Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

 Brusel 24. dubna 2013

Prohlášení vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové k rozhodnutí švýcarské vlády uplatňovat početní omezení na volný pohyb občanů EU ve Švýcarsku

Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise Catherine Ashtonová dnes učinila následující prohlášení:

Vyjadřuji politování nad rozhodnutím švýcarské vlády pokračovat v uplatňování početních omezení, které Švýcarsko přijalo minulý rok v souvislosti s volným pohybem občanů osmi členských států EU, a rozšířit tato omezení i na státní příslušníky ostatních členských států.

Letos naposledy umožňuje dohoda uplatnění ochranné doložky na občany 25 členských států*, pokud počet povolení k pobytu vydaných v posledních letech státním příslušníkům těchto 25 členských států jako celku dosáhl stanoveného maxima. Opatření, která dnes přijala švýcarská vláda, jsou v rozporu s dohodou o volném pohybu osob, neboť rozlišují mezi skupinami členských států.

Evropská unie přikládá volnému pohybu osob v rámci celkového kontextu svých vztahů se Švýcarskem velký význam. Tato opatření neberou v potaz značné výhody, které volný pohyb osob přináší jak občanům Švýcarska, tak občanům EU. Lituji rozhodnutí švýcarské vlády odchýlit se od přístupu uplatňovaného v letech 2008 a 2009, kdy ochranná doložka nebyla uplatněna, přestože to dohoda umožňovala.

* S výjimkou Bulharska a Rumunska, na něž se dosud vztahuje přechodné období.

Kontaktní osoby:

Sebastien Brabant (+32 22986433)

Maja Kocijancic (+32 22986570)

Michael Mann (+32 22999780)

Eamonn Prendergast (+32 22998851)


Side Bar