Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 30. aprila 2013

Evropski mesec možganov: 150 milijonov EUR za raziskave

Evropska komisija je ob začetku evropskega meseca možganov predstavila 150 milijonov evrov vredno naložbo v 20 novih mednarodnih raziskovalnih projektov o možganih. Od leta 2007 je za raziskave možganov skupaj tako namenila že več kot 1,9 milijarde evrov. Med evropskim mesecem možganov (#brainmonth) bodo z več kot 50 prireditvami v vsej Evropi predstavili evropske raziskave in inovacije v nevroznanosti, kognitivni znanosti in s sorodnih področij. S pobudo želi Komisija prikazati najnovejše dosežke na tem področju in spodbuditi odločnejši boj proti boleznim možganov. Želi tudi opozoriti na nove možnosti, ki jih raziskave in razumevanje delovanja možganov lahko prinesejo v računalništvo. Raziskave možganov so pred kratkim dobile nov zagon z ambicioznimi raziskovalnimi projekti v EU (vodilni projekt o človeških možganih – IP/13/54 in MEMO/13/36) in ZDA (projekt BRAIN).

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je ob tej priložnosti dejala: „Bolezni in motnje živčevja prizadenejo številne evropske prebivalce. Za stroške zdravljenja damo vsako minuto 1,5 milijona evrov, obremenitev zdravstvenih sistemov bo v prihodnosti še večja, saj se naše prebivalstvo stara. Z raziskavami možganov bi lahko našli rešitve za trpljenje milijonov pacientov in njihovih negovalcev. Če nam bo uspelo odkriti skrivnosti delovanja možganov, se nam bo lahko odprl cel svet novih storitev in izdelkov, ki bodo pomagali našemu gospodarstvu.“

Približno 165 milijonih Evropejcev se v svojem življenju sreča z eno od bolezni ali motenj živčevja. S staranjem prebivalstva se povečuje število primerov Alzheimerjeve bolezni in drugih nevrodegenerativnih ali starostnih duševnih motenj, kar bo povzročilo tudi eksponentno rast stroškov zdravljenja. Zato moramo poiskati boljše načine preprečevanja in zdravljenja bolezni možganov. Razumevanje delovanja možganov bo pomembno pripomoglo tudi k temu, da bo naše gospodarstvo obdržalo vodilni položaj v razvoju informacijskih tehnologij in storitev.

Evropski mesec možganov bo izpostavil pomen raziskav možganov in zdravstvene preventive za našo družbo in gospodarstvo; predstavil evropske uspehe in dosežke na tem področju; odprl razpravo o prihodnosti raziskav in politik; omogočil razmislek o razdelitvi virov znotraj posameznih držav in med njimi; odpravil tabuje, povezane z duševnim zdravjem. Glej tudi MEMO/13/390.

Ozadje

20 projektov, ki so v ožjem izboru za podporo EU, se ukvarja z raziskavami pomembnih področij, denimo travmatske poškodbe možganov, duševne motnje, bolečina, epilepsija in vedenjske motnje pri otrocih. Imena projektov ne bodo objavljena javno, dokler ne bodo dokončno sklenili pogodb o financiranju, vsi pa naj bi se začeli letos poleti. Na treh področjih raziskav (duševne motnje, epilepsija in motnje vedenja pri otrocih) bodo imeli še posebej pomembno vlogo industrija in mala podjetja, kar bo spodbudilo inovacije in praktične rešitve.

V okviru tekočega okvirnega programa EU za raziskave (7.OP, 2007–2013) je bilo iz proračuna EU za raziskave možganov namenjenih že več kot 1,9 milijarde evrov. S tem je EU financirala 1 268 projektov s 1 515 udeleženci iz EU in drugod. Raziskave možganov podpirajo tudi vsi trije stebri naslednjega programa EU za raziskave Obzorje 2020, in sicer „odlična znanost“, „vodilni položaj v industriji“ in „družbeni izzivi“. Zlasti pomembna bo tematska delavnica „Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje“, ki je namenjena izboljšanju prepoznavanja, razumevanja in zdravljenja bolezni.

Na programu evropskega meseca možganov je več kot 50 dogodkov na temo človeških možganov, od konferenc, delavnic in srečanj do poletnih šol in seminarjev. Irsko predsedstvo EU organizira kar šest dogodkov. Evropska komisija bo organizirala dve veliki konferenci, eno 14. maja v Bruslju, drugo pa 27. in 28. maja v Dublinu v sodelovanju z irskim predsedstvom EU.

Seznam vseh dogodkov in sodelujočih držav:

http://ec.europa.eu/research/conferences/2013/brain-month/index_en.cfm

Kontakti:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar