Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 30 kwietnia 2013 r.

Komisja Europejska przekazuje 150 mln euro na badania nad mózgiem, inaugurując unijny „Miesiąc mózgu”

Rozpoczynając inicjatywę „Europejski Miesiąc Mózgu”, Komisja Europejska przekazała około 150 mln euro na 20 nowych, międzynarodowych projektów w zakresie badań nad ludzkim mózgiem. W ten sposób łączna suma środków finansowych przekazanych od 2007 r. przez UE na badania nad tym organem wyniesie ponad 1,9 mld euro. „Europejski Miesiąc Mózgu” (#brainmonth) będzie okazją do zaprezentowania wyników europejskich badań i innowacyjności w dziedzinie neurologii, nauk kognitywnych i dziedzin pokrewnych podczas ponad pięćdziesięciu różnych, zorganizowanych z tej okazji wydarzeń. Celem tej organizowanej w maju inicjatywy jest zaprezentowanie osiągnięć w badaniach nad mózgiem, jak również wezwanie do bardziej zdecydowanych wysiłków w walce z chorobami neurologicznymi. Organizatorzy chcą również pokazać, w jaki sposób badanie ludzkiego mózgu może zrewolucjonizować informatykę. Miesiąc mózgu zbiega się w czasie z rozpoczęciem nowych, ambitnych projektów w zakresie badań nad tym organem w Unii Europejskiej (modelowa inicjatywa w dziedzinie FET: Human Brain Project – IP/13/54 i MEMO/13/36) oraz w USA (projekt BRAIN).

Máire Geoghegan-Quinn, komisarz do spraw badań, innowacji i nauki, powiedziała: „Wielu Europejczyków w ciągu swojego życia może zapaść na choroby lub zaburzenia związane z mózgiem. Leczenie osób, które już cierpią z powodu chorób lub zaburzeń, każdej minuty kosztuje 1,5 mln euro; to obciążenie naszych systemów opieki zdrowotnej najprawdopodobniej wzrośnie, ponieważ nasze społeczeństwo się starzeje. Badania nad ludzkim mózgiem mogłyby dopomóc w ulżeniu milionom cierpiących pacjentów oraz ich opiekunów. Poznanie tajników funkcjonowania ludzkiego mózgu mogłoby również otworzyć nowe horyzonty dla usług i produktów naszej gospodarki”.

Około 165 mln Europejczyków prawdopodobnie doświadczy problemów związanych z działaniem tego najważniejszego ośrodka umysłowego. Społeczeństwo starzeje się, coraz więcej osób zapada na chorobę Alzheimera lub inne zaburzenia neurodegeneratywne i psychiczne związane z zaawansowanym wiekiem. Oznacza to, że koszty opieki zdrowotnej prawdopodobnie znacznie wzrosną. Dlatego też coraz pilniejsze staje się opracowanie skuteczniejszych sposobów zapobiegania chorobom neurologicznym i leczenia ich. Poznanie, w jaki sposób funkcjonuje nasz mózg, jest ważne również ze względu na konieczność utrzymania wiodącej roli Europejskiej gospodarki w sektorze nowych technologii i usług informatycznych.

Podczas „Europejskiego Miesiąca Mózgu” podkreślona zostanie fundamentalna rola badań nad ludzkim mózgiem i opieki zdrowotnej dla naszej gospodarki i społeczeństwa. Ponadto zaprezentowane zostaną osiągnięcia UE w badaniach nad mózgiem, odbędzie się debata na temat przyszłości polityki badań naukowych oraz przedyskutowany zostanie sposób podziału środków pomiędzy państwami i w nich samych. Kolejnym celem inicjatywy będzie obalenie tabu narosłego wokół zdrowia psychicznego. Zobacz również dokument MEMO/13/390.

Kontekst

Oczekuje się, że wyniki dwudziestu projektów mających szansę otrzymać unijne dofinansowanie dadzą nowy wgląd i umożliwią opracowanie innowacyjnych rozwiązań w najważniejszych dziedzinach, takich jak uszkodzenia mózgu, zaburzenia psychiczne, ból, padaczka i zaburzenia zachowania u dzieci. Do czasu podpisania umów o granty nie można opublikować nazwy projektów, jednakże należy się spodziewać, że wszystkie rozpoczną się w lecie tego roku. Przemysł i mali partnerzy biznesowi będą szczególnie zaangażowani w trzy dziedziny związane z badaniami – zaburzenia psychiczne, padaczka i zaburzenia zachowania u dzieci – przyczyniając się do rozwoju praktycznych i innowacyjnych rozwiązań.

Od początku realizacji bieżącego, siódmego programu ramowego w zakresie badań (FP7 2007-2013), z budżetu UE przekazano na badania nad ludzkim mózgiem ponad 1,9 mld euro. Dzięki tym środkom sfinansowano 1 268 projektów, w których wzięło udział 1 515 uczestników z UE i z poza UE. W dalszym ciągu będzie możliwe prowadzenie badań nad mózgiem w ramach trzech filarów – „Doskonała baza naukowa”, „Wiodąca pozycja w przemyśle” i „Wyzwania społeczne” programu Horyzont 2020, będącego kolejnym programem naukowym UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Szczególnie ważny będzie program „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan”, którego celem jest poprawa diagnostyki, poznania przebiegu chorób i ich leczenia.

W programie „Europejski Miesiąc Mózgu” przewidziano organizację ponad pięćdziesięciu wydarzeń poświęconych temu organowi – od konferencji i warsztatów, przez spotkania, aż po szkoły letnie i kursy naukowe. Sześć takich wydarzeń organizuje irlandzka prezydencja w Radzie UE. Komisja Europejska zorganizuje dwie główne konferencje: 14 maja w Brukseli oraz (wspólnie z prezydencją irlandzką) 27/28 maja w Dublinie.

Pełna lista wydarzeń i zaangażowanych w nie państw znajduje się pod adresem:

http://ec.europa.eu/research/conferences/2013/brain-month/index_en.cfm

Kontakt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar