Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 30. aprill 2013

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku eraldada Sloveeniale, Horvaatiale ja Austriale üleujutuskahjude likvideerimiseks ELi Solidaarsusfondist 14,6 miljonit eurot

Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn tegi täna teatavaks, et 2012. aasta oktoobris ja novembris Sloveenias toimunud ränkade üleujutuste tagajärgede likvideerimiseks antakse Euroopa Liidu Solidaarsusfondist abi üle 14,6 miljoni euro. Abipaketist toetatakse lisaks Sloveeniale ka naaberriike Austriat ja Horvaatiat, mis samuti, ent pisut vähem, kannatasid üleujutuste käes, ja rahastatakse nende katastroofijärgseid päästetöid.

ELi Solidaarsusfondi eest vastutav volinik Hahn märkis järgmist: „Täna esitatud ettepanek annab tunnistust ELi solidaarsusest kahjusid kandnud Sloveenia, Horvaatia ja Austriaga. Pakutava abisummaga hüvitatakse kulusid, mis nendel kolmel riigil on taristu taasülesehitamise ja päästetööde käigus tekkinud. Nii aidatakse nad taas jalule. Komisjon paneb ette võtta vastu paranduseelarve, et nõukogu ja parlament saaksid anda Sloveenia käsutusse vajalikud vahendid, et vähendada Sloveenia majanduse ja naaberriikide kahjusid.”

2012. aasta ränkade vihmasadude tõttu tõusid jõed üle kallaste ja ujutasid üle Sloveenia põhjaosa ja mõned Horvaatia piirkonnad. Austrias sai üleujutustes eriti kannatada Lavanti jõel asuv Lavamünde linn. Komisjon analüüsist selgub, et kõigi kolme riigi üleujutuste põhjuseks olid üksnes ilmastikutingimused. Seepärast võib ELi Solidaarsusfondist anda lisaks Sloveeniale erandkorras abi ka kahju kannatanud naaberriikidele.

Solidaarsusfondi eeskirjadest lähtuvalt teeb komisjon ettepaneku eraldada neile kolmele riigile kokku 14,6 miljonit eurot, millest 14,08 miljonit läheb Sloveeniale, 286 587 eurot Horvaatiale ja 240 000 eurot Austriale.

Taustteave

Ränkadele vihmasadudele järgnesid Sloveenias esimesed üleujutused 27. oktoobril 2012 ja tekitasid märkimisväärset kahju. Sellele järgnesid uued vihmasajud ja torm, mis tekitasid ulatuslikud üleujutused 4.–5. novembril. Riigi ametiasutuste hinnangul tekitati kahju ligikaudu 360 miljonit eurot, mis on üle 1% Sloveenia kogurahvatulust, st märgatavalt rohkem kui ELi Solidaarsusfondist Sloveeniale ette nähtavad 214 miljonit eurot ehk 0,6% kogurahvatulust. Horvaatia ja Austria märkisid kahjude suuruseks vastavalt 11,5 miljonit ja 9,6 miljonit eurot.

Tänu Euroopa Liidu abile on võimalik rahastada kõigi kolme kannatanud riigi asutuste kiireloomulisi meetmeid, milleks olid teede-, vee-, jäätme- ja elektrivõrgu taastamine, elanike ajutine majutamine, päästetööd ja üleujutatud piirkondade puhastamine. Antavat raha ei või kasutada kahjustunud eraomandi hüvitamiseks.

ELi Solidaarsusfond loodi pärast 2002. aasta suvel Kesk-Euroopat tabanud üleujutusi. Fondist antakse abi aastas kuni üks miljard eurot neile liikmesriikidele ja ühinemisläbirääkimisi pidavatele riikidele, kes on kannatanud suurte looduskatastroofide käes.

Lisateave

MEMO/10/59

Kontaktisikud :

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65), Mobiiltelefoni nr: 0032 460 76 65 65

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10), Mobiiltelefoni nr: 0032 460 76 65 65


Side Bar