Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT SV EL CS LT PL BG RO

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 25 april 2013

35,97 miljoen euro EU-steun voor de afzetbevordering van landbouwproducten in de Europese Unie en in derde landen

De Europese Commissie heeft 22 programma's goedgekeurd voor de afzetbevordering van landbouwproducten in de Europese Unie en in derde landen. De meeste programma's hebben een looptijd van drie jaar. De totale begroting voor deze programma's bedraagt 71,94 miljoen euro, waarvan de EU 35,97 miljoen bijdraagt. De geselecteerde programma's hebben betrekking op olijfolie, melk en zuivelproducten, vlees, verse en verwerkte groenten en fruit, biologische producten, eieren, wijnen en gedistilleerde dranken en tuinbouwproducten, alsook op kwaliteitsproducten die geregistreerd en beschermd zijn als BOB (beschermde oorsprongsbenaming), BGA (beschermde geografische aanduiding) of GTS (gegarandeerde traditionele specialiteit).

In het kader van de regeling voor voorlichting en afzetbevordering zijn bij de diensten van de Commissie tegen de uiterste datum van 30 november 2012 36 programmavoorstellen ingediend. De voorgestelde programma's zijn zowel op de eengemaakte markt van de EU als op derde landen gericht en passen in het kader van de eerste ronde van het programma in 2013. Na beoordeling zijn 22 programmavoorstellen geselecteerd voor medefinanciering. 16 van deze programma's zijn gericht op de eengemaakte markt, de overige 6 op derde landen. 2 geselecteerde programma's werden door meer dan één lidstaat voorgesteld. De derde landen/regio's waarop de programma's zijn gericht, zijn Rusland, China, Noord-Amerika, Zuidoost-Azië, Noorwegen, Zwitserland, Oekraïne, India en Zuid-Korea.

De volledige lijst van programma's en begrotingen die vandaag zijn vastgesteld, is in de bijlage opgenomen.

Achtergrond

In 2000 heeft de Raad besloten dat de EU voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten en levensmiddelen op de eengemaakte markt van de EU en in derde landen mee zou kunnen financieren. Het totale jaarlijkse budget voor deze programma's voor afzetbevordering bedraagt ongeveer 55 miljoen euro.

De gefinancierde acties kunnen betrekking hebben op public relations, afzetbevordering en reclame, in het bijzonder om de aandacht te vestigen op de voordelen van EU-producten uit het oogpunt van met name kwaliteit, voedselveiligheid en hygiëne, voedingswaarde, etikettering, dierenwelzijn en milieuvriendelijke productiemethoden. De maatregelen kunnen ook betrekking hebben op deelname aan evenementen en beurzen, voorlichtingscampagnes over het EU-stelsel van beschermde oorsprongsbenamingen (BOB's), beschermde geografische aanduidingen (BGA's) en gegarandeerde traditionele specialiteiten (GTS'en), informatie over de EU-regelingen inzake kwaliteit en etikettering en over biologische landbouw, en informatiecampagnes over de EU-regeling voor in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen (vqprd). De EU financiert tot 50 % van de kosten van deze acties (en tot 60 % voor programma's die de consumptie van groenten en fruit door kinderen bevorderen of voorlichtingsacties over verantwoord drinkgedrag en de gevaren van overmatig alcoholgebruik). De rest van de kosten zijn voor rekening van de beroepsverenigingen en brancheorganisaties die de programma's hebben voorgesteld, en in sommige gevallen eveneens voor rekening van de betrokken lidstaten. Beroepsverenigingen die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen tweemaal per jaar hun voorstellen voor afzetbevordering op de eengemaakte markt of in derde landen indienen bij de lidstaten. Vervolgens sturen de lidstaten de lijst met programma's die zij hebben geselecteerd en een kopie van elk programma naar de Commissie. Daarna beoordeelt de Commissie de programma's en besluit zij of ze in aanmerking komen voor financiering.

Voor meer informatie

Over het EU-kwaliteitsbeleid ten aanzien van landbouwproducten: zie

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm

Over de bevordering van landbouwproducten uit de EU: zie

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

Contact:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar