Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 30. huhtikuuta 2013

150 miljoonaa euroa aivotutkimukseen EU:n ”aivojen kuukauden” käynnistyessä

”Eurooppalainen aivojen kuukausi” -aloitteensa alkajaisiksi Euroopan komissio on varannut yhteensä noin 150 miljoonaa euroa 20:tä uutta kansainvälistä aivotutkimushanketta varten. Sen myötä EU:n aivotutkimukseen vuodesta 2007 lähtien tekemät kokonaisinvestoinnit nousevat yli 1,9 miljardiin euroon. Toukokuussa eurooppalaisen aivojen kuukauden (#brainmonth) aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetään yli 50:n tapahtumaa, joilla tuodaan esiin eurooppalaista tutkimusta ja innovointia muun muassa neurotieteiden ja kognition aloilla. Aloitteen tarkoituksena on paitsi esitellä alan tuoreimpia saavutuksia, myös kannustaa päättäväisempiin ponnisteluihin aivosairauksien torjumiseksi. Tarkoituksena on niin ikään tuoda esiin, miten aivotutkimus voi radikaalisti muuttaa tietojenkäsittelyä. Aloite käynnistetään aikana, jona aivotutkimus on profiloitumassa vahvemmin uusien kunnianhimoisten hankkeiden avulla EU:ssa (tulevan ja kehitteillä olevan teknologian (FET) Human Brain -lippulaiva-aloite – IP/13/54 ja MEMO/13/36) ja Yhdysvalloissa (Brain-hanke).

Useat eurooppalaiset todennäköisesti sairastuvat elämänsä aikana aivoihin liittyvään sairauteen”, tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn toteaa. ”Aivosairauksiin sairastuneiden hoito maksaa jo nyt 1,5 miljoonaa euroa joka minuutti, ja näiden terveydenhuoltojärjestelmiämme kuormittavien sairauksien odotetaan kasvavan väestön ikääntyessä. Aivotutkimus voisi auttaa lieventämään miljoonien potilaiden ja heidän omaistensa kärsimyksiä. Aivojen toiminnan salaisuuksien selvittäminen voisi myös avata taloudelle mahdollisuuksia aivan uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen.”

Noin 165 miljoonaa eurooppalaista todennäköisesti sairastuu elämänsä aikana johonkin aivoihin liittyvään sairauteen. Hoitokulujen odotetaan kasvavan jyrkästi väestön ikääntyessä ja sen myötä yhä useampien kärsiessä Alzheimerin taudista ja muista hermoston rappeutumissairauksista tai ikääntymiseen liittyvistä psyykkisistä häiriöistä. Siksi on kiireellistä löytää parempia keinoja aivosairauksien ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi. Aivojen toiminnan ymmärtäminen on niin ikään tärkeää, jotta kansantaloutemme voidaan pitää uusien tietoteknologioiden ja palveluiden eturintamassa.

Eurooppalaisen aivojen kuukauden avulla korostetaan aivotutkimusta ja terveydenhuollon merkitystä taloudelle ja yhteiskunnalle, esitellään EU:n saavutuksia näillä aloilla, keskustellaan tutkimuksen ja politiikan tulevasta suunnasta, sekä siitä, miten resurssien jakamista voidaan parantaa eri maiden välillä ja niiden sisällä sekä poistetaan mielenterveyteen liittyviä tabuja. Ks. myös MEMO/13/390.

Taustaa

20:n EU:n rahoituksen saajiksi valittujen hankkeiden odotetaan tuottavan uutta tietoa ja innovaatioita sellaisilla keskeisillä aloilla kuin aivovammat, psyykkiset häiriöt, kipu, epilepsia ja lasten käyttäytymishäiriöt. Vaikka hankkeita ei voida nimetä ennen kuin apurahasopimukset on tehty lopullisesti, ne kaikki on tarkoitus käynnistää tänä kesänä. Innovaatioiden ja käytännön sovellusten edistämiseksi teollisuus ja pienyritykset ovat erityisen tiiviisti mukana kolmella alalla, joita ovat psyykkiset häiriöt, epilepsia ja lasten käyttäytymishäiriöt.

Aivotutkimusta on tuettu EU:n talousarviosta yli 1,9 miljardilla eurolla EU:n nykyisen, tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman (2007–2013) käynnistämisestä lähtien: sen avulla on rahoitettu 1 268:aa hanketta, joissa on ollut yhteensä 1 515 osanottajaa EU:sta ja sen ulkopuolelta. Aivotutkimusta voidaan rahoittaa jatkossakin EU:n seuraavasta tutkimuksen ja innovoinnin ohjelmasta ”Horisontti 2020” ohjelman kaikkien kolmen pilarin — huipputason tiede, teollisuuden johtoasema ja yhteiskunnalliset haasteet – alla. Erityisen tärkeä on ohjelman ”terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi” –osa, jonka tavoitteena on pyrkiä parantamaan sairauksien diagnosointia sekä niiden tuntemusta ja hoitoa.

Eurooppalaisen aivojen kuukauden ohjelma pitää sisällään yli 50 ihmisaivoihin keskittyvää tapahtumaa, jotka ulottuvat konferensseista, työpajoista ja kokouksista aina kursseihin ja kesäseminaareihin. EU:n puheenjohtajavaltiona toimiva Irlanti järjestää kuusi näistä tapahtumista. Euroopan komissio järjestää kaksi suurta konferenssia, toinen 14. toukokuuta Brysselissä ja toinen yhdessä puheenjohtajavaltion Irlannin kanssa 27.–28. toukokuuta Dublinissa.

Täydellinen luettelo tapahtumista ja osallistuvat maat:

http://ec.europa.eu/research/conferences/2013/brain-month/index_en.cfm

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings (+32 2) 296 33 88 Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2) 295 56 04


Side Bar