Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 30. april 2013

150 mio. EUR til hjerneforskningen markerer starten på EU's hjernemåned

Som start på initiativet "Den europæiske hjernemåned" har Europa-Kommissionen øremærket ca. 150 mio. EUR til støtte af 20 nye internationale hjerneforskningsprojekter. Dermed har EU siden 2007 samlet set investeret over 1,9 mia. EUR i hjerneforskning. Via mere end 50 arrangementer over hele Europa vil Den europæiske hjernemåned (#brainmonth) i maj sætte fokus på europæisk forskning og innovation inden for neurovidenskab, kognition og dertil knyttede områder. Initiativet sigter mod at vise de nyeste resultater på området, men også tilskynde til en mere målrettet indsats i kampen mod hjernesygdomme. Derudover vil det fokusere på, hvordan studier af hjernen kan revolutionere it-området. Initiativet kommer, efter at nye ambitiøse projekter i både EU (FET-flagskibsinitiativet Human Brain Project, se IP/13/54 og MEMO/13/36) og i USA (BRAIN projektet) i den seneste tid har øget fokus på hjerneforskning.

EU-kommissær for forskning, innovation og videnskab, Máire Geoghegan-Quinn, siger: "Mange europæere rammes af en eller anden form for hjernesygdom i løbet af deres liv. Det koster 1,5 mio. EUR hvert minut at behandle dem, som allerede er syge, og denne byrde på vores sundhedssystemer bliver formentlig kun tungere, som befolkningen ældes. Hjerneforskning kan være med til at mindske lidelserne for millioner af patienter og dem, der tager sig af dem. Ved at finde ud af, hvordan hjernen fungerer, kan vi også åbne op for en hel ny verden af tjenester og produkter for vores økonomier".

Næsten 165 millioner europæere vil i løbet af deres liv blive ramt af en form for hjernesygdom. I takt med at befolkningen ældes, og flere rammes af Alzheimer og andre neurodegenerative sygdomme eller aldersrelaterede mentale lidelser, vil behandlings­omkostningerne stige voldsomt. Det haster derfor med at finde bedre måder at forebygge og behandle hjernesygdomme på. Det er også vigtigt for vores økonomier, at vi forstår, hvordan hjernen fungerer, hvis vi fortsat skal være førende inden for informations­teknologi og ‑tjenester.

Den europæiske hjernemåned har til formål at understrege, hvor vigtig hjerneforskning og sundhedssystemer er for vores samfund og økonomi. EU-resultater på området vil blive fremhævet, og det vil blive drøftet, hvilken retning forskning og politik skal tage i fremtiden, samt hvordan ressourcerne kan anvendes bedre i og mellem landene. Endelig vil der blive brudt det tabu, der er forbundet med psykiske lidelser. Se også MEMO/13/390.

Baggrund

Det forventes, at de 20 projekter, som er udvalgt til at modtage EU-støtte, vil give ny indsigt og skabe innovation på nøgleområder såsom traumatiske hjernelæsioner, psykiske lidelser, smerte, epilepsi og forstyrrelser i børns adfærd. Selv om der ikke kan sættes navn på projekterne, før støtteaftalerne er endelig underskrevet, forventes de at starte til sommer. Erhvervslivet og mindre forretningspartnere kommer til at spille en særlig stor rolle på tre områder - psykiske lidelser, epilepsi og forstyrrelser i børns adfærd – hvor de vil fremme innovation og løsninger, der kan bruges i det virkelige liv.

Siden EU's nuværende rammeprogram for forskning FP7 (2007-2013) startede, er mere end 1,9 mia. EUR af EU's midler gået til hjerneforskning. Pengene har finansieret 1 268 projekter med 1 515 deltagere fra både EU og tredjelande. Der vil fortsat være støttemuligheder for hjerneforskning under alle tre søjler af EU's forsknings- og innovationsprogram, Horisont 2020: videnskabelig topkvalitet, industrielt lederskab og samfundsmæssige udfordringer. Udfordringen "sundhed, demografiske ændringer og velfærd", som sigter mod at forbedre diagnosticering, forståelse og behandling af sygdomme, er særlig relevant i den forbindelse.

Den europæiske hjernemåned har mere end 50 arrangementer på programmet, som spænder over alt fra konferencer, workshops og møder til sommerskoler og kurser. Seks af arrangementerne arrangeres af det irske EU-formandskab. Europa-Kommissionen afholder to store konferencer: den 14. maj i Bruxelles og - sammen med det irske formandsskab - den 27. og 28. maj i Dublin.

Listen over arrangementer og hvilke lande, der er involveret, findes på:

http://ec.europa.eu/research/conferences/2013/brain-month/index_en.cfm.

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar