Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 24. april 2013

Internet via TV, TV via internettet: Kommissionen lancerer høring om audiovisuelle mediers konvergens

Millioner af europæere ser deres yndlings-TV-serier på deres smartphone på vej til arbejde, de ser onlineindhold på TV'et i deres dagligstue eller lægger deres eget indhold ud på internettet. Der er mere end 40,4 millioner "forbundne" TV-apparater i Europa, og i 2016 vil det formodentlig gælde de fleste husstande i EU. Disse forandringer udvisker de traditionelle grænser mellem forbrugerne, radio- og TV-medierne og internettet. Kommissionen vil undersøge, hvad denne konvergens mellem teknologi og indhold vil kunne betyde for Europas økonomiske vækst, innovation, kulturelle mangfoldighed og for forbrugerne (især for dem, som kan have behov for beskyttelse, f.eks. børn).

Næstformand for Europa-Kommissionen, Neelie Kroes, udtaler: "Forbundet TV er den næste store udvikling inden for den kreative og digitale verden. Konvergensen mellem disse områder betyder, at folk kan nyde godt af et bredere udvalg af indhold, men skaber også forstyrrelser og udfordringer. Vi har behov for en debat på EU-plan, der omfatter begge områder, hvis vi skal kunne håndtere disse udfordringer, få virksomhederne til at blomstre, fremme kreativiteten og beskytte vores værdier."

I en grønbog, som Kommissionen vedtager i dag, inviteres interessenter og den brede offentlighed til inden udgangen af august 2013 at give deres synspunkter til kende om f.eks.:

  • Spillereglerne. Skabelsen af de rette betingelser for dynamiske EU-virksomheder, således at de kan klare den internationale konkurrence, især fra USA, særligt fordi konkurrenterne kan være underlagt andre regler.

  • Beskyttelsen af europæiske værdier (herunder mediefrihed) og brugernes interesser (f.eks. beskyttelse af børn og tilgængelighed for handicappede brugere). Forventer folk mere beskyttelse i forbindelse med TV-programmer end for internetindhold, og hvor går grænsen?

  • Det indre marked og standarder. Tilsyneladende fungerer nogle enheder ikke på samme måde i alle medlemsstater. Hvordan kan vi fremme de rette teknologiske vilkår?

  • Finansiering. Hvordan vil konvergensen og de skiftende forbrugervaner indvirke på, hvordan film, TV-programmer og andet indhold finansieres? Hvordan bidrager de forskellige aktører i den nye værdikæde?

  • Åbenhed og mediepluralisme. Bør forudfastsatte filtreringsmekanismer, f.eks. i søgemaskiner, være genstand for offentlig indgriben? Påvirker den eksisterende praksis i forbindelse med særlig populært programindhold, f.eks. store sportsbegivenheder og succesrige, nye film, på engrosplan markedsadgangen og bæredygtige forretningstransaktioner? Er platformene tilstrækkeligt åbne?

Denne nye situation diskuteres allerede i flere EU-lande og i Europa-Parlamentet. Der er forskellige meninger om, hvordan man skal håndtere udviklingen. Nogle opfordrer til øjeblikkelig ændringer af regler og bestemmelser, andre er tilfredse med tingenes nuværende tilstand, mens endnu andre ønsker selvregulering og samregulering. Grønbogen forudsætter ikke nogen handling, men Kommissionen kan under sin opfølgning undersøge de lovgivningsmæssige og politiske reaktioner, herunder selvregulering.

Baggrund

Mediekonvergens har været undervejs i mange år, og det går hurtigere og hurtigere. Det åbner nye muligheder:

  • Producenter og udviklere kan betjene et voksende marked med innovative, brugervenlige og tilgængelige enheder.

  • Netværksoperatører oplever en stigende efterspørgsel efter båndbredde, hvilket giver et incitament til at investere i højhastighedsnetværk.

  • Indholdsskabere kan eksperimentere med nye måder at producere og udbyde indhold på.

  • TV-selskaber og nye aktører kan tilbyde deres kunder indhold og tjenester med merværdi.

  • Etablerede og nye TV-selskaber kan finde flere platforme til at udsende og forbedre deres programmer på og til at gøre dem interaktive.

Den EU-lovgivning, som kan blive påvirket af opfølgningen på grønbogen er først og fremmest direktivet om audiovisuelle tjenester (2010/13/EU), hvis formål er at sikre det indre marked og retssikkerheden for EU's TV- og audiovisuelle industri ved at skabe lige vilkår for fjernsyn og audiovisuelle medietjenester. I takt med, at sammensmeltningen af online-tjenester skrider fremad, stilles der i grønbogen spørgsmålet om, hvorvidt den nuværende tilgang også vil være hensigtsmæssig i fremtiden.

Kommissionen har også for nyligt iværksat tilsvarende offentlige høringer om mediefrihed og -pluralisme, og især om medietilsynsmyndighedernes uafhængighed (se IP/13/267).

Nyttige links

MEMO/13/371 Ofte stillede spørgsmål

E-mail til CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu med bidrag vedrørende grønbogen "Forberedelse på en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier"

Forbundet TV

Direktivet om audiovisuelle medier

Hash Tags: #connectedTV; #convergence

Den digitale dagsorden

Neelie Kroes

Følg Neelie på Twitter

Forbundet TV- The Clikker Family and Neelie connect

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar