Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 24 април 2013 г.

Изявление на върховния представител на ЕС Катрин Аштън относно решението на швейцарското правителство да прилага количествени ограничения по отношение на свободното движение на граждани на ЕС в Швейцария

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията Катрин Аштън направи днес следното изявление:

„Съжалявам за решението на швейцарското правителство да запази количествените ограничения, приети миналата година по отношение на свободното движение на граждани на ЕС, които са граждани на осем държави членки, и да разшири тези ограничения за гражданите и на останалите държави членки.

Споразумението позволява клаузата да бъде приведена в действие по отношение на гражданите на 25-те държави членки* за последен път тази година, при условие че броят на разрешенията за постоянно пребиваване, издадени през последните години за граждани на тези 25 държави членки като цяло, е достигнал определения праг. Приетите днес мерки от швейцарското правителство са в противоречие със Споразумението относно свободното движение на хора, тъй като се прави разлика между групи от държави членки.

ЕС отдава голямо значение на свободното движение на хора в общия контекст на отношенията си с Швейцария. С въвеждането на тези мерки се пренебрегват големите ползи, които свободното движение на хора носи за гражданите на Швейцария и на ЕС. Съжалявам за решението на швейцарското правителство да се отклони от възприетия през 2008 и 2009 г. подход, когато предпазната клауза не беше използвана независимо от предвидената в споразумението възможност.

*с изключение на България и Румъния, които все още са в преходен период.

За контакти:

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)


Side Bar