Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 24. apríla 2013

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky EÚ Catherine Ashtonovej k rozhodnutiu švajčiarskej vlády o uplatňovaní kvantitatívnych obmedzení na voľný pohyb občanov EÚ vo Švajčiarsku

Catherine Ashtonová, vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie, dnes vydala toto vyhlásenie:

Chcela by som vyjadriť poľutovanie nad rozhodnutím švajčiarskej vlády pokračovať v uplatňovaní kvantitatívnych obmedzení, ktoré zaviedla minulý rok a ktoré sa týkajú voľného pohybu občanov EÚ, štátnych príslušníkov ôsmich členských štátov, a rozšíriť tieto obmedzenia na štátnych príslušníkov ostatných členských štátov.

Poslednýkrát tento rok sa podľa dohody môže uplatniť ochranná doložka v prípade občanov 25 členských štátov*, a to za predpokladu, že počet všetkých povolení na pobyt, ktoré boli v posledných rokoch vydané štátnym príslušníkom týchto 25 členských štátov dosiahol stanovený limit. Opatrenia, ktoré dnes prijala švajčiarska vláda, nie sú v súlade s dohodou o voľnom pohybe osôb, keďže rozlišujú medzi skupinami členských štátov.

Vo všeobecnom kontexte vzťahov so Švajčiarskom je pre EÚ voľný pohyb osôb obzvlášť dôležitý. Tieto opatrenia nezohľadňujú značné výhody, ktoré z voľného pohybu osôb vyplývajú pre občanov Švajčiarska a EÚ. Vyjadrujem poľutovanie nad rozhodnutím švajčiarskej vlády odchýliť sa od doterajšieho prístupu zavedeného v rokoch 2008 a 2009, keď sa napriek možnosti stanovenej v dohode ochranná doložka neuplatňovala.

*Okrem Bulharska a Rumunska, na ktoré sa ešte stále vzťahuje prechodné obdobie.

Kontaktné osoby:

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)


Side Bar