Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT EL CS LT MT PL SK SL

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. május 2.

A Bizottság 230 millió euró KAP-támogatást fizettet vissza a tagállamokkal

Az úgynevezett záróelszámolási eljárás keretében az Európai Bizottság ma elfogadta azt a határozatot, melynek alapján a tagállamoknak összesen 230 millió euró összegben kell az Európai Unió agrárköltségvetéséből finanszírozott és a tagországok által jogosulatlanul felhasznált forrásokat visszatéríteniük. Az összegek egy részét azonban a tagállamok már visszafizették, ezért a ma elfogadott határozat pénzügyi hatása kisebb, összesen mintegy 227 millió euró lesz. A pénzt azért kell visszajuttatni az uniós költségvetésbe, mert felhasználása során a tagállamok nem tartották be az uniós előírásokat, vagy nem megfelelő eljárásokat alkalmaztak a mezőgazdasági kifizetések ellenőrzésére. A közös agrárpolitikából (KAP) finanszírozott kifizetések folyósítása és ellenőrzése a tagállamok hatáskörébe tartozik, a Bizottság feladata pedig gondoskodni arról, hogy a tagállamok szabályosan használják fel a támogatást.

A főbb pénzügyi korrekciók

A mostani határozat értelmében a következő 14 uniós országnak kell visszatérítenie támogatási összegeket: Belgium, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Görögország, Írország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Málta, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia. A legjelentősebb egyedi korrekciók a következők:

  • Görögországnak 83,6 millió eurót kell visszafizetnie a szárított szőlő minimális hozamának nem megfelelő csökkentése miatt;

  • Lengyelországnak 79,9, millió eurót kell visszafizetnie a részben önellátó mezőgazdasági üzemek eredeti kérelmeinek ellenőrzésével és üzleti terveinek jóváhagyásával kapcsolatos hiányosságok miatt;

  • Görögországnak 24,0 millió eurót (pénzügyi hatása1: 23,9 millió euró) kell visszafizetnie az állattenyésztéssel kapcsolatos állomány-nyilvántartás és helyszíni ellenőrzések hiányosságai miatt;

  • Az Egyesült Királyságnak 10,3 millió eurót kell visszafizetnie az állatok azonosítása és az állattartási támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzések terén tapasztalt hiányosságok miatt.

Előzmények

A legtöbb KAP-kifizetés kezeléséért a tagállamok felelősek, általában kifizető ügynökségeik révén. Az ő feladatuk az ellenőrzés is, például a mezőgazdasági termelők közvetlen kifizetésre vonatkozó igényeinél. A Bizottság évente több mint 100 ellenőrzést végez, melyek során megbizonyosodik arról, hogy a tagállamok megfelelően végzik-e az ellenőrzéseket és a hiányosságok kezelését. A Bizottság továbbá jogosult utólag visszakövetelni a támogatásokat, ha az ellenőrzések arról tanúskodnak, hogy a tagállami intézkedések és ellenőrzések nem biztosítják megfelelően az uniós támogatások helyes felhasználását.

Az éves számlaelszámolási rendszer működésével kapcsolatos további részletek a MEMO/12/109 számú dokumentumban és a mezőgazdasági költségvetés helyes kezeléséről szóló tájékoztatóban találhatók az alábbi címen:

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Az egyedi korrekciókat a mellékelt táblázatok tagállamonkénti és ágazatonkénti bontásban ismertetik (I. és II. melléklet).

Kapcsolattartó:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

I. melléklet: Az EMGA és az EMVA számláinak szabályszerűségi záróelszámolása

41. határozat: korrekciók tagállamonként (millió EUR)

Ágazat és a korrekció oka

A korrekció összege

A korrekció pénzügyi hatásának összege2

Belgium

 

Egyéb korrekciók – a felső pénzügyi határértékek túllépése miatt javasolt korrekció

0,595

0,595

Cseh Köztársaság

 

Egyéb korrekciók – a felső pénzügyi határértékek túllépése miatt javasolt korrekció

0,027

0,027

Németország

 

Vidékfejlesztés az agrár-környezetvédelmi intézkedés tekintetében nem 100%-os parcella-ellenőrzés miatt javasolt korrekció

0,340

0,340

Egyéb korrekciók – a 2009. évre vonatkozó pénzügyi záróelszámolás során feltárt hibák miatt javasolt korrekció

0,935

0,935

Spanyolország

 

Állatállomány után járó támogatás – a szarvasmarha- és juhfélékre vonatkozó helyszíni ellenőrzések elégtelen aránya és a szankciók helytelen alkalmazása miatt javasolt korrekció

0,196

0,196

Kölcsönös megfeleltetés – a szankcionálási rendszer hiányosságai, valamint egy jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírás be nem tartása és két jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmény részleges teljesítése miatt javasolt korrekció

