Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 30. dubna 2013

„Evropský měsíc mozku“ zahájil příspěvek na výzkum mozku ve výši 150 milionů EUR

Evropská Komise vyčlenila na zahájení iniciativy „Evropský měsíc mozku“ částku 150 milionů EUR, která bude rozdělena mezi 20 nových mezinárodních projektů v oblasti výzkumu mozku. Investice EU do výzkumu mozku od roku 2007 tak přesáhnou částku 1,9 miliardy EUR. Evropský výzkum a inovace v oblasti neurovědy, poznávání a v souvisejících oblastech budou v květnu v rámci „Evropského měsíce mozku“ (#brainmonth) představeny prostřednictvím více než 50 akcí po celé Evropě. Tato iniciativa chce ukázat nejnovější pokroky dosažené v této oblasti, ale zasazuje se také o větší úsilí v boji s onemocněními mozku. Zároveň chce poukázat na to, jak může poznání mozku revolučním způsobem ovlivnit výpočetní techniku. Přichází v době, kdy se díky nedávnému zahájení nových, ambiciózních projektů EU (stěžejní iniciativa budoucích a vznikajících technologií – projekt „Lidský mozek“ („Human Brain Project“), informace zde: IP/13/54MEMO/13/36) a USA (projekt „BRAIN“) oblast výzkumu mozku výrazně zviditelnila.

Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová uvedla: „Během svého života pravděpodobně mnoho Evropanů onemocní mozkovou chorobou. Léčba pacientů nás již dnes stojí každou minutu 1,5 milionu EUR a tato zátěž pro naše systémy zdravotní péče se zřejmě se stárnutím obyvatelstva ještě zvýší. Výzkum mozku by mohl pomoci zmírnit utrpení milionů pacientů a těch, kteří o ně pečují. Odhalení tajemství fungování mozku by mohlo našemu hospodářství otevřít úplně novou oblast služeb a výrobků.“

Je pravděpodobné, že v průběhu života postihnou různá onemocnění mozku na 165 milionů Evropanů. V důsledku stárnutí obyvatelstva bude přibývat lidí trpících Alzheimerovou chorobou a dalšími neurodegenerativními nemocemi nebo duševními poruchami souvisejícími se stárnutím a náklady na jejich léčbu se pravděpodobně prudce zvednou. Je proto čím dál tím víc potřeba najít lepší způsoby prevence a léčby onemocnění mozku. Pochopení fungování mozku je rovněž důležité k tomu, aby se naše ekonomiky udržely v čele v oblasti nových informačních technologií a služeb.

„Evropský měsíc mozku“ zdůrazní zásadní význam výzkumu mozku a zdravotní péče pro naši společnost i hospodářství a představí dosažené úspěchy EU v těchto oblastech. Proběhnou diskuze o budoucím zaměření výzkumu a politiky a o možnostech, jak zlepšit přidělování zdrojů v jednotlivých zemích a mezi nimi. Zároveň bude iniciativa usilovat o odstranění tabu týkajících se duševního zdraví. Viz také MEMO MEMO/13/390

Souvislosti

Od dvaceti vybraných projektů, které budou financovány z prostředků EU, se očekává, že přinesou nové poznatky a inovace v klíčových oblastech, jako jsou traumatická poranění mozku, duševní poruchy, bolesti, epilepsie a poruchy chování související se stářím. Před podepsáním grantových dohod nelze zveřejnit, o jaké projekty se jedná, ale očekává se, že všechny budou zahájeny od letošního léta. Průmysl a partneři z řad malých podniků budou mít obzvlášť silnou účast ve třech oblastech (duševní poruchy, epilepsie a poruchy chování související se stářím), kde mají urychlit inovace a nabídnout praktická řešení.

Od počátku stávajícího rámcového programu EU pro výzkum, sedmého rámcového programu (2007–2013), byl výzkum mozku podpořen částkou z rozpočtu EU přesahující 1,9 miliardy EUR. Evropská unie financovala 1 268 projektů s 1 515 účastníky z EU i mimo ni. V příštím programu EU pro výzkum a inovace, programu Horizont 2020, budou i nadále příležitosti pro výzkum mozku v rámci všech tří pilířů: „vynikající vědy“, „vedoucího postavení v průmyslu“ a „společenských výzev“. Důležitá bude zejména oblast „veřejného zdraví, demografických změn a dobrých životních podmínek“, kde se výzkum zaměří na zlepšení diagnózy, porozumění nemocem a jejich léčbu.

Na  programu „Evropského měsíce mozku“ je více než 50 různých akcí od konferencí, seminářů a setkání po letní školy a vzdělávací kurzy. Šest z těchto akcí pořádá irské předsednictví EU. Evropská komise uspořádá dvě velké konference: dne 14. května v Bruselu a ve spolupráci s irským předsednictvím EU ve dnech 27. a 28. května v Dublinu.

Úplný seznam akcí a zúčastněných zemí naleznete na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/research/conferences/2013/brain-month/index_en.cfm

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar