Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. január 23.

Állami támogatás: A Bizottság jóváhagyta a márkushegyi szénbánya bezárásához nyújtandó támogatást

Az Európai Bizottság engedélyezte, hogy Magyarország 42 247 millió forintnyi (megközelítőleg 140 millió euró összegű) állami finanszírozást nyújtson a versenyképtelen márkushegyi szénbánya bezárásához. A Bizottság úgy találta, hogy az intézkedés összhangban van az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal, mivel a termelési támogatás csökkenő trendet követ, és Magyarország kötelezettséget vállalt a bányabezárás társadalmi és környezeti hatásait enyhítő kísérőintézkedések meghozatalára.

Joaquín Almunia, a Bizottság versenypolitikáért felelős alelnöke, kijelentette: „Ezen intézkedések megkönnyítik a bánya 2014 végén történő elkerülhetetlen bezárásához vezető folyamatot, és segítséget nyújtanak azoknak, akiket ez az átszervezés fájdalmasan érint, illetve enyhítik a szénbányászat környezetre gyakorolt hatását".

A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló 2010/787/EU tanácsi határozat bizonyos feltételek mellett engedélyezi a széniparnak nyújtott azon támogatásokat, amelyeknek célja, hogy megkönnyítsék a versenyképtelen kőszénbányák 2018 decemberéig történő bezárását.

A márkushegyi bányát a Vértesi Erőmű Zrt. üzemelteti, a bánya villamosenergia- és hőtermelés céljára használt szenet termel. A szén kitermelése 2014 végén lezárul.

A Magyarország által bejelentett bezárási terv (a tanácsi határozattal összhangban) a termelési költségek fedezéséhez nyújtott támogatás teljes összegének fokozatos csökkenését eredményezi. Emellett a terv a széntermelés környezeti hatásait enyhítő intézkedéseket is tartalmaz. Magyarország arra is kötelezettséget vállalt, hogy támogatást nyújtson a munkájukat elveszítő bányászoknak a visszailleszkedéshez, vagyis ahhoz, hogy a széniparon kívül találjanak új állást.

Háttér

A bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után a határozat betekinthető változatát a Bizottság SA.33861 ügyszám alatt teszi majd közzé az állami támogatásoknak a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján található nyilvántartásában (State Aid Register). Az állami támogatásokkal kapcsolatban az interneten és a Hivatalos Lapban közzétett legfrissebb határozatok jegyzéke megtalálható a State Aid Weekly e-News internetes hírlevélben.

Kapcsolattartók:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar