Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 30 april 2013

150 miljoen euro voor hersenonderzoek bij aanvang "Europese maand van het brein"

De "Europese maand van het brein" is een initiatief van de Europese Commissie. Die legt bij de start ervan 150 miljoen euro opzij voor 20 nieuwe internationale projecten rond hersenonderzoek. Hiermee komen de totale EU-middelen voor hersenonderzoek sinds 2007 op meer dan 1,9 miljard euro. In de "Europese maand van het brein" (#brainmonth) ligt de nadruk op onderzoek en innovatie in Europa op het gebied van de neuro- en cognitieve wetenschappen en aanverwante terreinen. In heel Europa worden meer dan 50 evenementen georganiseerd in de maand mei. Dit initiatief wil de aandacht vestigen op de recentste successen op dit gebied, maar ook aandringen op meer daadkracht in de strijd tegen hersenziekten. Ook wil het duidelijk laten zien hoe hersenonderzoek een radicale verandering kan teweegbrengen op het gebied van computers. Net voor dit initiatief zorgden ambitieuze nieuwe projecten in de EU (FET-vlaggenschipproject "Human Brain" — IP/13/54 en MEMO/13/36) en de VS ("BRAIN"-project) al voor meer aandacht voor het hersenonderzoek.

Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap Máire Georghegan-Quinn zei hierover: "Veel Europeanen krijgen in hun leven waarschijnlijk ooit een hersenziekte. De behandeling van deze patiënten kost ons nu al 1,5 miljoen euro per minuut en de druk op onze gezondheidszorg zal waarschijnlijk nog toenemen met de vergrijzing. Hersenonderzoek kan de pijn van miljoenen patiënten en hun verzorgers helpen verzachten. De geheimen van de werking van de hersenen ontrafelen kan bovendien leiden tot heel nieuwe diensten en producten voor onze economie."

Ongeveer 165 miljoen Europeanen zullen waarschijnlijk tijdens hun leven een of andere hersenziekte krijgen. De behandelingskosten zullen waarschijnlijk sterk toenemen met de vergrijzing, omdat meer mensen worden getroffen door alzheimer en andere neurodegeneratieve of aan ouderdom gerelateerde psychische aandoeningen. Daarom moeten wij dringend betere manieren vinden om hersenziekten te voorkomen en te behandelen. Inzicht in de werking van het brein is ook economisch van belang om koploper te blijven op het gebied van nieuwe informatietechnologie en -diensten.

De "Europese maand van het brein" zal de aandacht richten op het grote maatschappelijke en economische belang van het hersenonderzoek en de gezondheidszorg, Europese succesverhalen op dit gebied presenteren, en een debat op gang brengen over de richting van het onderzoek en beleid in de toekomst. Verder is het de bedoeling om van gedachten te wisselen over een betere verdeling van de middelen, zowel binnen landen als tussen landen onderling, en om taboes over geestelijke gezondheid te doorbreken. Zie ook MEMO/13/390.

Achtergrond

20 projecten zijn voor EU-subsidies geselecteerd. Naar verwachting zullen deze projecten nieuwe inzichten en innovaties opleveren op een aantal belangrijke gebieden, zoals traumatisch hersenletsel, psychische stoornissen, pijn, epilepsie en gedragsstoornissen bij kinderen. De namen van de projecten kunnen pas worden vrijgegeven zodra de subsidieovereenkomsten helemaal rond zijn, maar naar verwachting zullen alle projecten deze zomer van start gaan. Zakenpartners uit het bedrijfsleven, onder meer uit kleine ondernemingen, zullen nauw betrokken zijn bij drie van deze gebieden — psychische stoornissen, epilepsie en gedragsstoornissen bij kinderen — om bij te dragen tot vernieuwende en concrete oplossingen.

Uit de EU-begroting is meer dan 1,9 miljard euro beschikbaar gesteld voor hersenonderzoek sinds de start van KP7 (2007-2013), het huidige EU-kaderprogramma voor onderzoek. Daaruit zijn 1 268  projecten gefinancierd met 1 515 deelnemers uit de EU en daarbuiten. De drie pijlers — "Wetenschap op topniveau", "Industrieel leiderschap" en "Maatschappelijke uitdagingen" — van Horizon 2020, het nieuwe programma van de EU op het gebied van onderzoek en innovatie bieden ook in de toekomst nog kansen aan het hersenonderzoek. Van groot belang is de uitdaging "Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn", die gericht is op betere diagnoses en behandelingen en op meer inzicht in ziekten.

Het programma van de "Europese maand van het brein" omvat meer dan 50 evenementen over het menselijk brein: van conferenties, workshops en bijeenkomsten tot zomerscholen en cursussen. Zes van deze evenementen worden georganiseerd door het Ierse voorzitterschap van de EU. De Europese Commissie organiseert twee grote conferenties, op 14 mei in Brussel en — samen met het Ierse voorzitterschap van de EU — op 27 en 28 mei in Dublin.

De volledige lijst van evenementen en betrokken landen is te vinden op:

http://ec.europa.eu/research/conferences/2013/brain-month/index_en.cfm

Contacts :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar