Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 3. mai 2013

ELi majandus hakkab pärast pikaleveninud langust aeglaselt elavnema

Pärast 2012. aasta langust peaks ELi majandus 2013. aasta esimesel poolel stabiliseeruma. Prognoositakse, et SKP kasv muutub käesoleva aasta teises pooles järk-järgult positiivseks ja saab 2014. aastal pisut hoogu juurde. Kuna sisenõudlust hoiab praegu endiselt tagasi tüüpiline sügava finantskriisi järgne olukord, veab sel aastal majanduskasvu tõenäoliselt välisnõudlus. Eratarbimist ja -investeeringuid piiravad takistused peaksid vähehaaval kaduma, andes järgmisel aastal teed tagasihoidlikule majanduskasvule, mida toetab sisenõudlus. Kuid selleks tuleb hoida ära riigivõlakriisi järjekordne süvenemine.

SKP aastaseks kasvuks prognoositakse käesolevaks aastaks ELis tervikuna -0,1% ja euroalal -0,4%. 2014. aastal peaks majandustegevus ELis tervikuna kasvama 1,4% ja euroalal 1,2%.

Majandusvolinik Olli Rehn lausus: „Me peame tegema kõik selleks, et pikaleveninud majanduslanguse tagajärjel Euroopat raputavast tööhõivekriisist üle saada. ELi tasandil rakendatava poliitikaga keskendutakse jätkusuutlikule majanduskasvule ja töökohtade loomisele. Jätkub eelarve konsolideerimine, kuigi selle tempo aeglustub. Samaaegselt tuleb Euroopa majanduskasvu hoogustamiseks jätkata jõuliselt struktuurireformidega”.

Sisenõudlust pärssivad tegurid annavad aeglaselt järele

Siseinvesteeringuid ja -tarbimist hoiavad praegu endiselt tagasi bilansi korrigeerimine ja laenupakkumise piirangud mõnedes liikmesriikides, madalad ootused tulevase kasumi ja sissetulekute kohta ning suur ebakindlus seoses majandusväljavaadetega. Ehkki olukord finantsturgudel on paranenud märkimisväärselt ja intressimäärad on langenud kõikjal ELis, ei kajastu need suundumused veel reaalmajanduses. Praegu on finantsvaldkonna killustumise vähenemist liikmesriikide vahel vaid vaevu märgata ning haavatava majandusega riikides on ettevõtjate laenutingimused ranged.

Sisemise ja välise tasakaalustamatuse kohandamine edeneb ning haavatavas olukorras olevatelt liikmesriikidelt oodatakse sel aastal ekspordisektori tasuvuse paranemise taustal jooksevkonto ülejääki. Aga hoolimata sellest, et võlakoormust vähendatakse, jääb see prognoosiperioodil tõenäoliselt endiselt majanduskasvu pidurdama. Lisaks sellele piirab tööturu kehv olukord eratarbimist. Kokkuvõttes jääb sisenõudluse kasv prognoosiperioodil tagasihoidlikuks.

Hinnanguliselt on majandustegevuse elavnemine liiga aeglane selleks, et väheneks tööpuudus. 2013. aastal peaks tööpuudus jõudma ELis tervikuna 11%-ni ja euroalal 12%-ni ning 2014. aastal püsima mainitud tasemetel. Liikmesriikide vahel säilivad märkimisväärsed erinevused. Olukord tööturul peaks prognooside kohaselt 2013. aastal veelgi halvenema, kuna 2012. aasta majanduslanguse tagajärjed ilmnevad hiljem. Siiski peaks SKP kiirem kasv hakkama 2014. aastal avaldama positiivset mõju ka tööhõivele.

Viimaste kvartalite jooksul jätkus tarbijahinnaindeksi inflatsiooni aeglustumine, kuna energiahindade tõusu mõju inflatsioonile on vähenenud. Hinnanguliselt peaks inflatsiooni järkjärguline vähenemine sel aastal jätkuma ning see peaks 2013. aastal olema ELis tervikuna 1,8% ja euroalal 1,6%, stabiliseerudes 2014. aastal vastavalt 1,7% ja 1,5% tasemele.

Eelarve struktuurne konsolideerimine edeneb järkjärguliselt

Valitsemissektori eelarve puudujääk väheneb jätkuvalt, jõudes 2013. aastal ELis tervikuna -3,4%-ni ja euroalal -2,9%-ni. Võrreldes 2012. aastaga aeglustub eeldatavasti struktuurse eelarvepositsiooni konsolideerimine. Majandustegevuse kesiste väljavaadete taustal suureneb valitsemissektori võla suhe SKP-sse sel aastal ELis tervikuna 89,8%-ni ja euroalal 95,5%-ni.

Ehkki majandusväljavaadetega seonduvad riskid on tasakaalustunud eelmise aasta suvest alates tehtud oluliste poliitiliste otsuste mõjul, on need riskid endiselt olemas. Töötuse väga kõrge määr mõnes liikmesriigis võib ohustada sotsiaalset sidusust ja muutuda uute reformide puudumisel püsivaks. Üldisel tasandil on endiselt keskse tähtsusega kohandamismeetmete ja -poliitika tõhus rakendamine majandus- ja rahaliidu struktuuri tugevdamiseks, eesmärgiga hoida ära pingete taastekkimine finantsturgudel. Positiivse külje pealt võib soodne olukord finantsturgudel või kohanduste ja reformidega oodatust kiirem edasiliikumine teha võimalikuks usalduse ja majanduskasvu kiirema taastumise. Üleilmne majanduskasv võib osutada oodatust dünaamilisemaks, eelkõige hiljuti võetud nõudluse suurendamise meetmete mõjul. Tulevased inflatsiooniriskid tunduvad olevat üldjoontes tasakaalus.

Üksikasjalik aruanne on kättesaadav veebisaidil:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_spring_forecast_en.htm

Kontaktisikud :

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar