Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 30 kwietnia 2013 r.

Fundusz Solidarności UE: Komisja Europejska proponuje 14,6 mln euro na pomoc Słowenii, Chorwacji i Austrii, które ucierpiały podczas powodzi

Europejski komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn ogłosił dzisiaj przyjęcie pakietu pomocy z Funduszu Solidarności UE (EUSF) w wysokości ponad 14,6 mln euro na pomoc Słowenii, którą dwukrotnie nawiedziła powódź – w październiku i listopadzie 2012 r. Kraje sąsiednie – Austria i Chorwacja – również ucierpiały podczas tego kataklizmu, dlatego także i one skorzystają ze środków pomocowych po to, by pokryć koszty działań ratunkowych.

Komisarz Hahn, odpowiedzialny także za Fundusz Solidarności, powiedział: „Dzisiejsza propozycja jest wyrazem solidarności ze Słowenią oraz z tymi regionami Chorwacji i Austrii, które ucierpiały podczas powodzi. Zaproponowana kwota pomoże w zrównoważeniu wydatków, jakie te kraje poniosły na działania ratunkowe oraz przywrócenie do stanu funkcjonowania swojej infrastruktury. Dzięki środkom z funduszu regiony te znów staną na nogi. Komisja proponuje projekt skorygowanego budżetu po to, aby Rada i Parlament mogły udostępnić środki na zredukowanie negatywnych skutków, które odczuła gospodarka Słowenii i jej sąsiadów”.

Intensywne deszcze padające jesienią 2012 r. spowodowały, że rzeki w tym regionie wystąpiły z brzegów, zalewając znaczne tereny północnej Słowenii i Chorwacji. W Austrii pod wodą znalazło się miasto Lavamünd leżące nad rzeką Lavant. Przeprowadzona przez Komisję analiza wykazała, że powódź we wszystkich trzech krajach spowodowały te same czynniki meteorologiczne. Dlatego też z pomocy z funduszu EUSF może skorzystać nie tylko Słowenia, która najbardziej ucierpiała wskutek powodzi, ale wyjątkowo również kraje sąsiednie, których tereny zostały zalane.

Zgodnie z zasadami korzystania z Funduszu Solidarności, Komisja proponuje przyznanie trzem krajom pomocy w wysokości 14,6 mln euro, z czego Słowenia otrzyma 14 mln 80 tys. euro, Chorwacja 286 587 euro i Austria – 240 tys. euro.

Kontekst

Słowenia ucierpiała z powodu intensywnych opadów 27 października 2012 r. Po pierwszej ulewie, która spowodowała znaczne szkody, przyszedł drugi okres obfitych deszczy i burz, które 4-5 listopada wywołały powódź. Władze krajowe oszacowały wielkość strat na 360 mln euro, co stanowi ponad 1 proc. dochodu narodowego brutto Słowenii i znacznie przekracza próg EUSF dla tego kraju wynoszący 214 mln euro lub 0,6 proc. DNB. Chorwacja i Austria doniosły o szkodach opiewających odpowiednio na kwotę 11,5 mln euro i 9,6 mln euro.

Dzięki pomocy Unii Europejskiej kraje te będą w stanie pokryć koszty najpilniejszych działań prowadzonych przez władze każdego z trzech dotkniętych kataklizmem krajów: odbudowy dróg, ujęć wody, infrastruktury energetycznej i gospodarki odpadami, organizacji tymczasowych mieszkań dla powodzian, działań służb ratunkowych oraz oczyszczania terenów, przez które przeszła powódź. Pomoc z funduszu nie może być przeznaczona na rekompensatę strat poniesionych przez osoby prywatne.

Fundusz Solidarności utworzono po powodziach, które nawiedziły Europę środkową w lecie 2002 r. Państwa członkowskie lub kraje kandydujące, które ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych, mogą z niego uzyskać pomoc w wysokości do jednego miliarda euro rocznie.

Więcej informacji

MEMO/10/59

Kontakt:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65), Tel. kom.: 0032 460 76 65 65

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10), Tel. kom.: 0032 460 76 65 65


Side Bar