Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. május 3.

2013. tavaszi előrejelzés: Az EU gazdasága – lassú kilábalás az elhúzódó recesszióból

A 2012-es évet meghatározó visszaesést követően az előrejelzések szerint 2013 első félévében stabilizálódás várható. A GDP növekedése az év második felében lassan pozitív irányt vesz, 2014-ben pedig tovább fokozódik. A súlyos pénzügyi válságok utóhatására jellemző tényezők továbbra is korlátozzák a belső keresletet, így a növekedés fő ösztönzője idén a külső kereslet lesz. A magánfogyasztást és a beruházásokat fékező tényezők hatása fokozatosan enyhül, helyüket jövőre átveszi a belső kereslet hajtotta enyhe fellendülés. Az előrejelzés azon feltételezésre épül, hogy a szakpolitikai intézkedések folytatódó végrehajtása megakadályozza az államadósság-válság újbóli elszabadulását.

Idén az éves GDP-növekedés az EU egészét tekintve várhatóan 0,1%, míg az euróövezetben 0,4% lesz. 2014-ben a gazdasági tevékenység az EU egészét tekintve várhatóan 1,4%-kal, míg az euróövezetben 1,2%-kal bővül.

Az előrejelzés kapcsán Olli Rehn, az Európai Bizottság gazdasági ügyekért, monetáris politikáért és az euróért felelős alelnöke így fogalmazott: „Az elhúzódó recesszió miatt mindent tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy kilábalhassunk az európai munkanélküliségi válságból. Az EU politikai csomagjának középpontjában a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés áll. A költségvetési konszolidáció folyamatos, de lassuló ütemű. Ezzel egyidejűleg fokozni kell a strukturális reformokat, hogy beindulhasson a növekedés Európában.”

Lassan megszűnik a belső keresletre gyakorolt fékező hatás

A folyamatban lévő mérlegkiigazítások és az egyes országokban tapasztalható hitelszűke, a jövőbeli nyereségre és jövedelmekre vonatkozó pesszimista várakozások, valamint a gazdasági kilátásokat illető nagyfokú bizonytalanság továbbra is visszafogja a belső beruházást és a fogyasztást. A pénzügyi piaci helyzet ugyan nagymértékben javult, és az EU egészében csökkentek a kamatlábak, a reálgazdaságban azonban még nem érezhetőek ennek hatásai. Mostanáig csak enyhe jeleit tapasztalhattuk annak, hogy a tagállamokban csökkenne a pénzügyi piac széttöredezettsége, a sérülékeny gazdaságok vállalkozásainak pedig továbbra is szigorú hitelfeltételekkel kell szembenézniük.

A külső és belső egyensúlyhiány kiigazítása folyamatban van, és az előrejelzések szerint többek között az exportágazat javuló nyereségességének köszönhetően az idén több veszélyeztetettebb tagállam folyófizetésimérleg-többletet lesz képes felmutatni. Az előrejelzés távlatában az adósságállomány a fokozódó hitelállomány-leépítés ellenére is gátolja a növekedést. Ezen túlmenően abból lehet kiindulni, hogy a gyengén teljesítő munkaerőpiac fékezi a lakossági fogyasztást. Összességében tehát azzal lehet számolni, hogy az előre jelzett időszakban alacsony marad a belső kereslet növekedése.

A gazdasági fellendülés tehát nem lesz elég élénk a munkanélküliség csökkentéséhez. A munkanélküliség az előrejelzések szerint 2013-ban az EU egészére nézve 11%-os, míg az euróövezetben 12%-os lesz, 2014-ben pedig ezen a szinten stagnál. E tekintetben továbbra is igen jelentősek maradnak a tagállamok közötti különbségek. A 2012-es recesszió késleltetett hatása következtében 2013-ban előreláthatólag tovább csökken a foglalkoztatás. A 2014-re várt dinamikusabb GDP-növekedés azonban már bővülő foglalkoztatást eredményezhet.

A korábban végrehajtott energiaár-emelések inflációs hatásainak lecsengése nyomán a fogyasztóiár-infláció az elmúlt negyedévek folyamán tovább csökkent. Az év hátralevő részében is fokozatosan csökkenő inflációval lehet számolni: a legutóbbi előrejelzések szerint az infláció 2013-ban az EU-ban 1,8%-os, az euróövezetben 1,6%-os lesz, 2014-ben pedig 1,7%, illetve 1,5%-os szinten stabilizálódik.

Lassabban halad a strukturális költségvetési konszolidáció

Az előrejelzés szerint tovább csökken a tagállamok államháztartási hiánya. A költségvetési hiány 2013-ban az EU-ban előreláthatóan 3,4%-ra, az euróövezeten belül pedig 2,9%-ra mérséklődik. 2012-höz képest várhatóan gyengül a strukturális költségvetési egyenlegek tekintetében végzett konszolidáció üteme. A gazdasági tevékenység gyenge kilátásai fényében az idei GDP-arányos államadósság az EU-ban 89,8%-os, az euróövezeten belül pedig 95,5%-os lesz.

A tavaly nyár óta hozott jelentős politikai döntéseknek köszönhetően csillapodtak ugyan, de nem szűntek meg teljesen a gazdasági kilátásokkal összefüggő, lefelé mutató kockázatok. Az egyes tagállamokban tapasztalható igencsak magas munkanélküliség veszélyeztetheti a társadalmi kohéziót és reformok hiányában tartóssá válhat. Összességében elmondható, hogy a gazdasági és monetáris unió megerősítésére irányuló kiigazítási intézkedések és politikák hatékony végrehajtása továbbra is alapvető fontosságú a pénzügyi piacokon esetlegesen kialakuló újabb feszültségek elkerüléséhez. Ami a felfelé mutató kockázatokat illeti, a pénzügyi piacok kedvező helyzete, illetve a kiigazítások és reformok vártnál gyorsabb eredményei hozzájárulhatnak a bizalom és a fellendülés vártnál korábbi visszatéréséhez. A világgazdasági növekedés az előrejelzéseknél dinamikusabban alakulhat, többek között a nemrégiben hozott expanzív intézkedések következtében. Az inflációs kilátásokkal kapcsolatos kockázatok továbbra is nagyrészt kiegyensúlyozottak.

A részletes jelentés a következő címen érhető el:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_spring_forecast_en.htm

Kapcsolattartók:

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar