Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 30. aprīlī

150 miljonus eiro smadzeņu pētniecībai, atklāj ES “Smadzeņu mēnesi”

Atklājot savu iniciatīvu “Eiropas Smadzeņu mēnesis”, Eiropas Komisija ir piešķīrusi apmēram 150 miljonus eiro lielu finansējumu 20 jauniem starptautiskiem smadzeņu pētīšanas projektiem. Tādējādi kopš 2007. gada Eiropas Savienība smadzeņu pētniecībā ir kopumā ieguldījusi vairāk nekā 1,9 miljardus eiro. Šīs iniciatīvas gaitā (tvitera konts: #brainmonth) šā gada maijā visā ES notiks vairāk nekā 50 pasākumu, kuros sabiedrību informēs par ES pētījumiem un inovāciju neirozinātnē, kognitīvo spēju izpētē un saistītajās nozarēs. Iniciatīvas mērķis ir demonstrēt nozares jaunākos panākumus, kā arī mudināt uz apņēmīgāku rīcību smadzeņu slimību izskaušanā. Vēl viens mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību uz to, ka, pateicoties smadzeņu izpētei, var panākt revolūciju skaitļošanā. Šīs iniciatīva sākta, jo līdz ar jaunajiem vērienīgajiem smadzeņu pētniecības projektiem ES (jauno tehnoloģiju pamatiniciatīvā ietilpstošais “Cilvēka smadzeņu projekts” – IP/13/54 un MEMO/13/36) un ASV (projekts “BRAIN”) pēdējā laikā šie pētījumi piesaistījuši lielāku sabiedrības uzmanību.

ES pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna sacīja: “Ļoti iespējams, ka daudzi eiropieši kādā mūža posmā saslims ar kādu no smadzeņu slimībām. Šādu slimnieku ārstēšana jau tagad mums kopā izmaksā 1,5 miljonus eiro minūtē, un ļoti iespējams, ka šis slogs mūsu veselības aprūpes sistēmām tikai pieaugs, jo sabiedrība noveco. Pateicoties smadzeņu izpētei, būtu iespējams atvieglot ciešanas miljoniem pacientu un cilvēkiem, kas viņus aprūpē. Atklājot smadzeņu darbības noslēpumus, pavērtos ceļš uz pavisam jaunu pasauli, tātad arī daudzām jaunām precēm un pakalpojumiem, kas nāktu par labu mūsu ekonomikai.”

Lēš, ka aptuveni 165 miljoni eiropiešu dzīves laikā varētu saslimt ar kādu no smadzeņu slimībām. Tā kā sabiedrība noveco, vairāk cilvēku cieš no Alcheimera slimības un citām neirodeģeneratīvām un vecuma izraisītām garīgām slimībām. Līdz ar to gaidāms, ka ārstēšanas izmaksas strauji pieaugs. Tāpēc ir steidzami jāatrod labāki smadzeņu slimību profilakses un ārstēšanas veidi. Labāka smadzeņu darbības izpratne ir svarīga arī tāpēc, lai mūsu ekonomika varētu saglabāt līderpozīcijas jauno informācijas tehnoloģiju un pakalpojumu jomā.

Pasākumā “Eiropas Smadzeņu mēnesis” īpaši uzsvērs, cik smadzeņu pētniecība ir būtiska mūsu sabiedrības veselības aprūpei un ekonomikai, iepazīstinās ar ES sasniegumiem šajā nozarē, diskutēs par pētījumu un politikas turpmāko ievirzi un to, kā uzlabot resursu sadalījumu valstīs un starp dažādām valstīm. Šajā mēnesī arī centīsies atteikties no tabu, kas saistīti ar garīgo veselību. Skatiet arī MEMO/13/390.

Vispārīga informācija

Tiek gaidīts, ka 20 projektos, kas atlasīti ES finansējuma piešķiršanai, tiks gūtas jaunas atziņas un nodrošināta inovācija tādās svarīgās jomās kā smadzeņu traumas, garīgās slimības, sāpes, epilepsija un slimības, kas izraisa bērnu neadekvātu uzvedību. Pirms finansējuma līgumu galīgās noslēgšanas gan nedrīkst nosaukt attiecīgos projektus, tomēr gaidāms, ka tie sāksies šovasar. Lai stimulētu inovāciju un reālajai dzīvei piemērotus risinājumus, nozares pārstāvji un partneri no mazo uzņēmumu vidus īpaši aktīvi iesaistīsies šādās trijās jomās: garīgās slimības, epilepsija un slimības, kas izraisa bērnu neadekvātu uzvedību.

Kopš pašreizējās ES pētniecības pamatprogrammas (Septītā pamatprogramma 2007-2013) sākuma no ES budžeta smadzeņu pētniecībai ir piešķirti vairāk nekā 1,9 miljardi eiro. Tādējādi finansēti 1268 projekti, kuros ir 1515 dalībnieki un ES un ārpussavienības valstīm. Smadzeņu izpēti joprojām atbalstīs arī jaunajā ES pētniecības un inovācijas programmā “Apvārsnis 2020” (visos trijos šīs programmas virzienos: “izcilība zinātnē”, “rūpniecības līderpozīcijas” un “pārmaiņas sabiedrībā”). Īpašu uzmanību pievērsīs mērķim “Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība”, lai uzlabotu slimību diagnostiku, izpratni un ārstēšanu.

“Eiropas Smadzeņu mēneša” programmā ir vairāk nekā 50 pasākumu, tostarp konferences, semināri, sanāksmes vasaras skolās un kursi. Sešus no šiem pasākumiem rīko Īrija — prezidentvalsts ES Padomē. Eiropas Komisija rīkos divas lielas konferences — vienu 14. maijā Briselē, bet otru kopā ar prezidentvalsti Īriju 27.–28. maijā Dublinā.

Pasākumu un iesaistīto valstu pilnais saraksts atrodams te:

http://ec.europa.eu/research/conferences/2013/brain-month/index_en.cfm

Kontaktpersonas:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Tvitera konts: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 298 56 04)


Side Bar