Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 24. aprīlī

Internets televizorā, televīzija internetā… Komisija aicina paust viedokli par strauji konverģējošo audiovizuālo pasauli

Miljoniem eiropiešu ceļā uz darbu viedtālrunī seko saviem iemīļotajiem televīzijas seriāliem, aplūko tiešsaistes saturu viesistabas televizorā vai publicē tiešsaistē pašu veidotu saturu. Eiropā ir vairāk nekā 40,4 miljoni internetam pieslēgtu televizoru, un var gadīties, ka līdz 2016. gadam tādi būs lielākajā daļā ES mājsaimniecību. Šīs izmaiņas aizmēž tradicionālās robežas starp patērētājiem, apraides medijiem un internetu. Komisija vēlas izpētīt, ko šāda tehnoloģiju un satura konverģence varētu nozīmēt Eiropas ekonomikas izaugsmei un novatorismam, kultūras daudzveidībai un patērētājiem (it īpaši tiem, kuriem var būt vajadzīga aizsardzība, piemēram, bērniem).

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa saka: “Interneta televīzija ir kārtējais lielais radošās un digitālās pasaules sasniegums. Nozaru konverģence nozīmē, ka cilvēki var izmantot plašāku noderīgu saturu, taču tā arī rada traucējumus un problēmas. Mums ir nepieciešama konverģēta ES mēroga diskusija, kas palīdzētu pieskaņoties šīm izmaiņām. Kas palīdzētu attīstīties uzņēmumiem, veicināt radošo garu un aizsargāt mūsu vērtības”.

Šodien Komisija pieņēma zaļo grāmatu, kurā ieinteresētās personas un plašāka sabiedrība tiek aicinātas līdz 2013. gada augusta beigām paust viedokli par šādiem jautājumiem:

  • Spēles noteikumi. Radīt piemērotus apstākļus dinamiskiem ES uzņēmumiem, lai tie spētu pārvarēt starptautisko (it īpaši ASV) konkurenci, sevišķi ņemot vērā to, ka konkurējošajiem tirgus dalībniekiem var būt piemērojami atšķirīgi noteikumi.

  • Eiropas vērtību (tostarp mediju brīvības) un lietotāju interešu aizsardzība, piemēram, bērnu aizsardzība, pieejamība lietotājiem invalīdiem. Vai cilvēki gaida labāku aizsardzību TV raidījumiem nekā interneta saturam; un kur jānovelk robeža?

  • Vienotais tirgus un standarti. Šķiet, ka dažas ierīces nedarbojas vienādi visās dalībvalstīs. Kā mēs varam veicināt pareizo tehnoloģisko vidi?

  • Finansēšana. Kā konverģence un patērētāju uzvedības izmaiņas ietekmēs filmu, TV šovu un citāda satura finansēšanu? Kādu ieguldījumu dažādas personas dod jaunajā vērtību ķēdē?

  • Atklātums un mediju plurālisms. Vai uz iepriekšnoteiktiem filtrēšanas mehānismiem, piemēram, meklētājprogrammās, būtu jāattiecina valsts intervence? Vai pašreizējā prakse, kas attiecas uz populārāko saturu, piemēram, lielajiem sporta pasākumiem un veiksmīgākajām jaunākajām filmām, vairumtirdzniecības līmenī ietekmē tirgus pieejamību un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību? Vai platformas ir pietiekami atvērtas?

Šo jauno realitāti jau apspriež vairākās ES valstīs un Eiropas Parlamentā. Viedokļi par to, kā reaģēt, atšķiras. Dažas ieinteresētās personas prasa tūlītējas izmaiņas noteikumos un regulējumā; dažas pagaidām ir apmierinātas ar pašreizējo stāvokli, toties citas norāda uz pašregulāciju un kopregulāciju. Zaļajā grāmatā nav paredzēta nekāda rīcība, taču pēc apspriešanas Komisija varētu pētīt regulējuma un politikas risinājumus, ieskaitot pašregulāciju.

Vispārīga informācija

Konverģence notiek jau daudzus gadus un tagad strauji paātrinās. Tā paver šādas iespējas:

  • Ražotāji un konstruktori var apgādāt augošu tirgu ar novatoriskām, lietotājiem draudzīgām, pieejamām ierīcēm.

  • Interneta tīkla operatori saskaras ar pieaugošu frekvenču joslas pieprasījumu, kas stimulē līdzekļu ieguldīšanu ātrdarbīgos tīklos.

  • Satura radītāji var eksperimentēt ar jauniem satura veidošanas un piedāvāšanas veidiem.

  • Raidorganizācijas un jaunie tirgus dalībnieki var saviem patērētājiem piedāvāt saturu un pakalpojumus ar pievienotu vērtību.

  • Tradicionālās un jaunās raidorganizācijas var atrast vairāk platformu savu šovu izplatīšanai un uzlabošanai un padarīt tos interaktīvus.

Eiropas tiesību akts, kuru varētu ietekmēt šās zaļās grāmatas apspriešanas rezultāti, ir Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva (AVMPD) (2010/13/ES), kuras mērķis ir nodrošināt vienotu tirgu un juridisko noteiktību Eiropas televīzijas un audiovizuālo pakalpojumu nozarei, radot vienlīdzīgus konkurences apstākļus apraidei un medijiem, kas sniedz audiovizuālos pieprasījumpakalpojumus. Tā kā konverģence ar tiešsaistes pakalpojumiem attīstās, zaļajā grāmatā tiek jautāts, vai pašreizējā pieeja būs piemērota arī nākotnē.

Nesen Komisija sāka arī ar šo tematu saistītu sabiedrisko apspriešanu par mediju brīvību un plurālismu, it īpaši par audiovizuālo mediju regulatoru neatkarību (sk. IP/13/267).

Noderīgas saites

MEMO/13/371 Biežāk uzdotie jautājumi

Sūtiet e-pastu (CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu) ar savu viedokli par zaļās grāmatas "Gatavojoties pilnīgi konverģētai audiovizuālajai pasaulei. Izaugsme, radīšana un vērtības" jautājumiem!

Interneta televīzija

Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva

Tvitera birkas: #connectedTV; #convergence

Digitalizācijas programma

Nēli Krusa

Sekojiet Nēlī Krusai tviterī

Connected TV - The Clikker Family and Neelie connect

Kontaktpersonas:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar