Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 24 april 2013

Internet op tv, tv op internet: Europese Commissie vraagt naar meningen over samensmeltende audiovisuele wereld

Miljoenen Europeanen kijken op weg naar werk op hun smartphone naar hun favoriete tv-serie, bekijken op hun tv-toestel in de woonkamer online-inhoud of zetten zelfgemaakte inhoud op internet. Er zijn in Europa meer dan 40,4 miljoen "slimme tv's", in 2016 hebben wellicht de meeste huishoudens in de EU er een. Door deze veranderingen worden de traditionele grenzen tussen consumenten, omroepen en internet weggevaagd. De Commissie wil onderzoeken wat deze samensmelting van technologie en inhoud op Europees niveau inhoudt voor de groei, innovatie, culturele verscheidenheid en consumenten (met name degenen die bescherming nodig hebben, zoals kinderen).

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie, zei hierover het volgende: "Internettelevisie is de volgende grote technologische ontwikkeling voor de creatieve en digitale wereld. Convergentie tussen sectoren zorgt ervoor dat de mensen een grotere keuze aan geweldige inhoud hebben, maar heeft ook negatieve gevolgen die we moeten aanpakken. Om die ontwikkeling in goede banen te leiden, moeten we in de hele EU een breed debat voeren. Het doel is om een impuls te geven aan het bedrijfsleven en de creativiteit en om onze waarden te beschermen."

De Commissie brengt vandaag een groenboek uit, waarin belanghebbenden en het bredere publiek worden gevraagd naar hun mening. Deze raadpleging loopt tot eind augustus 2013 en gaat over de volgende onderwerpen:

  • De spelregels. Voorwaarden scheppen waaronder dynamische bedrijven in de EU het hoofd kunnen bieden aan de internationale concurrentie, met name uit de Verenigde Staten, vooral omdat voor concurrenten niet overal dezelfde regels gelden.

  • Beschermen van Europese waarden (waaronder vrijheid van de media) en de belangen van de gebruikers (bijvoorbeeld het beschermen van kinderen en toegankelijkheid voor gebruikers met beperkingen). Verwachten de mensen voor tv-programma's meer bescherming dan voor internetinhoud, en waar trek je de grens?

  • Eengemaakte markt en normen. Sommige apparatuur werkt niet hetzelfde in alle lidstaten. Hoe kunnen we voor een goede technologische omgeving zorgen?

  • Financiering. Welke invloed hebben convergentie en veranderingen in het consumentengedrag op de manier waarop films, tv-uitzendingen en andere inhoud worden gefinancierd? Welke bijdrage leveren de verschillende actoren aan de nieuwe waardeketen?

  • Openheid en pluralisme in de media. Moet de overheid kunnen ingrijpen in voorgedefinieerde filtermechanismen, bijvoorbeeld in zoekmachines? Hebben de bestaande regelingen voor "premium content" (zoals belangrijke sportevenementen en populaire recente speelfilms) op wholesale-niveau invloed op de markttoegang en duurzaam ondernemen? Zijn de bestaande platforms open genoeg?

Over deze nieuwe stand van zaken wordt al gediscussieerd in diverse EU-landen en in het Europees Parlement. De meningen over het te voeren beleid lopen uiteen. Een aantal betrokkenen wil dat de regelgeving onmiddellijk wordt aangepast, terwijl anderen tevreden zijn met de huidige stand van zaken en weer anderen voorstander zijn van zelf- en coregulering. In het groenboek wordt aan geen enkele specifieke maatregel de voorkeur gegeven; de Commissie zal verschillende opties op het gebied van regelgeving en beleid bekijken, waaronder zelfregulering.

Achtergrond

Convergentie vindt al jaren plaats, maar het tempo ervan neemt snel toe. Dit biedt talrijke mogelijkheden:

  • fabrikanten en ontwikkelaars kunnen tegemoetkomen aan de toenemende vraag naar innovatieve, gebruiksvriendelijke, toegankelijke apparatuur;

  • internet-exploitanten zien dat er behoefte is aan steeds meer bandbreedte, waardoor zij worden aangemoedigd in snelle netwerken te investeren;

  • makers van inhoud kunnen experimenteren met nieuwe manieren om inhoud te produceren en aan te bieden;

  • omroepen en nieuwe spelers kunnen inhoud en diensten met een meerwaarde aan hun klanten aanbieden;

  • gevestigde en nieuwe omroepen kunnen beschikken over meer platforms om hun uitzendingen te distribueren, te verbeteren en interactief te maken.

Als er naar aanleiding van het groenboek maatregelen worden genomen, zullen die van invloed zijn op de Europese wetgeving en met name op de richtlijn audiovisuele mediadiensten (Richtlijn 2010/13/EU), die is gericht op een eengemaakte markt en rechtszekerheid voor de tv- en audiovisuele sector door gelijke voorwaarden te scheppen voor omroepmedia en audiovisuele media op aanvraag. Aangezien dit steeds meer samenvalt met onlinediensten, wordt in het groenboek de vraag gesteld of de huidige aanpak in de toekomst nog geschikt zal zijn.

De Commissie is verder onlangs begonnen met openbare raadplegingen over vrijheid en pluralisme van de media, en met name over de onafhankelijkheid van regulerende organen voor de audiovisuele media (zie IP/13/267).

Nuttige links

MEMO/13/371 veelgestelde vragen

E-mail (CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu) voor bijdragen in verband met het groenboek "Green Paper on Preparing for a Fully Converged Audiovisual World: Growth, Creation and Values"

Internettelevisie

Richtlijn audiovisuele mediadiensten

Hashtags: #connectedTV, #convergence

Digital agenda

Neelie Kroes

Volg Neelie op Twitter

Connected TV- The Clikker Family and Neelie connect

Contact:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar