Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 24. huhtikuuta 2013

EU:n korkean edustajan Catherine Ashtonin julkilausuma Sveitsin päätöksestä asettaa määrällisiä rajoituksia EU-kansalaisten vapaalle liikkuvuudelle

Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuusasioiden korkea edustaja ja komission varapuheenjohtaja Catherine Ashton antoi tänään seuraavan julkilausuman:

On valitettavaa, että Sveitsin hallitus on päättänyt jatkaa viime vuonna asetettuja määrällisiä rajoituksia EU-kansalaisten vapaalle liikkuvuudelle. Rajoituksia on nyt laajennettu kahdeksan jäsenvaltion kansalaisista koskemaan myös muiden jäsenvaltioiden kansalaisia.

Vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen mukaista suojalauseketta voidaan soveltaa 25 jäsenvaltion* kansalaisiin tänä vuonna viimeistä kertaa, jos näiden valtioiden kansalaisille viime vuosina yhteensä myönnettyjen oleskelulupien määrä ylittää asetetun raja-arvon. Sveitsin hallituksen tänään hyväksymät toimenpiteet ovat tämän sopimuksen vastaisia, sillä ne saattavat eri jäsenvaltiot eriarvoiseen asemaan.

EU pitää henkilöiden vapaata liikkuvuutta erittäin tärkeänä osana suhteitaan Sveitsin kanssa. Näissä toimenpiteissä ei oteta huomioon merkittäviä etuja, joita vapaalla liikkuvuudella on sekä Sveitsin että EU:n kansalaisille. Onkin valitettavaa, että Sveitsi ei enää sovella samaa toimintalinjaa kuin vuosina 2008 ja 2009, jolloin suojalauseketta ei sovellettu, vaikka sopimus tarjosi siihen mahdollisuuden.

*Lukuun ottamatta Bulgariaa ja Romaniaa, joihin sovelletaan edelleen siirtymäkauden järjestelyjä.

Yhteyshenkilöt:

Sebastien Brabant (+32-2) 298 64 33

Maja Kocijancic (+32-2) 298 65 70

Michael Mann (+32-2) 299 97 80

Eamonn Prendergast (+32-2) 299 88 51


Side Bar