Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 24. aprill 2013

Internet televiisoris ja televiisor internetis: Euroopa Komisjon otsib võimalusi audiovisuaalmaailma eri osade kiireks ühtesulandamiseks

Miljonid eurooplased vaatavad oma lemmikseriaali teel tööle nutitelefonist, surfavad veebis elutoateleris ja riputavad internetti enda loodud infosisu. Euroopas on üle 40,4 miljoni nutiteleri ja 2016. aastaks võivad need jõuda juba enamikku ELi leibkondadest. Need muutused kaotavad traditsioonilised piirid tarbijate, ringhäälingu ja interneti vahel. Komisjon soovib uurida, kuidas tehnoloogia ja sisu selline sulandumine võiks mõjutada Euroopa majanduskasvu ja innovatsiooni, kultuurilist mitmekesisust ja tarbijaid (eriti kaitset vajavaid tarbijaid, nagu lapsed).

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes ütles: „Nutiteler on loomingulise ja digitaalse maailma järgmine läbimurre. Sektorite ühtesulandumine tähendab, et inimeste valikuvõimalus suureneb, kuid see põhjustab ka häireid ja probleeme. Nende muudatustega toimetulekuks on vaja kogu ELi hõlmavat ühisarutelu, mille abil edendada ettevõtlust, soodustada loomingulisust ja kaitsta oma väärtusi.”

Täna vastu võetud rohelises raamatus kutsub komisjon huvirühmi ja laiemat üldsust jagama kuni 2013. aasta augusti lõpuni oma seisukohti järgmistel teemadel:

  • Mängureeglid. Dünaamilistele ELi ettevõtjatele luuakse soodsad tingimused rahvusvahelise (eriti Ameerika Ühendriikide) konkurentsiga toimetulekuks, arvestades eelkõige, et konkurentide suhtes võivad kehtida teistsugused eeskirjad.

  • Euroopa väärtuste ja kasutajate huvide (nt lastekaitse, puudega kasutajate juurdepääs) kaitse (sealhulgas meediavabadus). Kas inimesed eeldavad, et teleprogrammid on paremini kaitstud kui internetisisu, ja kuhu tõmmata piir?

  • Ühtne turg ja ühtsed normid. Näib, et kõik vahendid ei tööta kõikides liikmesriikide ühtmoodi. Kuidas edendada sobivat tehnoloogilist keskkonda?

  • Rahastamine. Kuidas meediateenuste ühtesulandumine ja tarbijakäitumise muutumine mõjutab filmide, teleprogrammide ja muu sisu rahastamist? Milline on uue väärtusahela eri tegurite osakaal?

  • Avatus ja mitmekesisus. Kas riigil peaks olema õigus muuta kindlaksmääratud filtreerimismehhanisme, näiteks otsingumootorite puhul? Kas kvaliteetsisuga – näiteks suured spordivõistlused ja hiljuti linastunud edukad filmid – seonduv mõjutab turulepääsu ja jätkusuutlikku äritegevust? Kas platvormid on piisavalt avatud?

Uudset olukorda arutatakse juba mitmes ELi riigis ja Euroopa Parlamendis, seisukohad on aga erinevad. Mõned nõuavad eeskirjade viivitamatut muutmist, teised on praeguse olukorraga rahul, kolmandad viitavad ise- ja kaasregulatsioonile. Rohelises raamatus ei prognoosita edasist tegevust, kuid saadud seisukohtade põhjal võib komisjon kaaluda regulatiivseid ja poliitilisi meetmeid, sealhulgas isereguleerimist.

Taust

Meediateenuste sulandumine on kestnud juba mitu aastat ja selle tempo kiireneb üha. Selle tulemusel tekivad muu hulgas järgmised võimalused:

  • tootjad ja arendajad saavad pakkuda kasvavale turule innovatiivseid, kasutajasõbralikke ja kättesaadavaid vahendeid;

  • võrguoperaatorid on motiveeritud investeerima kiiretesse võrkudesse, sest nõudlus ribalaiuse järele üha kasvab;

  • sisuloojad saavad katsetada uusi sisu tootmise ja pakkumise võimalusi;

  • ringhäälinguorganisatsioonid ja uued turuletulijad saavad pakkuda klientidele sisu ja lisandväärtusega teenuseid;

  • nii olemasolevad kui ka uued ringhäälinguorganisatsioonid võivad leida oma programmide levitamiseks uusi kanaleid ja muuta need interaktiivseks.

Roheline raamat võib omakorda mõjutada audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi (2010/13/EL), mille eesmärk on tagada audiovisuaalmeedia teenuste ühtne turg ning Euroopa televisiooni- ja audiovisuaaltööstuse õiguskindlus. Selleks tuleb luua ringhäälingu pakutavate ja tellitavate audiovisuaalmeedia teenuste jaoks võrdsed tingimused. Arvestades jätkuvat ühtesulandumist sidusteenustega, küsitakse rohelises raamatus, kas senist strateegiat saab edukalt rakendada ka tulevikus.

Samuti on komisjon hiljuti algatanud avaliku konsultatsiooni meediavabaduse ja sõltumatuse, eelkõige audiovisuaalvaldkonda reguleerivate asutuste sõltumatuse üle (vt IP/13/267).

Kasulikud lingid

MEMO/13/371 Korduma kippuvad küsimused

E-posti aadress (CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu), millele saata seisukohti seoses rohelise raamatuga „Valmistumine audiovisuaalmaailma täielikuks ühtesulandumiseks: kasv, looming ja väärtused”

NutiTV

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv

Teemaviited: #connectedTV; #convergence

Digitaalarengu tegevuskava

Neelie Kroes

Neelie Kroes Twitteris

Perekond Clikker: vanaema ja Neelie Kroes kohtuvad nutiteleri vahendusel

Kontaktisikud:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar