Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 30 april 2013

150 miljoner euro till hjärnforskning inleder ”hjärnans månad”

I samband med initiativet ”den europeiska hjärnmånaden” anslår EU-kommissionen cirka 150 miljoner euro i stöd till 20 nya internationella hjärnforskningsprojekt. Därmed har EU satsat totalt över 1,9 miljarder euro på hjärnforskning sedan 2007. Maj är ”hjärnans månad” (#brainmonth) och då kommer man att lyfta fram europeisk forskning och innovation inom neurovetenskap, kognitionsforskning och närliggande områden genom över 50 evenemang i hela Europa. Tanken är också att uppmana till kraftfullare insatser för att bekämpa hjärnsjukdomar och visa hur studier om hjärnan kan revolutionera datortekniken. Hjärnforskning har nyligen fått en mer framträdande roll i och med ambitiösa nya projekt i EU (FET-flaggskeppet om människohjärnan – IP/13/54 och Memo/13/36) och i USA (Brainprojektet).

– Många i EU kommer någon gång i livet att drabbas av en hjärnsjukdom, säger EU:s forskningskommissionär Máire Geoghegan-Quinn. Vården kostar redan 1,5 miljoner euro varje minut och belastningen på hälso- och sjukvården lär öka i takt med att befolkningen blir äldre. Hjärnforskningen kan bidra till att lindra lidandet för miljontals patienter och deras anhöriga. Bättre kunskap om hur hjärnan fungerar kan också leda till en mängd nya varor och tjänster.

Omkring 165 miljoner européer kommer troligen att drabbas av någon form av hjärnsjukdom under sin livstid. I takt med att befolkningen blir äldre, och fler människor drabbas av alzheimer och andra neurodegenerativa eller åldersrelaterade psykiska sjukdomar, kommer sjukvårdskostnaderna att öka kraftigt. Det brådskar därför att hitta bättre metoder för att förebygga och behandla hjärnsjukdomar. Att förstå hur hjärnan fungerar är också viktigt för att våra ekonomier ska kunna leda utvecklingen av ny informationsteknik och nya tjänster.

Tanken med hjärnans månad är att betona hur stor betydelse hjärnforskningen och hälso- och sjukvården har för våra samhällen och ekonomier, lyfta fram EU:s insatser, diskutera forskningens och politikens framtida inriktning, se hur man kan förbättra resurstilldelningen i och mellan enskilda länder och få bort tabun kring psykisk hälsa. Se också Memo/13/390.

Bakgrund

De 20 projekt som får EU-bidrag ska ge nya insikter och innovationer inom nyckelområden som traumatiska hjärnskador, psykisk ohälsa, smärta, epilepsi och beteendestörningar hos barn. Projekten kan inte avslöjas innan bidragsavtalen är helt klara, men alla projekt förväntas starta i sommar. Näringslivet och småföretagspartner kommer att vara särskilt delaktiga på tre områden – psykisk ohälsa, epilepsi och beteendestörningar hos barn – för att driva på innovation och praktiska lösningar.

EU har satsat över 1,9 miljarder euro på hjärnforskning genom det sjunde ramprogrammet för forskning (2007–2013), och 1 268 projekt med 1 515 deltagare från EU och andra länder fått bidrag. Hjärnforskning fortsätter att få stöd från EU:s nästa program för forskning och innovation – Horisont 2020 – inom alla tre delar: vetenskaplig spetskompetens, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar. Särskilt viktig är satsningen på ”hälsa, befolkningsutveckling och välbefinnande” som ska förbättra diagnos, kunskap och behandling av sjukdomar.

Över 50 evenemang om den mänskliga hjärnan kommer att äga rum under den europeiska hjärnmånaden – konferenser, seminarier, möten, kurser och sommarskolor. Sex av evenemangen arrangeras av Irland, som är EU:s ordförandeland. Kommissionen kommer att hålla två stora konferenser: den 14 maj i Bryssel och – tillsammans med Irland – den 27-28 maj i Dublin.

Se alla evenemang och medverkande länder:

http://ec.europa.eu/research/conferences/2013/brain-month/index_en.cfm

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88), Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar