Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 3. května 2013

Diskuse o budoucnosti Evropy: místopředsedkyně Redingová se účastní občanského dialogu v Bruselu

Diskuse o budoucnosti Evropy a o důsledcích hospodářské krize nabírá na obrátkách, a Evropská komise proto oslovuje různá evropská města a naslouchá občanům, jejich obavám, nadějím i očekáváním. Dne 4. května se místopředsedkyně Viviane Redingová společně s ministerským předsedou Regionu hlavního města Bruselu Charlesem Picquém zúčastní diskuse s více než 300 evropskými občany

„Vím, že se Belgičané i všichni Evropané obávají budoucnosti, dopadů krize a nezaměstnanosti. Během občanského dialogu v Bruselu chci těmto obavám naslouchat. Evropa je založená na solidaritě a EU v této nelehké době Belgii podporuje stejně jako ostatní členy evropské rodiny“, uvedla místopředsedkyně Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství. „Povzbuzuje mě, když vidím, že Belgičané věří, že se EU se současnou krizí dokáže vypořádat nejlépe. Těším se, že zítra od občanů uslyším více povzbuzujících myšlenek. Zúčastněte se, položte svou otázku.“

Občanský dialog v Bruselu bude hlavní událostí „Dne dialogu“, během kterého EU otevře své dveře občanům. Místopředsedkyně Redingová vystoupí během slavnostního otevření přestěhovaného návštěvnického centra Evropské komise a během „Dne otevřených dveří“ EU (IP/13/386). Komise navíc uspořádá v celém Bruselu více než 10 dalších akcí, jejichž cílem bude povzbudit občany, aby se podělili o své názory na budoucnost Evropy.

Bruselského dialogu, jehož moderátory budou Hakima Darhmouch (RTL) a Rob Heirbaut (veřejnoprávní televize VRT), se zúčastní občané z celé Belgie společně s poslanci Evropského parlamentu, vedoucími představiteli belgických podniků a osobnostmi z oblasti kultury. Půldruhé hodiny trvající dialog bude věnován třem tematickým oblastem: hospodářské krizi, občanským právům a budoucnosti Evropy.

Diskuse se uskuteční od 14:30 hod do 16:00 hod v hale „La Tentation“ (Rue de Laeken 28, Brusel 1000).

Diskusi bude možné sledovat v přímém přenosu díky web streamingu. Lidé z celé Evropy se mohou zapojit rovněž prostřednictvím Twitteru na hashtagu #EUDeb8.

V Belgii se již dvě diskuse o budoucnosti Evropy uskutečnily, a to v Gentu s evropským komisařem pro obchod Karlem de Guchtem a v Eupenu (23. dubna) s komisařem pro regionální politiku Johannesem Hahnem. Další diskuse se uskuteční v Antverpách (8. května), Namuru (13. září) a v Lutychu (17. října) za účasti několika komisařů, včetně předsedy Barrosa.

Souvislosti

V čem spočívá občanský dialog?

Evropská komise zahájila v lednu Evropský rok občanů (IP/13/2), který je věnován občanům a jejich právům. Členové Komise se budou během roku setkávat s občany v celé EU, aby vyslechli jejich očekávání do budoucnosti. Půjde o tzv. občanské dialogy, které se budou konat například na radnicích evropských měst.

Místopředsedkyně Redingová již vedla diskuse v Cádizu (Španělsko), Štýrském Hradci (Rakousko), Berlíně (Německo), Dublinu (Irsko), Coimbře (Portugalsko) a Soluni (Řecko). V průběhu roku 2013 bude v celé Evropské unii probíhat celá řada dalších dialogů. Do diskuse s občany z nejrůznějších sociálních skupin se zapojí evropští, národní i místní politici. Přehled všech dialogů je k dispozici na internetové stránce: http://ec.europa.eu/european-debate/index_cs.htm

Po dvaceti letech od zavedení občanství EU lze vidět značný pokrok: z nově zveřejněného průzkumu EU vyplývá, že „Evropany“ se cítí být 63 % občanů. V Belgii je toto číslo mírně vyšší – 68 % (viz příloha).

Práva plynoucí z občanství EU využívají lidé v celé Unii každý den. Avšak lidé si někdy existenci těchto práv vůbec neuvědomují. Například zhruba šest z deseti Belgičanů uvádí, že nejsou o právech, která jako občané EU mají, dobře informováni.

Komise proto vyhlásila rok 2013 Evropským rokem občanů, během něhož se bude občanům a jejich právům věnovat zvláštní pozornost. Ústředním bodem tohoto roku jsou občanské dialogy.

Proč právě nyní?

Protože Evropa se ocitla na rozcestí. O budoucnosti Evropy se hodně mluví. Zaznívá řada názorů na směřování k politické unii ve formě federace národních států nebo Spojených států evropských. Následující měsíce a roky tak budou pro budoucí orientaci Evropské unie rozhodující. Další evropská integrace musí jít ruku v ruce s posílením demokratické legitimity Unie.

Jaké budou mít tyto dialogy vyústění?

Zpětná vazba od občanů, kterou se podaří během dialogů získat, bude pro Komisi vodítkem při zpracování plánů budoucí reformy EU. Jedním z hlavních cílů dialogů je rovněž připravit půdu pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014.

V průběhu Evropského roku občanů zveřejní Komise dne 8. května 2013 druhou zprávu o občanství EU, která provede bilanci 25 opatření stanovených v roce 2010 a nastíní 12 nových konkrétních kroků, jež budou řešit zbývající problémy, s nimiž se občané EU stále potýkají. Otázky vznesené během veřejné on-line konzultace a v průběhu dialogů budou do této zprávy zahrnuty a budou pro Komisi vodítkem při dalším utváření politiky občanství.

Další informace

Další informace o bruselském dialogu:

http://europa.eu/citizens130405/cs/home

Diskuse s občany o budoucnosti Evropy:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_cs.htm

Evropský rok občanů:

http://europa.eu/citizens-2013/cs/home

Evropané mají co říci – výsledky konzultace o právech občanů EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Komise na Twitteru: @VivianeRedingEU

Přispějte do diskuse na Facebooku http://www.facebook.com/ECrepBE a na twitteru @EU4BE #EUdeb8

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

PŘÍLOHA

1. Belgičané tvrdí, že EU je nejlépe schopna podniknout účinné kroky proti krizi

2. Sedm z deseti Belgičanů se cítí být občany EU, avšak pouze čtyři z deseti vědí, co to obnáší

3. Belgičané považují Euro za nejpozitivnější přínos EU


Side Bar