Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2013

Συγκεντρώσεις: Η Επιτροπή κινεί έρευνα σε βάθος σχετικά με την προτεινόμενη εξαγορά της Olympic Air από την Aegean Airlines

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε εις βάθος έρευνα βάσει του κανονισμού της ΕΕ περί συγκεντρώσεων σχετικά με την προτεινόμενη εξαγορά της Olympic Air από την Aegean Airlines. Πρόκειται για τις δύο κύριες ελληνικές αεροπορικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες αεροπορικής μεταφοράς επιβατών σε ελληνικά δρομολόγια εσωτερικού και σε διεθνή δρομολόγια. Αμφότερες οι εταιρείες χρησιμοποιούν ως βάση επιχειρήσεων το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Η Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες ότι η συναλλαγή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αυξήσεις τιμών και μειωμένη ποιότητα υπηρεσιών σε αρκετά ελληνικά δρομολόγια εσωτερικού με αναχώρηση από Αθήνα, στα οποία η οντότητα που θα προέκυπτε από τη συγκέντρωση θα αποκτούσε το μονοπώλιο ή ειδάλλως ισχυρή θέση στην αγορά. Η έναρξη σε βάθος έρευνας δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της εν λόγω έρευνας. Η Επιτροπή έχει πλέον προθεσμία 90 εργάσιμων ημερών, δηλαδή έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2013, προκειμένου να λάβει οριστική απόφαση ως προς το κατά πόσο η προτεινόμενη συναλλαγή θα παρακωλύσει σε σημαντικό βαθμό την άσκηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την πολιτική ανταγωνισμού, κ. Joaquín Almunia, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Έχουμε καθήκον να εξασφαλίσουμε ότι οι Έλληνες επιβάτες και οι επισκέπτες της Ελλάδας θα μπορούν να ταξιδεύουν με εισιτήρια σε ανταγωνιστικές τιμές, ιδίως σε αυτούς τους χαλεπούς οικονομικά καιρούς.»

Από την αρχική ανάλυση της αγοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προτεινόμενη συναλλαγή θέτει ορισμένα σοβαρά προβλήματα σε αρκετά ελληνικά δρομολόγια εσωτερικού, στα οποία η Aegean και η Olympic είτε ανταγωνίζονται μεταξύ τους επί του παρόντος είτε βρίσκονται σε καλή θέση για να ανταγωνιστούν. Τα δρομολόγια αυτά χρησιμοποιούνται όχι μόνο από Έλληνες επιβάτες αλλά και από μεγάλο αριθμό ξένων ταξιδιωτών, δεδομένου ότι η Ελλάδα αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Στην αξιολόγηση της Επιτροπής συνεκτιμώνται διάφοροι σχετικοί παράγοντες, όπως η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και η οικονομική κατάσταση των εταιρειών. Ωστόσο, η μέχρι σήμερα έρευνα έδειξε ότι η οντότητα που θα προέκυπτε από την προτεινόμενη εξαγορά θα αποκτούσε το μονοπώλιο στα δρομολόγια από Αθήνα προς Χανιά, Σαντορίνη, Μυτιλήνη, Κέρκυρα, Αλεξανδρούπολη και Κω, γεγονός που θα είχε δυσμενείς επιπτώσεις στις τιμές των εισιτηρίων και στο επίπεδο της εξυπηρέτησης των επιβατών των εν λόγω δρομολογίων. Σε άλλα ελληνικά δρομολόγια εσωτερικού όπου οι δύο αεροπορικές εταιρείες εκτελούν δρομολόγια σε ανταγωνισμό με τη Cyprus Airways (δηλ. από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Ρόδο), η συναλλαγή θα απομάκρυνε ένα σημαντικό ανταγωνιστή.

Επιπλέον, από την έρευνα της Επιτροπής προέκυψαν ενδείξεις ότι η Cyprus Airways, ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής των δύο εταιρειών, ίσως να πάψει στο μέλλον να δρα ως βιώσιμος ανταγωνιστής στην εγχώρια ελληνική αγορά. Τέλος, από την αρχική ανάλυση της αγοράς που πραγματοποίησε η Επιτροπή δεν προέκυψαν προοπτικές εισόδου άλλων ανταγωνιστών σε κλίμακα και εντός χρονοδιαγράμματος τέτοιων που να εξασφαλίζουν ότι η οντότητα που θα προέκυπτε από τη συγκέντρωση θα δεχόταν ανταγωνιστική πίεση και θα συμπεριφερόταν με πειθαρχία ως προς τις τιμές.

