Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 29. april 2013

Kommissionen opfordrer til samarbejde om fremme af bæredygtig akvakultur i Europa

Europa-Kommissionen har udsendt strategiske retningslinjer for at sætte gang i udviklingen af EU's akvakultur og samarbejder dermed med medlemsstaterne og interessenterne om at overvinde de udfordringer, som sektoren står over for. EU-akvakultursektoren har et betydeligt vækstpotentiale og kan være med til at redde overfiskede havressourcer. De retningslinjer, der er fremlagt i dag, skal hjælpe med at koordinere indsatsen på tværs af alle medlemsstaterne. De kommer ikke til at indebære nye retlige forpligtelser, men omfatter en række frivillige skridt, som medlemsstaterne, Kommissionen og interessenterne kan tage for at fremme en økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtig industri og stille sunde fisk og skaldyr af høj kvalitet til rådighed for forbrugerne.

Som beskrevet i reformen af den fælles fiskeripolitik, der i øjeblikket er under forhandling, kan akvakulturindustrien være med til at mindske kløften mellem et stadigt voksende forbrug af fisk og skaldyr og stadigt mindre fiskebestande. Faktisk kan den være et bæredygtigt alternativ til overfiskeri og skabe vækst og arbejdspladser både i kyst- og indlandsområder. Akvakulturindustrien er i stor vækst i andre dele af verden. Sammenlignet med resten af verden er den derimod stagneret i EU, hvilket til dels skyldes langsomme procedurer for udstedelsen af licenser og ineffektiv administration på forskellige niveauer.

"I dag kan det tage op til tre år at få tilladelse til at drive akvakultur, hvilket naturligvis afskrækker investorerne", sagde Maria Damanaki, EU's kommissær for maritime anliggender og fiskeri. "Jeg ønsker at arbejde sammen med medlemsstaterne om at mindske bureaukratiet og forbedre denne sektors konkurrenceevne på grundlag af vores høje niveau inden for forbruger- og miljøbeskyttelse".

Kommissionen har i tæt samarbejde med alle interessenter fastlagt fire hovedudfordringer, som akvakultursektoren står over for: behovet for at mindske bureaukratiet og usikkerheden for aktørerne, behovet for at gøre det lettere at få adgang til plads og vand, kravet om at forbedre sektorens konkurrenceevne og behovet for at skabe lige vilkår ved at udnytte den konkurrencefordel, som fiskevarer, der er "fremstillet i EU", har.

For at stimulere markedskræfterne til at realisere EU-akvakultursektorens potentiale tager retningslinjerne disse udfordringer op og fastlægger forskellige tiltag, såsom forenkling af det administrative arbejde, fysisk planlægning, markedsordning, diversificering, forbedret mærkning og forbrugeroplysning. For eksempel:

  • Kommissionen vil koordinere indsatsen for at identificere bedste praksis for dermed at mindske den tid, det tager at få tilladelse til at starte en ny akvakulturvirksomhed.

  • Kommissionen støtter en integreret tilgang til fysisk planlægning, der skal være med til at sikre akvakulturbrugere ordentlig adgang til plads og vand og samtidig minimere indvirkningen på miljøet og på andre økonomiske aktiviteter.

  • Europæisk akvakultur producerer kvalitetsfødevarer, der overholder de højeste standarder for forbrugersundhed, miljøbeskyttelse, og dyrevelfærd. Dette medfører omkostningsmæssige konsekvenser for producenterne, men ved hjælp af tilstrækkelig forbrugeroplysning om kvaliteten af produkterne, f.eks. gennem mærkning, kan det vendes til en konkurrencefordel og give produkterne et positivt image blandt forbrugerne.

De næste skridt

De strategiske retningslinjer er knyttet til forslaget om en reform af den fælles fiskeripolitik, der har til formål at fremme akvakultursektoren ved hjælp af en såkaldt åben koordinationsmetode. På baggrund af disse retningslinjer og med forbehold af udfaldet af forhandlingerne om reformen af den fælles fiskeripolitik skal medlemsstaterne udarbejde deres flerårige nationale strategiske planer, idet der tages højde for hvert lands specifikke forudsætninger, udfordringer og potentiale. Kommissionen hjælper med koordineringen af aktiviteter og udveksling af bedste praksis samt yderligere vejledning i, hvordan man i praksis kan forene økonomiske aktiviteter med EU-lovgivningen.

Baggrund

I 2010 tegnede EU's akvakultursektor sig for en produktion på 1,26 mio. tons til en værdi af 3,1 mia. EUR. Det svarer til ca. 2 % af verdens akvakulturproduktion. Igennem det seneste årti er EU's akvakulturproduktion stagneret, mens andre verdensdele, særligt Asien, har oplevet en meget høj vækst inden for denne sektor.

I dag kommer 10 % af EU's forbrug af fisk og skaldyr fra akvakultur, 25 % fra EU's eget fiskeri og 65 % fra import (herunder fiskevarer og akvakulturprodukter). Kløften mellem forbruget og fangstsektorens produktion er blevet stadigt større i de seneste år, og akvakultur kan være med til at mindske den. Hvert procentpoint af forbruget af internt producerede akvakulturprodukter vil kunne bidrage til at skabe 3 000 – 4 000 fuldtidsstillinger.

Yderligere oplysninger

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/index_en.htm

MEMO/13/391

Kontaktpersoner :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar