Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 30. aprill 2013

Euroopa Liit juhatab sisse aju uurimise kuu 150 miljoni euro eraldamisega inimaju uurimiseks

Euroopa Komisjon, kelle algatusel tähistatakse tänavu mais aju uurimise kuud, eraldas selle algatuse hakul 150 miljonit eurot, et toetada kahtkümmet uut rahvusvahelist inimaju uurimise projekti. See tähendab, et alates 2007. aastast on EL investeerinud inimaju uurimisse üle 1,9 miljardi euro. Euroopa aju uurimise kuul juhitakse rohkem kui viiekümne Euroopas toimuva üritusega tähelepanu teadusuuringutele ja innovatsioonile neuroteaduse ja taju ning sellega seotud valdkondades. Algatuse eesmärk on tutvustada valdkonna uusimaid saavutusi, aga ka innustada astuma otsustavamaid samme ajuhaiguste vastu võitlemiseks. Samuti on selle eesmärk tõsta esile aju uurimise tähtsust andmetöötluse murranguliseks muutmiseks. Algatus toimub ajal, mil aju uurimine on hiljuti tänu ELis (tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogialahenduste juhtalgutuse kohane inimaju projekt – IP/13/54 ja MEMO/13/36) ning USAs (projekt „BRAIN”) ellu viidavatele uutele kõrgete eesmärkidega projektidele esiplaanile tõusnud.

Euroopa teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn sõnas: „Paljud eurooplased kannatavad oma eluea jooksul tõenäoliselt mõne ajuga seotud haiguse või häire all. Juba praegu kulutame nende ravimisele 1,5 miljonit eurot minutis ja see meie tervishoiusüsteemil lasuv koormus suureneb koos elanikkonna vananemisega ilmselt veelgi. Aju uurimise abil saaks leevendada miljonite patsientide ja nende hooldajate kannatusi. Koos uute teadmistega aju toimimise kohta avanevad ka meie majanduse jaoks täiesti uued teenuste ja toodete võimalused.”

Andmed näitavad, et ligikaudu 165 miljonit eurooplast põevad oma elu jooksul mõnd ajuga seotud haigust. Kuna rahvastik vananeb ning üha rohkem inimesi kannatab Alzheimeri tõve ja muude neurodegeneratiivsete või vananemisega seotud vaimsete häirete all, on oodata ka ravikulude järsku tõusu. Seetõttu tuleb vältimatult leida paremaid viise ajuhaiguste ennetamiseks ja ravimiseks. Aju töö põhimõtteid on vaja mõista ka selleks, et meie majandus saaks püsida uute infotehnoloogiate ja teenuste esirinnas.

Euroopa aju uurimise kuu raames tõstetakse esile aju uurimise ja tervishoiu tähtsust meie ühiskonnale ja majandusele, tutvustatakse ELi saavutusi neis valdkondades, arutletakse teadustöö ja poliitika tulevikusuundade üle, arutatakse, kuidas parandada vahendite eraldamist riikides ja nende vahel, ning murtakse vaimse tervisega seotud tabusid. Vt ka MEMO/13/390.

Taust

ELi poolseks rahastamiseks väljavalitud kakskümmend projekti peaksid oodatavasti andma uusi teadmisi sellistes tähtsates valdkondades nagu ajutraumad, vaimsed häired, valu, epilepsia ja laste käitumishäired. Projekte ei ole küll võimalik enne toetuslepingute sõlmimist nimetada, kuid kõik peaksid alguse saama veel sel suvel. Tootjad ja väikeettevõtjatest partnerid osalevad eriti tihedalt kolmes valdkonnas (vaimsed häired, epilepsia ja laste käitumishäired) ning aitavad seega leida innovatiivseid ja praktilisi lahendusi.

ELi eelarvest on alates praeguse, seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi (2007–2013) algusest toetatud aju uurimist rohkem kui 1,9 miljardi euroga. Rahastatud on 1 268 projekti 1 515 osalejaga EList ja mujalt. Aju uurimisega on võimalik tegeleda ka ELi järgmise teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 kõigi kolme tegevusvaldkonna (tipptasemel teadus, juhtpositsioon tööstuses ja ühiskonnaprobleemid) raames, seda eeskätt erieesmärgi „tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu” all, et parandada haiguste diagnoosimist, mõistmist ja ravimist.

Euroopa aju uurimise kuul toimub üle viiekümne inimajuga seotud ürituse, sh konverentsid, seminarid, kohtumised, suvekoolid ja kursused. Kuus üritust korraldab ELi eesistujariik Iirimaa. Euroopa Komisjon korraldab kaks suurt konverentsi – ühe 14. mail Brüsselis ja teise koos eesistujariigi Iirimaaga 27.–28. mail Dublinis.

Kõigi ürituste ja osalevate riikide loetelu on aadressil

http://ec.europa.eu/research/conferences/2013/brain-month/index_en.cfm

Kontaktisikud:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar