Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 3 maj 2013

Inför Europadagen: EU-kommissionen öppnar dörrarna för sitt nya moderniserade besökscentrum

Den 9 maj är det Europadagen. Det här borde vara något mer än bara en festdag för medborgarna. Därför kommer EU-kommissionen redan den 4 maj att tillsammans med övriga EU-institutioner öppna sina dörrar för besökare. För första gången samarbetar EU-kommissionen med Bryssels Irisfestival, och söndagen den 5 maj kommer gatorna i EU:s huvudstad att fyllas med konserter och gatuunderhållning. Den 4 maj kommer också EU-kommissionens två vice ordförande Viviane Reding och Maroš Šefčovič att inviga EU-kommissionens moderniserade besökscentrum, som har flyttats närmare institutionerna.

– Hur funkar det? Vem är det som fattar besluten? Vad händer härnäst? Det är sådana frågor som människor ställer om Europa, säger Viviane Reding. Det här är din chans att få svar. Om du någonsin har velat kolla bakom kulisserna, för att se hur och av vem EU-politiken formas ska du komma på öppet hus hos EU-institutionerna eller gå till kommissionens moderniserade besökscentrum. Du kan också vara med på en av de medborgardialoger som jag och mina medkommissionärer anordnar i alla EU-länder. Jag ser fram emot att få träffa massor av människor som är intresserade av Europa och sin egen framtid.

– Europadagen är ett utmärkt tillfälle för medborgarna att ta reda på mer om vad det är vi gör, tillägger Maroš Šefčovič. Vi har nu gjort det enklare än någonsin tidigare, tack vare det nya besökscentrumet. Det är vårt skyltfönster mot alla som vill lära sig mer om det stora äventyr som den europeiska integreringen faktiskt är.

Den 4 maj 2013

Den 4 maj kommer EU-kommissionen att öppna sina dörrar. Medborgarna kommer att kunna ta en titt bakom kulisserna i Berlaymont, EU-kommissionens högkvarter och de 27 EU-kommissionärernas arbetsplats. En mängd aktiviteter och utställningar kommer att ge medborgarna möjlighet att lära sig mer om vad EU är och hur unionen påverkar deras dagliga liv.

Tvärsöver gatan kommer Viviane Reding och Maroš Šefčovič klockan 11.15 att inviga EU-kommissionens moderniserade besökscentrum, som sedan kommer att vara öppet för allmänheten från och med 14.00. Besökscentrumet låg tidigare på Rue van Maerlant, men har nu flyttats till Charlemagne-byggnaden på Rue de la Loi 170 (bredvid Berlaymont), till själva centrum för EU:s lagstiftningsarbete. I det moderniserade besökscentrumet kommer besökarna att kunna sitta vid det bord där EU-kommissionärerna tidigare sammanträdde, fotografera sig med EU-kommissionärer och göra en tidsresa genom den europeiska historien med hjälp av interaktiva pekskärmar.

EU-kommissionens representation i Belgien kommer också att anordna en serie debatter med medborgarna om EU-kommissionens arbete på olika platser (som bokhandeln Cercle des voyageurs, kulturcentrumet Halles de Schaerbeek, kaféet C'est bon c'est belge, och kulturscenen les Brigittines).

Under hela 2013 kommer Viviane Reding och de andra EU-kommissionärerna att tillsammans med nationella och lokala politiker hålla medborgardebatter i hela Europa. Syftet är att lyssna på medborgarna och svara på deras frågor. Den 4 maj kommer Reding att ha en debatt i Bryssel med över 300 medborgare om deras förväntningar för Europas framtid. Anmäl dig för att delta: www.eu4be.eu/

Den 5 maj 2013

Den 4 och 5 maj 2013 kommer Brysselregionen också att fira Europadagen under temat Bryssel och Europa. Den 5 maj mellan 12.00 och 18.00 kommer “Europabyn” att öppna sina dörrar i närheten av Bryssels centralstation (Carrefour de l'Europe).

Bakgrund

Mycket har uppnåtts under de 20 år som gått sedan EU-medborgarskapet infördes: En färsk EU-undersökning visar att 63 % av medborgarna i dag känner sig “europeiska”.

I hela EU utnyttjar medborgarna dagligen sina rättigheter. Människorna i Europa har fått ett förbättrat skydd vid handel över gränserna, är garanterade vård i andra EU-medlemsländer genom det europeiska sjukförsäkringskortet och har fått billigare roamingavgifter – och allt detta tack vare EU-lagstiftning. Man är dock inte alltid medveten om dessa rättigheter.

Därför tog EU-kommissionen initiativet till Europaåret för medborgarna (IP/13/2), ett år som tillägnas medborgarna och deras rättigheter. Under hela året kommer kommissionärerna att samtala med medborgarna om deras förväntningar inför framtiden genom medborgardialoger (stadshusmöten) i hela EU.

Samtidigt arbetar EU-kommissionen med att undanröja de hinder som besvärar medborgarna. Den 8 maj kommer kommissionen att lägga fram sin andra rapport om EU-medborgarskapet, där man kommer att gå igenom vad som konkret har uppnåtts sedan 2010 för att förbättra medborgarnas rättigheter. Man kommer också att beskriva 12 nya konkreta åtgärder för att åtgärda de återstående problem som EU-medborgarna möter – när det gäller allt från att söka arbete i andra EU-länder till att få bättre rättsligt skydd i ett annat EU-land.

Mer information

Öppet hus

Kommissionens hela program för dagen:

http://ec.europa.eu/belgium/events/euopendoors/index_en.htm

Programmet för debatterna i Bryssel:

http://ec.europa.eu/belgium/events/euopendoors/index_en.htm

Programmet för alla EU-institutioner:

http://europa.eu/opendoors

Frågor? Används hashtaggen #euopendoors på twitter.

Medborgardialog

La Tentation/Centro Galego de Bruxelas – 28, Rue de Laeken - 1000 Bruxelles. Debatten pågår 14.30–16.00 (insläpp från 13:45)

Inträdet är gratis, men man måste registrera sig i förväg: http://www.eu4be.eu/

Kan du inte komma dit? Var med och diskutera på facebook
http://www.facebook.com/ECrepBE och twitter @EU4BE #EUdeb8

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar