Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV EL CS PL BG RO

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. balandžio 25 d.

Europos Sąjunga skiria 35,97 mln. EUR paramą žemės ūkio produktams populiarinti pačioje Sąjungoje ir trečiosiose valstybėse

Europos Komisija patvirtino 22 programas, skirtas žemės ūkio produktams populiarinti Europos Sąjungoje ir trečiosiose valstybėse. Bendras programų, kurių dauguma bus vykdomos trejus metus, biudžetas yra 71,94 mln. EUR – iš jų 35,97 mln. skyrė ES. Atrinktos programos, skiriamos populiarinti alyvuogių aliejui, pienui ir pieno produktams, mėsai, šviežiems ir perdirbtiems vaisiams bei daržovėms, ekologiškiems produktams, kiaušiniams, vynams ir spiritiniams gėrimams, sodininkystės produktams, taip pat kokybiškiems produktams, įtrauktiems į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų registrą arba registruotų kaip garantuoti tradiciniai gaminiai ir atitinkamai saugomų.

Iki 2012 m. lapkričio 30 d. pagal informavimo ir populiarinimo planą Komisijos tarnybos sulaukė 36 programų, skirtų tiek ES, tiek trečiųjų valstybių rinkoms, pasiūlymų – tai pirmoji programos banga 2013 metais. Įvertinus programų pasiūlymus, bendrai finansuoti buvo atrinktos 22 programos – iš jų 16 skirtos vidaus rinkai, šešios – trečiosioms valstybėms. Dvi atrinktas programas pasiūlė daugiau nei viena valstybė narė. Į programas įtrauktos šios trečiosios valstybės ir regionai: Rusija, Kinija, Pietų Amerika, Pietryčių Azija, Norvegija, Šveicarija, Ukraina, Indija ir Pietų Korėja.

Visas šiandien priimtų programų ir biudžetų sąrašas pateiktas priede.

Pagrindiniai faktai

2000 m. Taryba nusprendė, kad ES galėtų padėti finansuoti priemones, kuriomis siekiama teikti informaciją apie žemės ūkio ir maisto produktus arba juos populiarinti bendrojoje ES rinkoje ir trečiosiose valstybėse. Šioms populiarinimo programoms skirtas bendras metinis biudžetas yra apie 55 mln. EUR.

Finansuojamos priemonės gali būti viešųjų ryšių projektai ir populiarinimo arba reklamos kampanijos, per kurias visų pirma pabrėžiami ES produktų privalumai, ypač jų kokybė, sauga ir higiena, maistinė vertė, ženklinimas, atitiktis gyvūnų gerovės standartams ir ekologiniai gamybos būdai. Šios priemonės gali būti susijusios ir su dalyvavimu renginiuose bei mugėse, taip pat kampanijose, per kurias teikiama informacija apie ES taikomas saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų, garantuotų tradicinių gaminių sistemas, apie ES kokybės užtikrinimo ir ženklinimo sistemas, ekologinį ūkininkavimą ir apie ES taikomą rūšinio vyno, pagaminto konkrečiuose regionuose, sistemą. ES finansuoja iki 50 proc. šių priemonių sąnaudų (iki 60 proc. sąnaudų, jei programa siekiama skatinti vaikus vartoti daugiau vaisių ir daržovių arba skleisti informaciją apie atsakingą alkoholio vartojimą bei piktnaudžiavimo alkoholiu pasekmes), likusią dalį dengia priemones pasiūliusios profesinės arba tarpšakinės organizacijos, o kai kuriais atvejais – ir valstybės narės. Produktų populiarinimo bendrojoje rinkoje ir trečiosiose valstybėse pasiūlymus suinteresuotos profesinės organizacijos gali teikti valstybėms narėms dukart per metus. Valstybės narės atrinktų programų sąrašą ir kiekvienos programos kopiją pateikia Komisijai. Komisija įvertina programas ir nusprendžia, ar jos atitinka finansavimo reikalavimus.

Papildoma informacija

Apie ES žemės ūkio produktų kokybės politiką

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm

Apie ES ūkininkų produkcijos populiarinimą

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

Asmenys ryšiams :

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar