Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2013

Η πρωτοβουλία της ΕΕ «Μήνας για τον ανθρώπινο εγκέφαλο» εγκαινιάζεται με χορήγηση κονδυλίων 150 εκατ. ευρώ στην έρευνα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Κατά την έναρξη της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκός μήνας για τον ανθρώπινο εγκέφαλο», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμεύσει περίπου 150 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση 20 νέων διεθνών προγραμμάτων ερευνών σχετικά με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Με το ποσό αυτό, το σύνολο των επενδύσεων της ΕΕ στην έρευνα του ανθρώπινου εγκεφάλου από το 2007 υπερβαίνει τα 1.9 δισ. ευρώ. Ο «ευρωπαϊκός μήνας για τον ανθρώπινο εγκέφαλο» (#brainmonth) θα προβάλει την ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία στον τομέα των νευροεπιστημών, της γνωστικής λειτουργίας του ανθρώπου και σε συναφείς τομείς με περισσότερες από 50 εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη, τον προσεχή Μάιο. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ανάδειξη των πιο πρόσφατων επιτευγμάτων στον εν λόγω τομέα, αλλά επίσης στη παρότρυνση μιας αποφασιστικότερης προσπάθειας για την καταπολέμηση των εγκεφαλικών νόσων. Στοχεύει επίσης να τονίσει τον τρόπο με τον οποίο η μελέτη του ανθρώπινου εγκεφάλου μπορεί να φέρει επανάσταση στον τομέα της πληροφορικής. Η πρωτοβουλία προήλθε ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης ορατότητας της έρευνας του ανθρώπινου εγκεφάλου μέσω πρόσφατων φιλόδοξων νέων προγραμμάτων στην ΕΕ (πρόγραμμα ανθρώπινου εγκεφάλου — IP/13/54 και MEMO/13/36) και τις ΗΠΑ (σχέδιο BRAIN).

Όπως ανέφερε στις δηλώσεις της η κα Máire Geoghegan-Quinn, η αρμόδια επίτροπος για την ευρωπαϊκή έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη: «Πολλοί Ευρωπαίοι είναι πιθανό να προσβληθούν από πάθηση ή ασθένεια του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Η παροχή φροντίδας σε όσους έχουν προσβληθεί μας κοστίζει ήδη 1,5 εκατ. ευρώ ανά λεπτό και η επιβάρυνση αυτή στα συστήματα υγείας μας είναι πιθανό να αυξηθεί όσο ο πληθυσμός μας γερνάει. Η έρευνα του ανθρώπινου εγκεφάλου θα μπορούσε να συμβάλει στην ανακούφιση των εκατομμυρίων ασθενών καθώς και αυτών που τους φροντίζουν. Η αποκρυπτογράφηση της λειτουργίας του εγκεφάλου θα μπορούσε επίσης να προσφέρει ένα εξ ολοκλήρου νέο σύνολο υπηρεσιών και προϊόντων για τις οικονομίες μας».

Περίπου 165 εκατ. Ευρωπαίοι είναι πιθανό να προσβληθούν από κάποια μορφή εγκεφαλικών παθήσεων κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Με τη γήρανση του πληθυσμού, και την αύξηση των ατόμων που προσβάλλονται από τη νόσο Alzheimer και άλλες νευροεκφυλιστικές ή πνευματικές διαταραχές που συνδέονται με τη γήρανση, οι δαπάνες περίθαλψης είναι πιθανό να αυξηθούν σημαντικά. Η εύρεση καλύτερων τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισης των παθήσεων του εγκεφάλου καθίσταται, συνεπώς, επείγουσα. Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του εγκεφάλου είναι επίσης σημαντική ώστε να διατηρηθούν οι οικονομίες μας στην πρώτη γραμμή των νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο «ευρωπαϊκός μήνας για τον ανθρώπινο εγκέφαλο» θα τονίσει τη ζωτική σημασία της έρευνας του ανθρώπινου εγκεφάλου και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας, θα προβάλει τα επιτεύγματα της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς, θα θέσει το θέμα της μελλοντικής κατεύθυνσης της έρευνας και των πολιτικών, θα θέσει προς συζήτηση τον τρόπο με τον οποίο θα βελτιωθεί η κατανομή των πόρων εντός και μεταξύ των επιμέρους χωρών και θα άρει τα ταμπού σχετικά με την πνευματική υγεία. Βλ. επίσης MEMO/13/390.

Πλαίσιο

Τα 20 έργα που προεπιλέχθηκαν για χρηματοδότηση από την ΕΕ αναμένεται να παράσχουν νέα στοιχεία και καινοτομίες σε καίριους τομείς όπως αυτός της τραυματικής εγκεφαλικής βλάβης, των πνευματικών διαταραχών, του πόνου, της επιληψίας και των διαταραχών συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία. Παρόλο που τα προγράμματα δεν μπορούν να κατονομάζονται πριν συναφθούν οριστικά οι συμφωνίες επιχορήγησης, όλα αναμένεται να αρχίσουν το προσεχές καλοκαίρι. Εταίροι από τη βιομηχανία και τις μικρές επιχειρήσεις θα συμμετέχουν ενεργά σε τρεις εξ αυτών των τομέων — πνευματικές διαταραχές, επιληψία και διαταραχές συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία — ώστε να προωθηθεί η καινοτομία και οι πραγματικές λύσεις.

Από τον προϋπολογισμό της ΕΕ έχουν διαθέσει περισσότερα από 1,9 δις ευρώ για την έρευνα του ανθρώπινου εγκεφάλου, από την έναρξη του προγράμματος-πλαισίου έρευνας της ΕΕ, το FP7 (2007-2013). Το εν λόγω ποσό έχει χρηματοδοτήσει 1.268 έργα με 1.515 συμμετέχοντες από την ΕΕ και εκτός αυτής. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν ευκαιρίες για την έρευνα του εγκεφάλου στο πλαίσιο των τριών πυλώνων — «επιστημονική αριστεία», «βιομηχανική υπεροχή» και «κοινωνικές προκλήσεις» του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», το οποίο αποτελεί το επόμενο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ. Η ενότητα «υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευημερία», που θα έχει ως στόχο τη βελτίωση της διάγνωσης, την κατανόηση και τη θεραπεία των παθήσεων, θα είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Στο πρόγραμμα της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκός μήνας για τον ανθρώπινο εγκέφαλο» περιλαμβάνονται περισσότερες από 50 εκδηλώσεις, από διασκέψεις, εργαστήρια και συναντήσεις έως θερινά σχολεία και προγράμματα διδασκαλίας. Έξι από τις εν λόγω εκδηλώσεις διοργανώνονται από την ιρλανδική προεδρία της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διοργανώσει δύο μείζονες διασκέψεις, στις 14 Μαΐου στις Βρυξέλλες και — από κοινού με την Προεδρία — στις 27/28 Μαΐου στο Δουβλίνο.

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδηλώσεων και των συμμετεχουσών χωρών:

http://ec.europa.eu/research/conferences/2013/brain-month/index_en.cfm

Επαφές:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar