Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 24 april 2013

EU:s höga representant Catherine Ashton uttalar sig om schweiziska regeringens beslut att begränsa den fria rörligheten för EU-medborgare i Schweiz

Catherine Ashton, Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionens vice ordförande, gjorde följande uttalande idag:

Jag beklagar den schweiziska regeringens beslut att fortsätta de kvantitativa begränsningar som antogs förra året av den fria rörligheten för EU-medborgare från åtta medlemsstater, och att utvidga dessa restriktioner till att även omfatta medborgare i andra medlemsstater.

Enligt avtalet får klausulen åberopas för sista gången i år för medborgare i de 25 medlemsstaterna*, förutsatt att antalet uppehållstillstånd som utfärdats under de senaste åren för medborgare i dessa 25 medlemsstater sammanlagt har nått tröskelvärdet. De åtgärder som Schweiz antog i dag strider mot avtalet om fri rörlighet för personer eftersom de skiljer mellan olika grupper av medlemsstater.

EU fäster stor vikt vid den fria rörligheten för personer i sina förbindelser med Schweiz. Med dessa åtgärder bortser man från de stora fördelar som den fria rörligheten innebär för medborgare i både Schweiz och EU. Jag beklagar den schweiziska regeringens beslut att avvika från tillvägagångssättet 2008 och 2009 då skyddsklausulen inte åberopades, trots de möjligheter som erbjuds i avtalet.”

*med undantag av Bulgarien och Rumänien som fortfarande befinner sig i en övergångsperiod.

Kontaktpersoner:

Sebastien Brabant (+32 22986433)

Maja Kocijancic (+32 22986570)

Michael Mann (+32 22999780)

Eamonn Prendergast (+32 22998851)


Side Bar