0,991

0,990

Egyesült Királyság

Állattartási támogatások az állatok csak címkével való azonosítása, a helyszíni ellenőrzések számának elmaradt növelése és a helyszíni ellenőrzések gyakran több mint 48 órával előbb való bejelentése miatt javasolt korrekció

10,348

10,348

Vidékfejlesztés – a helyszíni ellenőrzések hatálya, az ellenőrizhetőség és a kockázatelemzés terén feltárt hiányosságok miatt javasolt korrekció

1,930

0,001

Egyéb korrekciók – a felső pénzügyi határ túllépése és késedelmes kifizetések miatt javasolt korrekció

0,322

-0,277

Görögország

 

Gyümölcs- és zöldségfélék a szárított szőlő minimális hozamának nem megfelelő csökkentése miatt javasolt korrekció

83,613

83,613

Állatállomány után járó támogatás – a helyszíni ellenőrzések hiányosságai, valamint a szarvasmarhafélékkel kapcsolatos azonosítási és nyilvántartási adatbázis késedelmes frissítése miatt javasolt korrekció

9,403

8,900

Állatállomány után járó támogatás – az állomány-nyilvántartás és helyszíni ellenőrzések hiányosságai miatt javasolt korrekció

23,956

23,883

Vidékfejlesztés – a helyszíni ellenőrzések hiányosságai miatt javasolt korrekció

6,175

6,175

Egyéb korrekciók – visszatérítés a T-158/09 sz. ügyben hozott ítélet alapján

0,821

0,821

Magyarország

 

Egyéb korrekciók – a felső pénzügyi határ túllépése miatt javasolt korrekció

0,001

0,000

Írország

 

Kölcsönös megfeleltetés – két, jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírás be nem tartása és a szankciók helytelen alkalmazása miatt javasolt korrekció

1,899

1,899

Litvánia

Vidékfejlesztés – a helyszíni ellenőrzések hiányosságai miatt javasolt korrekció

3,449

3,449

Málta

Területalapú támogatás – a támogatási jogosultság megállapításával kapcsolatos hiányosságok miatt javasolt korrekció

0,092

0,091

Lengyelország

Vidékfejlesztés a részben önellátó mezőgazdasági üzemek eredeti kérelmeinek ellenőrzésével és üzleti terveinek jóváhagyásával kapcsolatos hiányosságok miatt javasolt korrekció

79,903

79,903

Vidékfejlesztés a szankcionálási rendszer hiányosságai és az agrár-környezetvédelmi intézkedés tekintetében nem 100%-os parcella-ellenőrzés miatt javasolt korrekció

1,922

1,922

Egyéb korrekciók – a 2010. évre vonatkozó pénzügyi záróelszámolás során feltárt nem könyvelt visszafizetések miatt javasolt korrekció

0,680

0,680

Portugália

Export-visszatérítések és a cukorpiac közös szervezése a fizikai ellenőrzés céljából a kiviteli nyilatkozatok kiválasztásával kapcsolatos hiányosságok miatt javasolt korrekció

0,031

0,031

Szlovénia

Vidékfejlesztés a természeti hátrányokkal kapcsolatos intézkedés adminisztratív ellenőrzésének hiányosságai miatt javasolt korrekció

0,554

0,554

Szlovákia

Vidékfejlesztés a helyszíni ellenőrzés beütemezésének és az agrár-környezetvédelmi intézkedés tekintetében az állatállomány keresztellenőrzésének elmaradása miatt javasolt korrekció

1,139

1,139

Vidékfejlesztés az állatjóléti minimumkövetelmények ellenőrzésének elmaradása miatt javasolt korrekció

0,401

0,401

Egyéb korrekciók – a 2010. évre vonatkozó pénzügyi záróelszámolás során az EMVA-számlákon feltárt pénzügyi hibák miatt javasolt korrekció

1,764

1,764

ÖSSZESEN

229,844

226,738

II. Melléklet: Az EMGA és az EMVA számláinak záróelszámolása

41. határozat: korrekciók ágazatonként (millió EUR)

Ágazat

A korrekció összege

A korrekció pénzügyi hatásának összege3

 

 

 

Export-visszatérítések

0,031

0,031

 

Gyümölcs- és zöldségfélék

83,613

83,613

 

Állatállomány-alapú támogatások

43,903

43,327

Területalapú támogatás

0,092

0,091

Kölcsönös megfeleltetés

2,890

2.890

Vidékfejlesztés

95,812

93,884

Egyéb korrekciók

3,503

2,903

 

 

 

ÖSSZESEN

229,844

226,739

1 :

A tagállamtól már behajtott vagy az általa már befizetett összegek miatt kisebb az intézkedés pénzügyi hatása.

2 :

A korábbi párhuzamos korrekciók és az Európai Bizottságnak már visszafizetett összegek figyelembevételével.

3 :

A korábbi párhuzamos korrekciók és az Európai Bizottságnak már visszafizetett összegek figyelembevételével.


Side Bar