Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 30 april 2013

Solidariteitsfonds van de EU: Commissie stelt voor 14,6 miljoen EUR steun te verlenen na overstromingen in Slovenië, Kroatië en Oostenrijk

Europees commissaris voor Regionaal Beleid Johannes Hahn heeft vandaag een pakket steunmaatregelen uit het Solidariteitsfonds van de EU (SFEU) aangekondigd van ruim 14,6 miljoen EUR naar aanleiding van de zware overstromingen in Slovenië in oktober en november 2012. De overstromingen hebben in mindere mate ook schade veroorzaakt in de buurlanden Kroatië en Oostenrijk. Daarom komen deze landen eveneens in aanmerking voor steun om hun noodmaatregelen in de nasleep van de ramp te financieren.

Commissaris Hahn, die ook verantwoordelijk is voor het SFEU, ziet het zo: "Het voorstel van vandaag getuigt van de solidariteit van de Unie met Slovenië en met de getroffen gebieden in Kroatië en Oostenrijk. De voorgestelde steun helpt de kosten te dekken van de noodmaatregelen en het herstel van de infrastructuur. Mede hierdoor zullen de getroffen regio’s weer op eigen benen kunnen staan. De Commissie stelt een gewijzigde begroting voor, zodat de Raad en het Parlement de middelen beschikbaar kunnen maken om de negatieve economische gevolgen voor Slovenië en de buurlanden te beperken."

Door hevige regenval in de herfst van 2012 traden de rivieren in het gebied buiten hun oevers, waardoor grote delen van het noorden van Slovenië en een deel van Kroatië overstroomden. In Oostenrijk heeft de gemeente Lavamünd, gelegen aan de rivier Lavant, zwaar te lijden gehad. De Commissie stelde na onderzoek vast dat dezelfde weersgesteldheid aan de basis lag van de overstromingen in deze drie landen. Hierdoor kan het Solidariteitsfonds niet alleen voor de grote ramp in Slovenië worden ingezet, maar uitzonderlijk ook voor de getroffen buurlanden.

In overeenstemming met de regels van het Solidariteitsfonds stelt de Commissie voor om een totaalbedrag van 14,6 miljoen EUR aan de drie landen te verlenen: 14,08 miljoen EUR voor Slovenië, 286 587 EUR voor Kroatië en 240 000 EUR voor Oostenrijk.

Achtergrond

Slovenië leed een eerste maal zware schade na hevige regenval op 27 oktober 2012. Op 4 en 5 november leidden hevige regen en storm opnieuw tot grote overstromingen. De nationale autoriteiten hebben de totale schade op bijna 360 miljoen EUR geraamd, meer dan 1 % van het bruto nationaal inkomen van Slovenië — ver boven de normale SFEU-drempel van 214 miljoen EUR of 0,6 % van het BNI. Kroatië en Oostenrijk maakten melding van schade ten belope van respectievelijk 11,5 miljoen EUR en 9,6 miljoen EUR.

De steun van de Europese Unie is bestemd om de kosten te helpen dekken van de noodmaatregelen die de nationale autoriteiten in elk van de drie getroffen landen hebben getroffen: herstel van wegen-, water-, afvalverwerkings- en energie-infrastructuur, voorlopige huisvesting en inzet van hulpdiensten, alsmede reiniging van de geteisterde zones. De steun mag niet worden gebruikt om schade aan particuliere eigendommen te vergoeden.

Het Solidariteitsfonds van de EU werd opgericht na de overstromingen die Midden-Europa in de zomer van 2002 hebben getroffen. Het verleent een financiële bijdrage van maximaal één miljard EUR per jaar aan lidstaten en toetredingslanden die door grote natuurrampen zijn getroffen.

Meer informatie

MEMO/10/59

Contact :

Shirin Wheeler +32 22966565, mobiel +32 460766565

Annemarie Huber +32 22993310, mobiel +32 460766565


Side Bar