Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussels, 2 mei 2013

Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor openbare-dienstcompensatie voor Belgische bpost

De Europese Commissie heeft goedkeuring verleend voor de Belgische plannen om bpost, de gevestigde Belgische postexploitant, te compenseren voor het uitvoeren van een reeks openbaredienstverplichtingen in de periode 2013-2015. Bij toetsing van deze maatregelen aan de EU-staatssteunregels heeft Commissie namelijk kunnen vaststellen dat de maatregelen in lijn zijn met de EU-staatssteunregels voor diensten van algemeen economisch belang (DAEB's), met name omdat de steun niet méér bedraagt dan de nettokosten verbonden aan de uitvoering van de publieke taak waarmee bpost is belast.

Joaquín Almunia, vicevoorzitter van de Europese Commissie en belast met het mededingingsbeleid, verklaarde: "België heeft met de Commissie samengewerkt om ervoor te zorgen dat onze nieuwe DAEB-regels volledig worden nageleefd. Dankzij het besluit van vandaag kan bpost afdoende compensatie krijgen om Belgische burgers onmisbare openbare diensten te verlenen. Tegelijk is er de garantie dat die diensten doelmatig en kostenefficiënt worden geleverd."

In maart 2013 heeft België bij de Commissie zijn plannen aangemeld om financiering te verlenen voor diensten van algemeen economisch belang (DAEB's) waarmee bpost wordt belast in het kader van het 5de beheerscontract (periode 2013-2015). Zo zal bpost onder meer zorgen voor de distributie van kranten en tijdschriften, de betaling aan huis van pensioenen, basisbankdiensten en de instandhouding van een fijnmazig netwerk. In ruil krijgt zij jaarlijks een compensatie van zo'n 300 miljoen EUR.

De Commissie heeft de maatregel getoetst aan de regels voor staatssteun in de vorm van compensaties voor de openbare dienst, zoals die in 2011 in het kader van het nieuwe DAEB-pakket van de Commissie zijn goedgekeurd (het zogeheten "Almunia-pakket") (zie IP/11/1571).

Zoals gevraagd in het DAEB-pakket, heeft België een publieke consultatie gehouden die bevestigde dat de openbare diensten waarmee bpost werd belast, een essentiële maatschappelijke en economische rol vervullen voor Belgische burgers. Het compensatiebedrag werd bepaald op basis van de nieuwe berekeningsmethode. In het compensatiemechanisme zijn voor bpost ook prikkels ingebouwd om de efficiëntie en de kwaliteit van haar dienstverlening aan het publiek verder te verbeteren. Daarom was de conclusie van de Commissie dat de compensatie niet hoger zal uitvallen dan de kosten voor het uitvoeren van die diensten en dat deze compensatie dus ook niet kan worden gebruikt voor het kruissubsidiëren van commerciële activiteiten. Voorts heeft België toegezegd om een concurrerende, transparante en non-discriminatoire aanbesteding uit te schrijven voor de bezorging van kranten en tijdschriften in België. De speler die zo zal worden geselecteerd, krijgt dan een concessie om die diensten vanaf 1 januari 2016 te gaan verrichten.

Het besluit van vandaag over het 5de beheerscontract is ook gebaseerd op de toezegging van België om onverwijld de 119 miljoen EUR aan overcompensatie (plus opgelopen rente) terug te vorderen die bpost had gekregen door de verlenging van het 4de beheerscontract (periode 2011-2012).

Achtergrond

bpost is het grootste postbedrijf in België. Zijn kernactiviteiten zijn het ophalen, sorteren, vervoeren en bestellen van brieven en pakketten.

In januari 2012 had de Commissie al toestemming gegeven voor de overname van 3,8 miljard EUR pensioenverplichtingen van bpost. Wel moest België 417 miljoen EUR onverenigbare steun bij bpost terugvorderen. Dit betrof steun afkomstig van overcompensaties voor de publieke taken van de onderneming in de periode 1992-2010 (zie IP/12/45 en MEMO/12/38).

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar onder zaaknummer SA.31006 Een overzicht van de recentste staatssteunbesluiten die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State Aid Weekly e-News

Contact:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar