Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 30. aprīlī

ES Solidaritātes fonds: Komisija ierosina piešķirt 14,6 miljonus eiro Slovēnijas, Horvātijas un Austrijas atbalstam pēc smagiem plūdiem

Eiropas reģionālās politikas komisārs Johanness Hāns šodien paziņoja par ES Solidaritātes fonda (ESSF) atbalsta paketi vairāk nekā 14,6 miljonu eiro vērtībā, lai palīdzētu pēc lieliem plūdiem, kas 2012. gada oktobrī un novembrī skāra Slovēniju. Šie plūdi izraisīja zaudējumus arī kaimiņvalstīs — Austrijā un Horvātijā —, lai gan tur tie bija mazāki. Arī šīs valstis varēs izmantot piešķirtos līdzekļus, lai finansētu pasākumus ārkārtas situācijā, kas iestājās pēc dabas katastrofas.

Komisārs Hāns, kurš atbild arī par ESSF darbību, paskaidroja: “Šis priekšlikums apliecina Eiropas Savienības solidaritāti ar Slovēniju un skartajiem Horvātijas un Austrijas novadiem. Ierosinātā finansējuma summa palīdzēs šīm valstīm atvieglot lielo izdevumu slogu, kas tām radies, atjaunojot infrastruktūru un veicot ārkārtas pasākumus. Skartajiem reģioniem būs vieglāk atkal nostāties uz kājām. Komisija ierosina grozīt budžetu, lai Padome un Parlaments piešķirtu līdzekļus Slovēnijas un tās kaimiņvalstu ekonomikai, kas pašlaik cīnās ar plūdu sekām.”

Šajā apgabalā spēcīgu lietusgāžu dēļ 2012. gada rudenī no krastiem izgāja vairākas upes, pārpludinādamas plašas teritorijas Slovēnijas ziemeļos un arī Horvātijā. Austrijā sevišķi smagi tika skarts Lavamindes ciems pie Lavantes upes. Komisijas analīzē tika konstatēts, ka plūdus visās trijās valstīs bija izraisījuši tieši meteoroloģiskie apstākļi. Tāpēc ESSF līdzekļus varēja mobilizēt ne tikai palīdzībai pēc dabas katastrofas Slovēnijā, bet izņēmuma kārtā arī cietušajās kaimiņvalstīs.

Saskaņā ar Solidaritātes fonda noteikumiem Komisija ierosina visām trijām valstīm piešķirt pavisam 14,6 miljonus eiro, no kuriem 14,08 miljoni paredzēti Slovēnijai, 286 587 eiro — Horvātijai un 240 000 eiro — Austrijai.

Vispārīga informācija

Slovēniju 2012. gada 27. oktobrī skāra pirmais smago lietusgāžu vilnis, kas nodarīja ievērojamus zaudējumus, bet otrais vilnis sekoja 4. un 5. novembrī, kad pēc vētras, kas atnesa vēl vairāk nokrišņu, applūda plašas teritorijas. Slovēnijas iestādes aplēsa kopējos zaudējumus gandrīz 360 miljonu eiro vērtībā, kas atbilst vairāk nekā 1 % no valsts nacionālā kopienākuma (NKI) un krietni pārsniedz parasto ESSF robežvērtību, kura Slovēnijai ir 214 miljoni eiro jeb 0,6 % no NKI. Horvātija un Austrija ziņoja par attiecīgi 11,5 un 9,6 miljonus eiro lieliem zaudējumiem.

Eiropas Savienības finansējums palīdzēs segt izdevumus par ārkārtas palīdzības pasākumiem, ko bija veikušas visu triju plūdu skarto valstu iestādes, — ceļu, ūdensapgādes, notekūdeņu un enerģētikas infrastruktūras atjaunošanu, iedzīvotāju pagaidu izmitināšanu un glābšanu, kā arī plūdu skarto teritoriju sakopšanu. Šo finansējumu nedrīkst izlietot, lai atlīdzinātu privātīpašumam nodarītos zaudējumus.

ESSF izveidoja pēc plūdiem, kas 2002. gada vasarā skāra Viduseiropu. No šā fonda piešķir finansiālo atbalstu līdz vienam miljardam eiro gadā dalībvalstīm un pievienošanās procesā esošajām kandidātvalstīm, kurās notikušas liela mēroga dabas katastrofas.

Papildu informācija

MEMO/10/59

Kontaktpersonas:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65), mobilais tālr.: 0032 460 76 65 65

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10), mobilais tālr.: 0032 460 76 65 65


Side Bar