Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 3. května 2013

EU se připravuje na Den Evropy: Evropská komise otevírá své brány a představuje nové návštěvní centrum

Dne 9. května si připomeneme Den Evropy. Tento den by mělo být pro občany něčím víc než pouhou oslavou. Evropská komise proto již v sobotu 4. května zpřístupní spolu s ostatními institucemi EU občanům své prostory. Letos poprvé budou akce Evropské komise probíhat paralelně s bruselskými slavnostmi „Iris Festival“ (slavnosti kosatce, symbolu města), v rámci které oživí dne 5. května ulice hlavního města Evropy koncerty a další zábavní akce. 4. května proběhne za přítomnosti místopředsedkyně Viviane Redingové a místopředsedy Maroše Šefčoviče slavnostní otevření nového návštěvního centra Evropské komise, které nyní sídlí blíže budovám evropských orgánů?.

Jak to celé funguje? Kdo o čem rozhoduje? Co lze očekávat v budoucnu? Takové a další otázky o Evropě tu obvykle naši pracovníci slýchají od návštěvníků. Nyní máte jedinečnou příležitost se zeptat na vše, co zajímá vás. Chcete-li vidět z prostředí evropských institucí více, než co vám nabízí při zprávách televizní obrazovky, nebo pokud vás zajímá, jak vznikají evropské politiky a kdo o nich rozhoduje, přijďte se podívat v den otevřených dveří do evropských institucí nebo si domluvte schůzku ve zmodernizovaném návštěvním centru Komise. Zveme vás rovněž k diskusím, které budu já a moji kolegové a kolegyně komisaři s občany pořádat ve všech členských státech EU,“ uvedla místopředsedkyně Redingová, která má v Komisi na starost oblast spravedlnosti, základních práv a občanství. „Těším se na to, že diskusní sály budou plné občanů, které zajímá Evropa a jejich budoucnost.“

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič doplnil: „U příležitosti Dne Evropy k nám každý rok přicházejí občané a zajímají se o naši činnost. Jsme rádi, že je letos můžeme přivítat v našem novém návštěvním centru, kde se jim poutavým způsobem představí pozoruhodná historie evropské integrace.“

Program: 4. květen 2013

Dne 4. května zpřístupňuje Evropská komise své prostory. Občané si budou moci zevrubně prohlédnout budovu Berlaymont – ústředí Komise, v jehož kancelářích vykonává svůj úřad 27 evropských komisařů. Jak Evropská unie funguje a jaký má každodenní činnost jejích institucí vliv na životy občanů Evropy, návštěvníkům přiblíží výstavy a podobné akce.

Kousek odtud přes ulici otevřou v 11:15 místopředsedkyně a místopředseda Komise Viviane Redingová a Maroš Šefčovič nové návštěvní centrum, které pak bude přístupné veřejnosti od 14:00 hod. Centrum dříve sídlilo v ulici Rue Van Maerlant. Nyní je přemístěno do budovy Charlemagne na adrese Rue de la Loi 170 (vedle budovy Berlaymont) – tedy v samotném centru dění evropské politiky. V novém centru budou moci návštěvníci usednout do křesel, v nichž zasedal sbor komisařů, budou se moci s komisaři vyfotografovat a prostřednictvím interaktivních dotykových obrazovek se budou moci ponořit do evropské historie.

Souběžně s tím pořádá belgické zastoupení Evropské komise na několika místech (např. v kulturních centrech „Le Cercle des Voyageurs“, „Les Halles de Schaerbeek“ a „Les Brigittines“ nebo v kavárně „C'est bon C'est belge“) sérii debat s občany na téma „činnost Evropské komise“.

V průběhu celého roku bude místopředsedkyně Redingová a další komisaři společně s politiky místních i celostátních politických organizací v celé Evropě pořádat diskuse s občany. Budou jim naslouchat a odpovídat na jejich otázky. Místopředsedkyně Redingová bude dne 4. května vést v Bruselu debatu s více než 300 občany o jejich očekáváních a budoucnosti Evropy. Přihlásit se můžete zde: www.eu4be.eu/

Program: 5. květen 2013

Ve dnech 4. a 5. května 2013 bude Den Evropy slavit celý region hlavního města Brusel. Tématem je „Brusel a Evropa“. Dne 5. května bude od 12:00 hod do 18:00 hod nedaleko bruselského nádraží Central (na prostranství Carrefour de l’Europe) otevřeno tematické centrum „Village of Europe“.

Souvislosti

Po dvaceti letech od zavedení občanství EU lze vidět značný pokrok: Z nově zveřejněného průzkumu EU vyplývá, že Evropany se cítí být 63 % občanů.

Práva, která z občanství EU vyplývají, lidé v celé EU denně využívají. Jsou například lépe právně chráněni při přeshraničních nákupech, díky Evropskému průkazu zdravotního pojištění mají zajištěnou zdravotní péči v jiných členských státech EU a evropské právní předpisy jim přinesly snížení sazeb za roaming. Mnoho lidé však o existenci těchto práv stále neví.

Evropská komise proto v lednu odstartovala Evropský rok občanů (IP/13/2) věnovaný občanům a jejich právům. Členové Komise budou během roku debatovat s občany v celé EU o jejich očekávání do budoucnosti. Setkání se budou konat například na radnicích evropských měst.

Evropská komise mezitím rovněž usiluje o odstranění překážek, na které si občané často stěžují. Dne 8. května Komise zveřejní svou druhou zprávu o občanství EU, která zhodnotí, jakých zlepšení bylo dosaženo od roku 2010 v oblasti práv občanů, a uvede 12 nových konkrétních opatření k řešení zbývajících problémů, s nimiž se občané EU stále potýkají — od využívání pracovních příležitostí v jiných zemích EU po lepší univerzální právní ochranu kdekoli EU.

Další informace

Den otevřených dveří

Úplný program Komise:

http://ec.europa.eu/belgium/events/euopendoors/index_en.htm

Program debat konaných v Bruselu:

http://ec.europa.eu/belgium/events/euopendoors/index_en.htm

Program všech institucí EU:

http://europa.eu./opendoors

Chcete se na něco zeptat? Použijte na Twitteru hashtag #euopendoors

Dialogy s občany

Místo konání: La tentation/Centro Galego de Bruxelas — rue de Laeken 28 — 1000 Bruxelles. Diskuse začne ve 14:30hod a potrvá do 16:00hod (debatní sál se otevře ve 13:45 hod).

Vstup je zdarma, registrace nutná: http://www.eu4be.eu/

Tentokrát to nestihnete? O svůj názor se můžete podělit zde: Na Facebooku http://www.facebook.com/ECrepBE a na Twitteru @EU4BE #EUdeb8

Kontakty :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar