Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 30 april 2013

EU:s solidaritetsfond – Slovenien, Kroatien och Österrike får 14,6 miljoner euro i stöd efter översvämningarna

EU:s kommissionär för regionalpolitik Johannes Hahn presenterar i dag ett stödpaket från EU:s solidaritetsfond på drygt 14,6 miljoner euro som gäller de svåra översvämningarna i Slovenien i oktober och november 2012. Grannländerna Österrike och Kroatien drabbades i mindre omfattning men får också del av stödet för att finansiera sina katastrofinsatser.

– Dagens förslag är ett uttryck för EU:s solidaritet med Slovenien och de drabbade områdena i Kroatien och Österrike, kommenterar Johannes Hahn, som ansvarar för solidaritetsfonden. Pengarna bidrar till att finansiera katastrofinsatserna och återställa infrastrukturen, och hjälper de drabbade regionerna att komma på fötter igen. Vi föreslår en budgetändring så att rådet och Europaparlamentet kan ställa de nödvändiga resurserna till förfogande för att minska bördan för Sloveniens och dess grannländers ekonomier.

Intensiva regn under hösten 2012 gjorde att floderna svämmade över stora delar av norra Slovenien och områden i Kroatien. I Österrike drabbades framför allt staden Lavamünd vid floden Lavant. Kommissionens analys visade att översvämningarna i alla tre länder berodde på ett och samma väderfenomen. Solidaritetsfonden kan därför användas inte bara för den större katastrofen i Slovenien utan undantagsvis också för de drabbade grannländerna.

Enligt solidaritetsfondens bestämmelser föreslår kommissionen ett sammanlagt stöd på drygt 14,6 miljoner euro. Av detta får Slovenien 14,08 miljoner euro, Kroatien 286 587 euro och Österrike 240 000 euro.

Bakgrund

Slovenien drabbades av ett första regnoväder den 27 oktober 2012 som orsakade stora skador, och en andra omgång med kraftiga regn och stormar den 4–5 november med omfattande översvämningar som följd. Landets myndigheter uppskattade kostnaderna för skadorna till nästan 360 miljoner euro. Det är mer än 1 procent av landets bruttonationalinkomst och långt över fondens tröskel som är 214 miljoner euro för Slovenien, dvs. 0,6 procent av bruttonationalinkomsten. Kroatien och Österrike rapporterade skador för 11,5 respektive 9,6 miljoner euro.

EU-stödet kommer att bidra till att täcka kostnaderna för bland annat återuppbyggnad av vägar och vatten-, avfalls- och energiinfrastruktur, tillfälliga bostäder, räddningstjänst och röjning av katastrofdrabbade områden. Pengarna får inte användas till ersättning för skador på privat egendom.

Solidaritetsfonden inrättades efter översvämningarna i Centraleuropa sommaren 2002. EU-länder och anslutningsländer som drabbas av svåra naturkatastrofer kan få stöd på upp till en miljard euro per år.

Läs mer

Memo/10/59

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler +32 2 296 65 65, mobil: +32 460 76 65 65

Annemarie Huber +32 2 299 33 10, mobil: +32 460 76 65 65


Side Bar