Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 24. aprila 2013

Izjava visoke predstavnice EU Catherine Ashton o odločitvi švicarske vlade za uveljavitev količinske omejitve pri prostem gibanju državljanov EU v Švici

Visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednica Evropske komisije Catherine Ashton je danes izjavila:

Obžalujem odločitev švicarske vlade, da bo podaljšala veljavnost lani sprejetih količinskih omejitev pri prostem gibanju državljanov EU iz osmih držav članic ter da bo te omejitve razširila tudi na državljane drugih držav članic.

Sporazum letos zadnjič omogoča uveljavitev klavzule za državljane 25 držav članic*, če skupno število dovoljenj za prebivanje, izdanih v prejšnjih letih za državljane teh 25 držav članic, dosega določen prag. Ukrepi, ki jih je danes sprejela švicarska vlada, so v nasprotju s sporazumom o prostem gibanju oseb, saj razlikujejo med skupinami držav članic.

Prosto gibanje oseb je za EU v celostnem okviru njenih odnosov s Švico izrednega pomena. Sprejeti ukrepi ne upoštevajo velikih ugodnosti prostega gibanja oseb za državljane Švice in EU. Obžalujem odločitev švicarske vlade, da se bo oddaljila od pristopa iz obdobja 2008–2009, ko zaščitne klavzule ni uveljavila, čeprav je sporazum to dopuščal.

*Razen za Bolgarijo in Romunijo, za kateri še vedno velja prehodno obdobje.

Kontakti:

Sebastien Brabant +32 22986433

Maja Kocijancic +32 22986570

Michael Mann +32 22999780

Eamonn Prendergast +32 22998851


Side Bar