Οι δεσμεύσεις που πρότεινε η Aegean κατά την προκαταρκτική έρευνα δεν κάλυψαν τα εν λόγω σοβαρά προβλήματα ανταγωνισμού.

Η Επιτροπή θα διερευνήσει τώρα την προτεινόμενη εξαγορά σε βάθος, για να επιβεβαιώσει κατά πόσον ισχύουν οι αρχικοί προβληματισμοί της ή όχι.

Ιστορικό

Στις 26 Ιανουαρίου 2011, η Επιτροπή απαγόρευσε την πρώτη προταθείσα συγχώνευση της Olympic Air και της Aegean Airlines στην υπόθεση M.5830 (βλ. IP/11/678). Στην εν λόγω υπόθεση, η Επιτροπή διαπίστωσε προβλήματα ανταγωνισμού σε 10 ελληνικά δρομολόγια εσωτερικού με αναχώρηση από Αθήνα, με οιονεί μονοπώλιο σε εννέα από αυτά και απώλεια δυνητικού ανταγωνισμού σε ένα δρομολόγιο. Στο πλαίσιο της τρέχουσας έρευνας, η Επιτροπή εξετάζει τις αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς που σημειώθηκαν μετά την απόφασή του 2011.

Η Aegean είναι ελληνική αεροπορική εταιρεία που παρέχει αεροπορική μεταφορά επιβατών και, σε πιο περιορισμένη κλίμακα, υπηρεσίες μεταφοράς φορτίου. Από το 1999, η Aegean προσφέρει τακτικές πτήσεις σε ελληνικά δρομολόγια εσωτερικού και σε διεθνή δρομολόγια μικρών αποστάσεων. Ως βάση επιχειρήσεων χρησιμοποιεί το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Σήμερα, εξυπηρετεί περίπου 53 προορισμούς μικρών αποστάσεων εξωτερικού και εσωτερικού. Η Aegean είναι μέλος της Star Alliance.

Η Olympic είναι ελληνική αεροπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αεροπορική μεταφορά επιβατών και φορτίου. Όπως και η Aegean, η Olympic χρησιμοποιεί ως βάση επιχειρήσεων το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και σήμερα εξυπηρετεί περίπου 45 προορισμούς μικρών αποστάσεων, κυρίως εντός Ελλάδος. Η Olympic δεν είναι μέλος κάποιας συμμαχίας αεροπορικών εταιρειών.

Κανόνες και διαδικασίες για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων

Η Επιτροπή έχει καθήκον να αξιολογεί συγχωνεύσεις και εξαγορές στις οποίες εμπλέκονται εταιρείες με κύκλο εργασιών που υπερβαίνει ορισμένα όρια (βλ. άρθρο 1 του κανονισμού συγκεντρώσεων) και να προλαμβάνει τις συγκεντρώσεις που θα παρεμπόδιζαν σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στον ΕΟΧ ή σε σημαντικό τμήμα του.

Η μεγάλη πλειονότητα των κοινοποιούμενων συγκεντρώσεων δεν εγείρουν προβλήματα ανταγωνισμού και εγκρίνονται μετά από τυπική εξέταση. Από τη στιγμή της κοινοποίησης μιας συναλλαγής, η Επιτροπή διαθέτει εν γένει συνολικά 25 εργάσιμες ημέρες για να αποφασίσει αν θα την εγκρίνει (φάση I) ή θα ξεκινήσει έρευνα σε βάθος (φάση II).

Τη στιγμή αυτή είναι σε εξέλιξη τρεις ακόμη υποθέσεις συγχωνεύσεων υπό έρευνα στη φάση ΙΙ. Στην πρώτη, εξετάζεται ο προτεινόμενος συνδυασμός της Munksjö και των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ετικετοποίησης και επεξεργασίας της Ahlstrom στον κλάδο της βιομηχανίας χαρτιού (βλ. IP/12/1338), με προθεσμία 7 Ιουνίου 2013. Η δεύτερη έρευνα στη φάση ΙΙ αφορά την προτεινόμενη εξαγορά της εταιρείας τεχνολογιών περιαγωγής Mach από τη Syniverse που είναι ανταγωνίστριά της (βλ. IP/12/1439), με προθεσμία 30 Μαΐου 2013. Η τελευταία σε εξέλιξη έρευνα στη φάση ΙΙ άνοιξε το Μάρτιο σχετικά με την προτεινόμενη εξαγορά ορισμένων περιουσιακών στοιχείων του διυλιστηρίου της Shell στο Harburg από τη σουηδική Nynas (βλ. IP/13/290). Η προθεσμία για την έρευνα αυτή λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου 2013.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar