Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 3. mája 2013

Akcie pred Dňom Európy: Deň otvorených dverí v Európskej komisii a otvorenie vylepšeného návštevníckeho centra

Dňa 9. mája sa oslavuje Deň Európy. Nemal by to byť iba deň osláv pre občanov. Preto už v sobotu 4. mája Komisia spoločne s ďalšími inštitúciami EÚ usporiada deň otvorených dverí pre občanov. Európska komisia po prvýkrát spolupracuje s organizátormi bruselského festivalu „Iris Festival“, v rámci ktorého sa na uliciach hlavného mesta Európy budú v nedeľu 5. mája konať živé koncerty a zábavné akcie. Dňa 4. mája podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová a podpredseda Komisie Maroš Šefčovič takisto slávnostne otvoria vylepšené návštevnícke centrum Európskej komisie, ktoré sa teraz nachádza bližšie k sídlu inštitúcií.

„Ako to celé funguje? Kto rozhoduje? Čo bude ďalej? To sú všetko otázky, ktoré si ľudia kladú o Európe. Teraz máte šancu dostať na takéto otázky odpoveď: ak ste mali niekedy chuť nahliadnuť do zákulisia inštitúcií, vidieť, ako sa tvoria európske politiky a kto ich tvorí, príďte na deň otvorených dverí do európskych inštitúcií alebo sa zastavte v modernom návštevníckom centre Komisie. Môžete sa takisto zapojiť do jedného z občianskych dialógov, ktoré organizujem spolu s ďalšími komisármi v každej krajine EÚ,“ uviedla podpredsedníčka Viviane Redingová zodpovedná za spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Teším sa na veľa ľudí, ktorí sa zaujímajú o Európu a o svoju vlastnú budúcnosť.“

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič v tejto súvislosti doplnil: „Deň Európy je vždy dobrou príležitosťou pre občanov dozvedieť sa viac o tom, čo robíme. A tento rok je to vďaka novému návštevníckemu centru omnoho jednoduchšie, ako kedykoľvek predtým. Je to naša výkladná skriňa pre každého, kto sa chce dozvedieť o veľkom dobrodružstve európskej integrácie.“

4. máj 2013

Dňa 4. mája Európska Komisia otvorí svoje dvere verejnosti. Občania budú mať možnosť nahliadnuť do budovy Berlaymont – ústredia Komisie, kde pracuje 27 komisárov. Prostredníctvom mnohých aktivít a výstav budú mať občania príležitosť dozvedieť sa viac o Európskej únii a jej vplyve na ich každodenný život.

Hneď oproti tejto budove podpredsedníčka Viviane Redingová a podpredseda Maroš Šefčovič o 11.15 hod. slávnostne otvoria vylepšené návštevnícke centrum, ktoré sa potom otvorí verejnosti od 14.00 hod. Toto centrum sa predtým nachádzalo na ulici Rue van Maerlant a teraz bolo premiestnené do budovy Charlemagne na ulici Rue de la Loi 170 (hneď vedľa sídla Berlaymont), kde sa tvoria právne predpisy EÚ. V tomto vylepšenom centre budú mať návštevníci možnosť sadnúť si za stôl, za ktorým sa konali zasadnutia kolégia komisárov, odfotografovať sa s nimi a pomocou interaktívnych dotykových displejov podniknúť cestu do Európskej histórie.

Súčasne Stále zastúpenie Komisie v Belgicku zorganizuje na rôznych miestach (ako je „Cercle des voyageurs“, „les Halles de Schaerbeek“, „le café C'est bon c'est belge“, „les Brigittines“) niekoľko diskusií s občanmi o práci Európskej komisie.

Podpredsedníčka Viviane Redingová a jej kolegovia komisári spojili v priebehu roka 2013 svoje sily s politickými predstaviteľmi na vnútroštátnej a miestnej úrovni s cieľom zorganizovať diskusie s občanmi v celej Európe, aby si vypočuli ich názory a odpovedali na ich otázky. Podpredsedníčka Viviane Redingová sa 4. mája zúčastní v Bruseli na takejto diskusii s viac než 300 občanmi. Bude sa hovoriť o ich očakávaniach v súvislosti s budúcnosťou Európy. Ak sa chcete zúčastniť, prihláste sa na: www.eu4be.eu/

5. máj 2013

V dňoch 4. a 5. mája 2013 sa v regióne hlavného miesta Brusel budú takisto konať oslavy Dňa Európy na tému „Brusel a Európa“. Dňa 5. mája medzi 12.00 a 18.00 hod. otvorí „európska dedina“ svoje dvere blízko bruselskej hlavnej stanice („Carrefour de l'Europe“).

Súvislosti

Od zavedenia občianstva EÚ pred dvadsiatimi rokmi sa toho dosiahlo veľa: Nedávno zverejnený prieskum EÚ ukazuje, že v súčasnosti sa 63 % občanov cíti byť „Európanmi“.

Ľudia v celej EÚ každodenne využívajú svoje práva. Európania majú prospech zo zvýšenej ochrany pri cezhraničných nákupoch, z garantovanej zdravotnej starostlivosti v ostatných členských štátoch EÚ prostredníctvom európskeho preukazu zdravotného poistenia a z lacnejších poplatkov za roaming, a to všetko vďaka európskym právnym predpisom. Nie vždy však ľudia o týchto právach vedia.

To je dôvod, prečo Európska komisia odštartovala Európsky rok občanov (IP/13/2), ktorý je venovaný občanom a ich právam. Počas celého roka budú členovia Komisie diskutovať s občanmi o ich očakávaniach do budúcnosti na zasadnutiach miestnych zastupiteľstiev v celej EÚ.

Európska komisia medzitým takisto vyvíja úsilie na odstránenie prekážok, ktoré občanov znechucujú. Dňa 8. mája Komisia uverejní svoju druhú správu o občianstve EÚ, v ktorej zhodnotí, čo sa konkrétne dosiahlo od roku 2010 na zlepšenie práv občanov a načrtne 12 nových konkrétnych akcií na riešenie zostávajúcich problémov, ktorým občania EÚ stále čelia – od hľadania si zamestnania v iných krajinách EÚ po získanie lepšej právnej ochrany pri pobyte v inej krajine EÚ.

Ďalšie informácie

Deň otvorených dverí

Kompletný program Komisie:

http://ec.europa.eu/belgium/events/euopendoors/index_en.htm

Program diskusií v Bruseli:

http://ec.europa.eu/belgium/events/euopendoors/index_en.htm

Program pre všetky inštitúcie EÚ:

http://europa.eu/opendoors

Otázky? Použite Twitter a hashtag #euopendoors

Občiansky dialóg

Miesto konania: La Tentation/Centro Galego de Bruxelas – 28, Rue de Laeken – 1000 Bruxelles, diskusia sa začne o 14.30 hod. a bude pokračovať do 16.00 hod. (vstup bude možný od 13.45 hod.).

Vstup voľný po registrácii na: http://www.eu4be.eu/

Ak sa na ňom nemôžete zúčastniť, do diskusie sa môžete zapojiť aj na Facebooku http://www.facebook.com/ECrepBE a twitteri @EU4BE #EUdeb8

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)

Natasha Bertaud (+32 2 296 7456)


Side Bar