Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 30 април 2013 г.

Фонд „Солидарност” на ЕС: Комисията предлага Словения, Хърватия и Австрия да бъдат подпомогнати с 14,6 млн. евро след наводненията

Европейският комисар по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан обяви днес пакет от помощи от фонд „Солидарност“ на ЕС в размер на 14,6 млн. евро в отговор на тежките наводнения в Словения през октомври и ноември 2012 г. Съседните държави Австрия и Хърватия също понесоха по-малки щети в резултат на наводненията и ще получат част от помощите, за да финансират своите неотложни дейности след бедствието.

Комисар Хаан, който отговаря за фонд „Солидарност“, коментира: „Днешното предложение е израз на солидарността на Съюза със Словения, както и с районите на Хърватия и Австрия, които бяха засегнати. Предлаганите средства ще помогнат за облекчаване на финансовата тежест, понесена при възстановяването на инфраструктурата и предприемането на спешни мерки. Те ще помогнат на тези засегнати региони да стъпят отново на краката си. Комисията предлага коригиращ бюджет, така че Съветът и Парламентът да могат да отпуснат необходимите средства за намаляване на отрицателните последици за икономиката на Словения и нейните съседи.“

Поради проливните дъждове през есента на 2012 г. реките в региона излязоха от коритата си и наводниха голяма част от Северна Словения, както и райони в Хърватия. В Австрия особено силно пострада град Лавамюнд на река Лавант. Анализът на Комисията установи, че наводненията и в трите държави са причинени от едно и също метеорологично явление. Това позволява да бъдат използвани средства от фонд „Солидарност“ не само във връзка с основното бедствие в Словения, но по изключение и за засегнатите съседни държави.

В съответствие с правилата на фонд „Солидарност“ Комисията предлага на трите страни да бъдат отпуснати общо 14,6 млн. евро, от които 14,08 млн. евро – на Словения, 286 587 евро – на Хърватия и 240 000 евро – на Австрия.

Контекст

Словения пострада от силни валежи на 27 октомври 2012 г., които причиниха големи щети, и от проливни дъждове и бури, които доведоха до мащабни наводнения на 4-5 ноември. Националните власти оцениха общия размер на щетите на почти 360 млн. евро, което представлява над 1 % от брутния национален доход (БНД) на страната — много над обичайния праг на фонд „Солидарност“ от 0,6 % от БНД или 214 млн. евро в случая на Словения. Хърватия и Австрия съобщиха за щети в размер на съответно 11,5 млн. евро и 9,6 млн. евро.

Това финансиране от Европейския съюз ще помогне за покриване на разходите за неотложните мерки, предприети от националните власти във всяка от трите засегнати страни – възстановяване на пътища, на водна и енергийна инфраструктура и на инфраструктура за управление на отпадъците, временно настаняване и спасителни операции, както и почистване на пострадалите от бедствието зони. Средствата не могат да се използват за изплащане на обезщетения за щети, нанесени на частна собственост.

Фонд „Солидарност“ на ЕС бе създаден след наводненията в Централна Европа през лятото на 2002 г. От него може да се отпуска финансова помощ в размер до един милиард евро годишно на държави членки и присъединяващи се страни, които са пострадали от големи природни бедствия.

За повече информация:

MEMO/10/59

За контакти:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65), Mobile: 0032 460 76 65 65

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10), Mobile: 0032 460 76 65 65


Side Bar