Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 24. aprīlī

ES Augstās pārstāves Ketrinas Eštones paziņojums par Šveices valdības lēmumu noteikt kvantitatīvus ierobežojumus attiecībā uz ES pilsoņu brīvu pārvietošanos Šveicē

Eiropas Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Ketrina Eštone šodien ir nāca klajā ar šādu paziņojumu:

Es nožēloju, ka Šveices valdība ir pieņēmusi lēmumu turpināt pagājušā gadā pieņemtos kvantitatīvos ierobežojumus attiecībā uz brīvu pārvietošanos, kas tika noteikti astoņu dalībvalstu pilsoņiem, un noteikt šādus ierobežojumus arī citu dalībvalstu pilsoņiem.

Nolīgums šogad pēdējo reizi atļauj izmantot klauzulu attiecībā uz 25 dalībvalstu pilsoņiem, ja pēdējo gadu laikā šo 25 dalībvalstu pilsoņiem izsniegto uzturēšanās atļauju kopējais skaits ir pārsniedzis noteikto robežvērtību. Pasākumi, ko šodien pieņēma Šveices valdība, ir pretrunā Nolīgumam par personu brīvu pārvietošanos, jo tie nosaka atšķirības starp dalībvalstu grupām.

ES uzskata, ka tās attiecībās ar Šveici personu brīvas pārvietošanās tiesībām ir ārkārtīgi liela nozīme. Pieņemot šos pasākumus, nav ņemtas vērā priekšrocības, ko personu brīva pārvietošanās dod gan Šveices, gan ES pilsoņiem. Es nožēloju, ka Šveices valdība ir atkāpusies no 2008. un 2009.gadā īstenotās pieejas, kad drošības klauzula netika izmantota, kaut arī Nolīgums šādu iespēju pieļāva.

*Izņemot Bulgāriju un Rumāniju, kurām šobrīd vēl ir pārejas periods.

Kontaktpersonas:

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)


Side Bar