Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 30. aprila 2013

Solidarnostni sklad Evropske unije: Komisija predlaga 14,6 milijona evrov pomoči za poplave v Sloveniji, na Hrvaškem in v Avstriji

Evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn je danes napovedal sveženj pomoči iz Solidarnostnega sklada Evropske unije, vreden več kot 14,6 milijona EUR, kot odziv na hude poplave v Sloveniji oktobra in novembra 2012. Sosednji Avstrija in Hrvaška sta tudi utrpeli manjšo škodo kot neposredno posledico poplav in bosta prejeli nepovratna sredstva za financiranje nujnih ukrepov za odpravljanje posledic naravne nesreče.

Komisar Hahn, ki je odgovoren tudi za Solidarnostni sklad Evropske unije, je izjavil: „Današnji predlog je izraz solidarnosti Unije s Slovenijo ter nekaterimi območji Hrvaške in Avstrije, ki so bili prizadeti. Predlagano financiranje bo olajšalo finančno breme, ki ga morajo nositi te države pri obnavljanju infrastrukture in izvajanju nujnih ukrepov. Pomoč bo prizadetim območjem pomagala, da se ponovno postavijo na lastne noge. Komisija predlaga spremembo proračuna, da bosta Svet in Parlament lahko zagotovila sredstva za zmanjšanje negativnih učinkov na gospodarstvo Slovenije in na njeni sosedi.“

Jeseni 2012 so zaradi močnega deževja reke na tem področju prestopile bregove in poplavile večje površine severne Slovenije ter nekatere predele Hrvaške. V Avstriji je bil zlasti prizadet kraj Labot ob reki Labotnici. Analiza Komisije je ugotovila, da so poplave v vseh treh državah povzročile iste posebne meteorološke razmere. Zato se iz Solidarnostnega sklada Evropske unije lahko zagotovi sredstva ne le za hudo naravno nesrečo v Sloveniji, temveč izjemoma tudi za prizadeti sosednji državi.

V skladu s pravili Solidarnostnega sklada Komisija predlaga, da se tem trem državam dodeli skupni znesek v višini 14,6 milijona EUR, in sicer 14,08 milijona EUR Sloveniji, 286 587 EUR Hrvaški in 240 000 EUR Avstriji.

Ozadje

Slovenijo je 27. oktobra 2012 prizadel prvi val obilnih padavin, ki je povzročil hudo škodo, sledil pa mu je drugi val močnega deževja in viharnega vremena, ki je 4. in 5. novembra povzročil obsežno poplavljanje. Državni organi so ocenili skupno škodo na skoraj 360 milijonov EUR, kar je več kot 1 % bruto nacionalnega dohodka, to pa je precej nad normalnim pragom Solidarnostnega sklada Evropske unije za Slovenijo, tj. 214 milijonov EUR ali 0,6 % bruto nacionalnega dohodka. Hrvaška in Avstrija sta prijavili škodo v višini 11,5 milijona EUR oziroma 9,6 milijona EUR.

Financiranje Evropske unije bo pomagalo pokriti stroške nujnih ukrepov, ki jih izvajajo državni organi v vseh treh prizadetih državah: obnova cest, infrastruktura za oskrbo z vodo in energijo ter obdelavo odpadkov, zagotovitev začasne nastanitve in reševalne službe ter čiščenje prizadetih območij. Financiranje se ne sme uporabljati za nadomestila za škodo na zasebni lastnini.

Solidarnostni sklad Evropske unije je bil ustanovljen po poplavah, ki so prizadele Srednjo Evropo poleti leta 2002. Sklad dodeljuje finančno pomoč v znesku do ene milijarde evrov na leto državam članicam in državam v pristopu, ki so jih prizadele večje naravne nesreče.

Več informacij

MEMO/10/59

Kontakti:

Shirin Wheeler +32 22966565; mobilni telefon: +32 460766565

Annemarie Huber +32 22993310; mobilni telefon: +32 460765656


Side Bar