Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 3. mai 2013

Euroopa Liidu volinik Reding arutleb Brüsselis kodanikega Euroopa tuleviku üle

Arutelu Euroopa tuleviku ja majanduskriisi tagajärgede üle saab hoogu juurde ning Euroopa Komisjon korraldab mitmes Euroopa linnas kohtumisi kodanikega, et kuulata nende muresid ja tulevikuootusi. 4. mail 2013 arutleb Brüsselis kodanikega Euroopa tuleviku üle Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding.

„Tean, et belglased ja üldse eurooplased tunnevad muret tuleviku, kriisi tagajärgede ja tööhõive pärast. Soovin kuulata neid muresid kodanikega peetaval arutelul Brüsselis. Euroopa rajaneb solidaarsusel ning EL toetab praegustel rasketel aegadel nii Belgiat kui ka teisi Euroopa perekonna liikmeid,” nentis komisjoni kodakondsuse volinik Reding. „Mulle teeb rõõmu, et belglased peavad Euroopa Liitu kriisiga toimetulekul kõige võimekamaks. Ootan homme huviga kodanike värskeid ideid. Võtke osa ja esitage oma küsimus!”

EL korraldab lahtiste uste päeva ja kodanikega toimuv arutelu on selle päeva tähtsaim sündmus. Asepresident Reding peab kõne komisjoni uue külastuskeskuse avamisel ja ELi lahtiste uste päeva raames (IP/13/386). Lisaks sellele korraldab komisjon kogu Brüsselis üle kümne ürituse, mille raames õhutatakse inimesi jagama oma mõtteid Euroopa tuleviku üle.

Brüsselis peetaval arutelul osalevad kodanikud kogu Belgiast ning samuti Euroopa Parlamendi liikmed, Belgia ettevõtjad ja kultuuritegelased. Pooleteise tunni jooksul arutletakse kolmel teemal: majanduskriis, kodanike õigused ja Euroopa tulevik.

Arutelu toimub kl 14.30–16.00 keskuses La Tentation aadressil Rue de Laeken 28, 1000 Brüssel.

Arutelu on võimalik jälgida internetis otseülekande kaudu. Kõik Euroopa kodanikud saavad arutelus osaleda Twitteri kaudu (teemaviide #EUDeb8).

Belgias on Euroopa tuleviku üle juba toimunud kaks arutelu, üks neist Gentis Euroopa kaubandusvoliniku Karel De Guchtiga ja teine Eupenis (23. aprillil) regionaalvoliniku Johannes Hahniga. Järgmised arutelud toimuvad Antwerpenis (8. mail), Namuris (13. septembril) ja Liège'is (17. oktoobril) eri volinike ning ka president Barroso osavõtul.

Taust

Mida kujutavad endast arutelud kodanikega?

Jaanuaris lükkas Euroopa Komisjon käima Euroopa kodanike aasta (IP/13/2) ehk aasta, mis on pühendatud kodanikele ja nende õigustele. Kogu aasta vältel peavad Euroopa Komisjoni liikmed kõikjal ELis kodanikega arutelusid selle üle, millised on nende tulevikuootused.

Euroopa Komisjoni asepresident Reding on juba pidanud arutelusid Cádizis (Hispaanias), Grazis (Austrias), Berliinis (Saksamaal), Dublinis (Iirimaal), Coimbras (Portugalis) ja Thessalonikis (Kreekas). 2013. aastal korraldatakse kõikjal Euroopa Liidus veelgi rohkem arutelusid ning Euroopa, riikliku ja kohaliku tasandi poliitikud osalevad neis eri eluvaldkondi esindavate kodanikega. Kõiki arutelusid saab jälgida siin: http://ec.europa.eu/european-debate/index_et.htm.

ELi kodakondsuse kehtestamisest möödunud kahekümne aasta vältel on palju saavutatud. Äsja avaldatud ELi uuringust ilmneb, et praegu tunneb end eurooplasena 63% kodanikest. Belgias on see näitaja veidi suurem – 68% (vt lisa).

Kogu Euroopa Liidus kasutavad kodanikud iga päev oma õigusi, kuid sageli inimesed ei tea, millised õigused neil Euroopa Liidu kodanikena on. Näiteks väidab ligi kuus kümnest belglasest, et neil ei ole piisavalt teavet Euroopa Liidu kodaniku õiguste kohta.

Seepärast on komisjon kuulutanud 2013. aasta Euroopa kodanike aastaks, mis on pühendatud kodanikele ja nende õigustele. Kodanikega peetavad arutelud moodustavad Euroopa kodanike aasta tuuma.

Miks komisjon just praegu selle teemaga tegeleb?

Sest Euroopa on tänaseks jõudnud ristteele. Euroopa tulevikust räägivad kõik ja paljud arvavad, et suund tuleks võtta poliitilise liidu ehk rahvusriikide föderatsiooni või Euroopa Ühendriikide loomise poole. Lähemad kuud ja aastad on Euroopa Liidu tulevikusuuna seisukohast otsustavad. Euroopa edasine integratsioon peab käima käsikäes ELi demokraatliku legitiimsuse tugevdamisega.

Millised on arutelude tulemused?

Kodanikelt arutelude käigus saadav tagasiside aitab Euroopa Komisjonil valida, millises suunas ELi tulevase reformi plaanide koostamisel liikuda. Arutelude üks põhieesmärke on ka valmistada ette pinda 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks.

Euroopa kodanike aastal, 8. mail 2013, avaldab komisjon teise aruande ELi kodakondsuse kohta. Selles võetakse kokku 25 meedet, mis esitati 2010. aastal, ning esitatakse 12 uut konkreetset meedet nende probleemide lahendamiseks, mis ELi kodanikke ikka veel muretsema panevad. Avaliku Interneti-arutelu ja dialoogide käigus tõstatud küsimused täiendavad aruannet ja kujundavad komisjoni kodakondsuspoliitikat.

Lisateave

Lisateave Brüsseli arutelu kohta:

http://ec.europa.eu/belgium/events/130405_debates_fr.htm

Arutelud kodanikega Euroopa tuleviku üle:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_et.htm

Euroopa kodanike aasta:

http://europa.eu/citizens-2013/et/home

Eurooplased võtavad sõna: ELi kodanikuõigusi käsitleva konsulteerimise tulemused:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_et.pdf

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Komisjoni asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

Arutelus osalemine Facebookis: http://www.facebook.com/ECrepBE ja Twitteris: @EU4BE #EUdeb8

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

1. Belgians say EU is best able to take effective action against crisis

2. Seven out of ten Belgians feel like an EU citizen, but only four out of ten know what that means

3. Belgians see the Euro as the most positive result of the EU


Side Bar