Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES PT

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 24 april 2013

Nytt diagnosverktyg för malaria tack vare forskningsprojekt i EU:s regi

Testning av nya diagnostiska verktyg för malaria kommer att inledas inom ett EU-finansierat forskningsprojekt, ett år tidigare än planerat. Det rör sig om ett banbrytande verktyg som påminner om en smarttelefon. Med hjälp av avancerad nanoteknik kan verktyget upptäcka inte bara malariainfektion, utan också läkemedelsresistens. Det hela kräver en droppe blod och går på 15 minuter. Om goda resultat uppnås i fältstudier senare i år kan produkten enligt partnerna inom Nanomalprojektet användas i utvecklingsländer från och med 2015.

Enligt Máire Geoghegan-Quinn, kommissionär för forskning, innovation och vetenskap, riskerar hälften av världens befolkning att drabbas av malaria. ”För att bekämpa sjukdomen är det viktigt med en snabb och noggrann diagnos samt vacciner, läkemedel och metoder för att begränsa dess spridning”, säger Geoghegan-Quinn. ”EU har därför investerat mer än 209 miljoner euro i malariaforskning sedan 2002.”

Nanomalprojektet har en budget på 5,2 miljoner euro och leds av St. George’s, University of London, i samarbete med den brittiska QuantuMDx-gruppen, som är experter på diagnostik med handhållna instrument och DNA-sekvensering, samt med team vid Universitetet i Tübingen i Tyskland och Karolinska institutet i Sverige. Syftet med verktyget, som alltså redan finns som prototyp, är att ge lika tillförlitliga resultat som ett laboratorium till en bråkdel av kostnaden och på mycket kortare tid, vilket gör det perfekt för användning ute på fältet. Med hjälp av verktyget kommer läkare att kunna ordinera malarialäkemedel i kombinationer som anpassas till de enskilda patienterna.

Projektet har fått 4 miljoner euro i finansiering från EU:s sjunde ramprogram för forskning. Det inrättades som en reaktion på de ökade tecknen på motståndskraft hos malariaparasiten. Genom att mutera kan den motstå de mest kraftfulla artemisininbaserade kombinationerna av läkemedel för behandling av malaria.

MEMO/13/374

Bakgrund

Enligt Världshälsoorganisationen inträffade 2010 uppskattningsvis 219 miljoner fall av malaria i världen, och sjukdomen dödade ca 660 000 människor, de flesta barn under fem år.

Sedan 2002 har EU investerat över 209 miljoner euro i 87 forskningsprojekt om sjukdomen och hur man kan kontrollera den. Genom sitt partnerskap med Afrika söder om Sahara (EDCTP-initiativet) stöder EU 32 kliniska tester av nya behandlingar med cirka 50 miljoner euro.

Sedan 2008 uppmärksammar medlemsstaterna Internationella malariadagen den 25 april, för att lyfta fram behovet av fortsatta investeringar och ett varaktigt politiskt engagemang för förebyggande och kontroll av malaria.

Läs mer

Forskning på hälsoområdet:

http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/index_en.html

Nanomalprojektet: www.nanomal.org/

Partnerskapet mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning (EDCTP): www.edctp.org

Världshälsoorganisationen: http://www.who.int/topics/malaria/en/

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar