Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 26. aprila 2013

Zaposlovanje: boljše uveljavljanje pravic delavcev na delu v tujini

Evropska komisija je danes predlagala ukrepe, ki zagotavljajo boljšo uporabo zakonodaje EU o pravici državljanov, da se zaposlijo v drugi državi članici, in s tem lažje uveljavljanje te pravice v praksi. Delavci migranti imajo namreč zdaj pogosto težave, ker delodajalci javnega in zasebnega sektorja ne poznajo pravil EU, in sicer ne glede na to, ali jih nacionalni predpisi upoštevajo ali ne. Prav iz nepoznavanja in slabega razumevanja pravil EU večinoma izvira diskriminacija iskalcev dela na podlagi njihovega državljanstva. Po drugi strani tudi delavci ne vedo dobro, na koga se v tuji državi obrniti, kadar naletijo na težave pri uveljavljanju pravice do prostega gibanja. Predlog prinaša praktične rešitve, ki bodo vse te ovire odpravile in preprečile diskriminacijo delavcev na podlagi njihovega državljanstva.

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je ob tem izjavil: Prosto gibanje delavcev je osnovno načelo enotnega trga EU. Glede na visoko stopnjo brezposelnosti v nekaterih državah EU je še pomembneje, da tistim, ki želijo delati v drugi državi EU, to omogočimo. Mobilnost delavcev je vsem v korist – gospodarstvu držav članic in delavcem. Ta predlog bo delavcem pomagal premagati ovire pri zaposlovanju v drugi državi EU.

Če bosta predlagane spremembe odobrila Evropski parlament in Svet, se bo obstoječa zakonodaja tudi v resnici uporabljala. Države članice bodo po predlogu morale:

 1. uvesti nacionalne kontaktne točke, ki bodo delavcem migrantom in delodajalcem z informacijami in nasveti pomagale bolje razumeti njihove pravice,

 2. uvesti ustrezna pravna sredstva,

 3. sindikalnim, nevladnim in drugim organizacijam dovoliti, da v primeru diskriminacije v imenu delavca začnejo upravni ali sodni postopek,

 4. na splošno poskrbeti za boljšo obveščenost delavcev migrantov iz držav EU in delodajalcev.

Osnovne informacije

Leta 2012 je zunaj svoje matične države v EU živelo in delalo 6,6 milijona državljanov EU oziroma 3,1 % delovne sile EU. Dodatnih 1,2 milijona ljudi živi v eni državi EU in so zaposleni v drugi. Toda ljudje, ki se želijo zaposliti v tujini, v drugi državi pogosto ne najdejo dovolj zaščite in informacij, težave imajo tudi pri dostopu do dela, socialnih ugodnosti in pri delovnih pogojih. Javnomnenjska raziskava Eurobarometer (september 2011) kaže, da 15% državljanov EU niti pomisli ne na to, da bi iskalo delo v drugi državi članici, saj bi imeli pri tem preveč težav.Morebitne težave so:

 1. drugačni pogoji pri zaposlovanju,

 2. omejitev dostopa do nekaterih delovnih mest z državljanstvom,

 3. razlike v delovnih pogojih v praksi (plača, poklicne možnosti in plačni razred),

 4. socialne ugodnosti so odvisne od pogojev, ki jih laže izpolnijo državljani domače države kot državljani drugih držav EU (npr. pogoj stalnega prebivališča),

 5. poklicnih kvalifikacij in izkušenj, ki jih je kandidat pridobil v drugi državi članici, ne upoštevajo ali jih ocenjujejo drugače.

Te težave ne zadevajo samo poklicnega in osebnega življenja posameznikov, otežujejo tudi njihovo vključevanje v trg dela in družbo nove države.

Pravica državljanov EU do zaposlitve v drugi državi EU je zapisana v členu 45 Pogodbe o delovanju Evropske unije in vključuje prepoved diskriminacije na podlagi državljanstva pri odločitvah o zaposlovanju, plači in delovnih pogojih. Pravice, ki izhajajo iz prostega gibanja delavcev, natančneje pojasni Uredba (EU) št. 492/2011, ki tudi določa, da je diskriminacija na podlagi državljanstva prepovedana zlasti v zvezi z:

 1. dostopom do zaposlitve,

 2. delovnimi pogoji,

 3. socialnimi in davčnimi ugodnostmi,

 4. usposabljanjem,

 5. članstvom v sindikatih,

 6. nastanitvijo,

 7. šolanjem otrok.

Člen 45 Pogodbe o delovanju EU in Uredba (EU) št. 492/2011 sta oba neposredno veljavna v državah članicah, toda novi predlog bo izboljšal in močneje uveljavil njuno uporabo v praksi. Uvaja namreč skupen okvir, ki bo z ustreznimi ukrepi olajšal in poenotil uporabo pravic, ki jih določa zakonodaja EU o prostem gibanju delavcev migrantov in njihovih družinskih članov. Evropska komisija je varuh pogodb EU in bo ne glede na ta predlog še naprej ukrepala proti državam članicam, kadar njihova zakonodaja ne bo usklajena s pogodbo in uredbo, ter bo proti njim uvedla postopek za ugotavljanje kršitev.

Mobilnost delavcev v Evropski uniji ne koristi samo delavcem, ampak tudi gospodarstvu. Podjetja v državah gostiteljicah tako lahko zapolnijo delovna mesta, ki jih drugače ne bi mogla (nobenih dokazov ni, da delavci migranti jemljejo delo delavcem v gostiteljski državi), ter izdelujejo blago in opravljajo storitve, ki jih sicer ne bi mogla. Koristi tudi domovini delavcev migrantov, saj omogoča delavcem, ki bi bili sicer brez zaposlitve, da si poiščejo delo drugje in finančno podpirajo družino doma, pri tem pa pridobijo novo znanje in izkušnje. Ob vrnitvi v domačo državo lahko to znanje in izkušnje s pridom uporabijo.

Študija iz leta 2011 o delavcih migrantih iz osmih novih držav članic (Češke, Estonije, Madžarske, Litve, Latvije, Poljske, Slovenije in Slovaške) denimo kaže, da se je zaradi delavcev migrantov iz teh držav v obdobju 2004–2009 BDP Irske dvignil za 3 %, BDP Združenega kraljestva pa za 1,2 %.

Več informacij

MEMO/13/384

Članek na spletni strani GD za zaposlovanje:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1830&furtherNews=yes

Spletna stran komisarja Lászla Andorja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Komisar László Andor na Twitterju: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Naročite se na brezplačni e-bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah

in vključevanju: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontakt :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar