Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 24. aprill 2013

ELi kõrge esindaja Catherine Ashtoni avaldus seoses Šveitsi valitsuse otsusega kohaldada ELi kodanike vaba liikumise suhtes kvantitatiivseid piiranguid

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni asepresident Catherine Ashton tegi täna järgmise avalduse.

On kahetsusväärne, et Šveitsi valitsus on otsustanud jätkata kaheksa ELi liikmesriigi kodanike vaba liikumise suhtes eelmisel aastal kehtestatud kvantitatiivsete piirangute kohaldamist ja laiendada neid piiranguid nüüd ka teiste liikmesriikide kodanikele.

Vaba liikumist käsitleva kokkuleppe kohaselt võib seda kaitseklauslit kohaldada 25 liikmesriigi* kodanike suhtes sellel aastal viimast korda, tingimusel et viimastel aastatel nende 25 liikmesriigi kodanikele antud elamislubade arv ületab seatud ülemmäära. Šveitsi valitsuse täna vastuvõetud meetmed on selle lepinguga vastuolus, sest nendega tehakse vahet eri liikmesriikide vahel.

ELi jaoks on isikute vaba liikumine suhetes Šveitsiga tähtsal kohal. Nende meetmete puhul ei võeta arvesse kasu, mida isikute vaba liikumine toob nii Šveitsi kui ka ELi kodanikele. Mul on kahju, et Šveitsi valitsus ei jätka 2008. ja 2009. aastal valitud suunda, mil kaitseklauslit ei kohaldatud, hoolimata sellest, et leping oleks seda võimaldanud.

* Välja arvatud Bulgaaria ja Rumeenia, kelle suhtes kehtib veel üleminekukord.

Kontaktisikud:

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)


Side Bar