Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelser

Bruxelles, den 30. april 2013

EU's Solidaritetsfond: Kommissionen foreslår 14,6 mio. EUR i støtte til Slovenien, Kroatien og Østrig efter oversvømmelser

EU-kommissær for regionalpolitik, Johannes Hahn, har i dag bebudet en støttepakke fra EU’s Solidaritetsfond (EUSF) på over 14,6 mio. EUR som reaktion på de alvorlige oversvømmelser i Slovenien i oktober og november 2012. Nabolandene Østrig og Kroatien har også lidt mindre skader som en direkte følge af oversvømmelserne og vil få del i støtten til at finansiere deres nødhjælp i kølvandet på katastrofen.

Kommissær Johannes Hahn, som også er ansvarlig for EUSF, udtalte: "Forslaget er et udtryk for EU’s solidaritet med Slovenien og de dele af Kroatien og Østrig, der blev ramt. Det foreslåede finansieringsbeløb vil bidrage til at udligne den finansielle byrde, som de har haft til genopretning af infrastruktur og hasteforanstaltninger. Det vil hjælpe de berørte regioner med at komme på fode igen. Kommissionen foreslår et ændringsbudget, således at Rådet og Europa-Parlamentet kan stille midler til rådighed for at mindske de negative indvirkninger på den slovenske økonomi og dets naboer".

På grund af voldsom regn i efteråret 2012 gik floderne i området over deres bredder og forårsagede oversvømmelser i store dele af det nordlige Slovenien og i Kroatien. I Østrig blev byen Lavamünd ved floden Lavant særlig hårdt ramt. Kommissionens analyse viste, at oversvømmelserne i alle tre lande skyldtes de samme meteorologiske forhold. Derved blev det muligt at mobilisere EUSF ikke blot til den voldsomme katastrofe i Slovenien, men også undtagelsesvist til de berørte nabolande.

I overensstemmelse med reglerne for Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, foreslår Kommissionen, at der afsættes i alt 14,6 mio. EUR til de tre lande, heraf 14,08 mio. EUR til Slovenien, 286 587 EUR til Kroatien og 240 000 EUR til Østrig.

Sagsforløb:

Slovenien blev ramt af den første bølge af voldsom regn den 27. oktober 2012, som forvoldte alvorlige skader, og af en anden bølge af voldsom regn og stormvejr, der førte til omfattende oversvømmelser den 4.-5. november. De nationale myndigheder anslog de samlede skader til næsten 360 mio. EUR, svarende til over 1 % af landets BNI — hvilket er langt over den normale EUSF-tærskel på 214 mio. EUR for Slovenien eller 0,6 % af bruttonationalindkomsten. Kroatien og Østrig rapporterede om skadesudgifter på hhv. 11,5 mio. EUR og 9,6 mio. EUR.

EU-støtten vil bidrage til omkostningerne i forbindelse med de hasteforanstaltninger, der træffes af de nationale myndigheder i hvert af de tre berørte lande: Genopbygning af veje, vand-, affalds- og energiinfrastrukturer, midlertidig indkvartering og redningstjenester samt rensning af katastroferamte områder. Støtten kan ikke anvendes til godtgørelse for skader på privat ejendom.

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond blev oprettet efter de oversvømmelser, der ramte Centraleuropa i sommeren 2002. Den yder finansiel støtte på op til 1 mia. EUR om året til medlemsstaterne og de tiltrædelseslande, der rammes af større naturkatastrofer.

Yderligere oplysninger

MEMO/10/59

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65), mobiltlf.: 0032 460 76 65 65

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10), mobiltlf.: 0032 460 76 65 65


Side Bar