Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 30 април 2013 г.

Европейският месец на мозъка започва със 150 млн. евро за научни изследвания

При старта на своята инициатива „Европейски месец на мозъка“ Европейската комисия обяви, че ще предостави 150 млн. евро за 20 международни проекта за научни изследвания на мозъка. С това общият размер на инвестициите на ЕС в научни изследвания на мозъка от 2007 г. насам ще надхвърли 1,9 млрд. евро. През май в рамките на Европейския месец на мозъка (#brainmonth) ще бъдат представени европейските научни изследвания и иновации в областта на невронауките и когнитивните способности и свързани с тях области чрез над 50 прояви в цяла Европа. Инициативата има за цел не само да бъдат представени най-новите постижения в тази област, но и да се отправи призив за по-решителни действия за борба с мозъчните заболявания. Сред целите е и да се покаже как изучаването на мозъка може да революционизира компютърните технологии. Инициативата ще се проведе в момент на повишено внимание към научните изследвания на мозъка, след като неотдавна бяха обявени два амбициозни нови проекта в ЕС (проект „Човешки мозък“ — IP/13/54 и MEMO/13/36) и САЩ (проект BRAIN).

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин заяви: За много европейци съществува вероятност да бъдат засегнати от свързана с мозъка болест през своя живот. За лечението на болните вече изразходваме 1,5 млн. евро всяка минута и тази тежест върху нашите здравни системи вероятно ще се увеличава със застаряването на населението. Научните изследвания на мозъка могат да допринесат за облекчаване на страданията на милиони пациенти и на тези, които се грижат за тях. Разгадаването на тайните на мозъка може да разкрие цяла нова вселена от услуги и продукти пред нашите икономики.“

За около 165 милиона европейци съществува риск да се разболеят от някаква форма на мозъчно заболяване в определен момент от живота си. Със застаряването на населението и нарастването на броя на хората, страдащи от болестта на Алцхаймер и други дегенеративни или свързани с възрастта психични разстройства, разходите за лечение вероятно рязко ще се увеличат. Поради това е необходимо спешно да открием по-подходящи начини за профилактика и лечение на мозъчни заболявания. Разбирането на начина, по който функционира мозъкът, е необходимо и за да запазим челните позиции на нашите икономики в областта на новите информационни технологии и услуги.

По време на Европейския месец на мозъка ще бъде подчертано решаващото значение на научните изследвания на мозъка и на лечението на мозъчни заболявания за нашите общества и икономики, ще бъдат представени постиженията на ЕС в тези области, ще се проведе дебат за бъдещата посока на изследванията и политиката, ще се обсъди как да се подобри разпределението на ресурсите във и между отделните страни и ще се разчупят табута относно психичното здраве. Вижте също MEMO/13/390.

Контекст

Очаква се чрез 20-те проекта, които са подбрани за финансиране от ЕС, да се придобият нови знания и да се създадат иновации в ключови области като травматични увреждания на мозъка, психични разстройства, болка, епилепсия и поведенчески разстройства при децата. Конкретните проекти не могат да бъдат обявени, преди окончателното подписване на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, но работата по всички проекти би трябвало да започне това лято. Партньори от промишлеността и сред малките предприятия ще участват особено активно в три от областите — психични разстройства, епилепсия и поведенчески разстройства при децата, за да се стимулират иновациите и приложимите на практика решения.

От бюджета на ЕС са отпуснати повече от 1,9 милиарда евро за научни изследвания на мозъка от началото на Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания (2007 – 2013 г.). С тях са финансирани 1268 проекта с 1515 участници от ЕС и извън него. И по трите приоритета на следващата програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт 2020“ – високи постижения в научната област, водещи позиции в промишлеността и справяне с обществени предизвикателства – ще има възможности за финансиране на научни изследвания на мозъка. От особено значение ще е работата по предизвикателството „Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние“ с цел подобряване на диагностиката, разбирането и лечението на различни болести.

В програмата на Европейския месец на мозъка са включени над 50 прояви, свързани с човешкия мозък – конференции, семинари, срещи, летни училища, педагогически курсове и др. Шест от тези събития се организират от ирландското председателство на ЕС. Европейската комисия ще организира две големи конференции – на 14 май в Брюксел и заедно с ирландското председателство на 27 – 28 май в Дъблин.

Пълен списък на проявите и участващите страни:

http://ec.europa.eu/research/conferences/2013/brain-month/index_en.cfm

За контакти:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar