Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 30.4.2013

Komissio ehdottaa 14,6 miljoonan euron avustusta EU:n solidaarisuusrahastosta Slovenian, Kroatian ja Itävallan tulvatuhoihin

Euroopan aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn ilmoitti tänään 14,6 miljoonan euron suuruisesta EU:n solidaarisuusrahaston (EUSR) avustuspaketista Sloveniassa lokakuussa ja marraskuussa 2012 esiintyneiden pahojen tulvien tuhojen korjaamiseen. Naapurimaat Itävalta ja Kroatia kärsivät vähäisempiä vahinkoja tulvien välittömänä seurauksena, ja niille myönnetään avustuksesta määrärahoja tuhon jälkeisiin hätätoimenpiteisiin.

”Tämänpäiväinen ehdotus on osoitus unionin solidaarisuudesta Sloveniaa sekä tiettyjä tuhoja kärsineitä Kroatian ja Itävallan alueita kohtaan. Ehdotettu rahoitus auttaa tasapainottamaan taloudellista rasitetta, joka niille on aiheutunut infrastruktuurin palauttamisesta toimintakuntoiseksi ja toteutetuista hätätoimenpiteistä. Se auttaa tulvatuhoalueita pääsemään takaisin jaloilleen. Komissio esittää lisätalousarviota, jotta neuvosto ja parlamentti voivat antaa varat käyttöön Slovenian ja sen naapurimaiden taloudelle aiheutuneiden kielteisten vaikutusten lieventämiseksi”, totesi komissaari Hahn, joka vastaa myös Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta.

Voimakkaat sateet saivat syksyllä 2012 joet tulvimaan yli äyräidensä niin, että tulvat peittivät suuria aloja Pohjois-Sloveniaa ja joitakin alueita Kroatiassa. Itävallassa oli erityisen suuria tuhoja Lavant-joen varrella sijaitsevassa Lavamündin kaupungissa. Komission analyysissä todettiin, että kaikissa kolmessa maassa tulvat olivat yksittäisen sääilmiön aiheuttamia. Näin ollen EU:n solidaarisuusrahaston varoja voidaan ottaa käyttöön sekä Slovenian suurkatastrofialueella että poikkeuksellisesti myös tulvista kärsineissä naapurimaissa.

Solidaarisuusrahaston sääntöjä noudattaen komissio ehdottaa, että solidaarisuusrahastosta myönnetään yhteensä 14,6 miljoonaa euroa näille kolmelle maalle seuraavasti: 14,08 miljoonaa euroa Slovenialle, 286 587 euroa Kroatialle ja 240 000 euroa Itävallalle.

Tausta

Slovenia kärsi merkittäviä vahinkoja aiheuttaneista rankkasateista ensimmäisen kerran 27. lokakuuta 2012. Toinen rankkasateiden ja myrskyjen aalto johti laajoihin tulviin 4. ja 5. marraskuuta. Kansallisten viranomaisten arvio vahingoista on lähes 360 miljoonaa euroa, eli yli 1 % maan bruttokansantulosta. Tämä ylittää selvästi solidaarisuusrahaston Sloveniaa koskevan tavanomaisen kynnysarvon, joka on 214 miljoonaa euroa tai 0,6 % bruttokansantulosta. Kroatia ilmoitti vahinkojensa määräksi 11,5 miljoonaa euroa ja Itävalta 9,6 miljoonaa euroa.

Euroopan unionin rahoitus auttaa kattamaan näiden kolmen maan viranomaisten toteuttamien hätätoimenpiteiden kustannuksia. Näitä toimenpiteitä ovat teiden sekä vesi-, jäte- ja energiainfrastruktuurien jälleenrakentaminen, tilapäiset majoitusjärjestelyt ja pelastuspalvelut sekä katastrofeista kärsineiden alueiden puhdistaminen. Rahoitusta ei saa käyttää korvausten myöntämiseen yksityiselle omaisuudelle aiheutuneista vahingoista.

EUSR perustettiin Keski-Eurooppaa kesällä 2002 koetelleiden tulvien jälkeen. Se myöntää taloudellista tukea enintään miljardi euroa vuodessa jäsenvaltioille ja liittymistä valmisteleville maille, joissa on tapahtunut suuri luonnonkatastrofi.

Lisätietoja

MEMO/10/59

Yhteyshenkilöt:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65), GSM: 0032 460 76 65 65

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10), GSM: 0032 460 76 65 65


Side Bar