Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 24. dubna 2013

Internet v televizi, televize na internetu: Komise hledá odpověď na otázku, jak rychle sblížit audiovizuální svět

Miliony Evropanů sledují své oblíbené televizní seriály na smartphonu cestou do práce, prohlížejí internetové stránky v televizi ve svém obývacím pokoji či na internet vkládají vlastní obsah. V Evropě je více než 40,4 milionu televizí propojených s internetem a do roku 2016 by je mohla v EU vlastnit většina domácností. Tyto změny stírají tradiční hranice mezi spotřebiteli, audiovizuálními sdělovacími prostředky a internetem. Komise hodlá prozkoumat, co by mohla tato konvergence technologií a obsahu znamenat pro hospodářský růst Evropy a inovace, kulturní rozmanitost i spotřebitele (zejména pro ty, kteří mohou potřebovat ochranu, např. děti).

Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise k tomu uvedla: „Televize s internetem je dalším velkým počinem v tvůrčím a digitálním světě. Konvergence obou těchto odvětví znamená, že lidé mohou mít širší výběr ohromného obsahu — dochází však také k rušením a problémům. Abychom mohli těmto změnám pomoci, potřebujeme společnou a celoevropskou diskuzi. Jen tak můžeme pomoci rozvíjet podnikání, podporovat kreativitu a chránit naše hodnoty“.

Zelená kniha, kterou dnes Evropská komise přijala, žádá zainteresované strany i širší veřejnost, aby do konce srpna 2013 vyjádřily své mínění např. k těmto otázkám:

  • Pravidla hry. Posilování vhodných podmínek pro dynamické podniky v EU, aby obstály v mezinárodní hospodářské soutěži (zejména s USA). V tomto případě je třeba zohlednit, že soutěžící podniky mohou podléhat různým pravidlům.

  • Ochrana evropských hodnot (včetně svobody sdělovacích prostředků) a zájmů uživatelů (např. ochrana dětí či přístup pro uživatele se zdravotním postižením). Očekávají občané vyšší ochranu u televizních programů než u obsahu internetu? A kudy by měla vést hranice?

  • Jednotný trh a normy. Některé přístroje zřejmě ve všech členských státech nefungují stejným způsobem. Jak můžeme podpořit správné technologické prostředí?

  • Financování. Jak ovlivní konvergence a měnící se spotřebitelské chování způsob financování filmů, televizních pořadů a dalšího obsahu? Jakým způsobem přispívají různí účastníci v novém hodnotovém řetězci?

  • Otevřenost a pluralita médií. Měla by mít veřejnost vliv na předem definované filtry – např. vyhledávače? Ovlivňují stávající postupy týkající se na velkoobchodní úrovni prémiového obsahu – například významných sportovních událostí a nedávno distribuovaných úspěšných filmů – přístup na trh a udržitelnost podnikání? Jsou platformy dostatečně otevřené?

O této nové realitě se již jedná v několika v několika zemích EU a v Evropském parlamentu. Názory na to, jak je třeba reagovat, se značně liší. Některé strany vyžadují okamžité změny pravidel a předpisů, některé jsou prozatím se stávající situací spokojeny a jiné podporují samoregulaci či společnou regulaci. Zelená kniha nepředjímá žádné opatření, ale po vyhodnocení odpovědí by Komise mohla prozkoumat regulační a politické reakce, včetně samoregulace.

Souvislosti

Konvergence se uskutečňuje již mnoho let a její tempo se ryche zvyšuje. Otevírá nové příležitosti:

  • Výrobci a vývojáři mohou rostoucímu trhu posloužit inovativními, uživatelsky přívětivými a dostupnými přístroji.

  • Provozovatelé internetových sítí si mohou uvědomit rostoucí poptávku po širokopásmovém připojení, která je pobídkou pro investice do vysokorychlostních sítí.

  • Tvůrci obsahu mohou experimentovat s novými způsoby produkce a nabídky obsahu.

  • Provozovatelé vysílání a noví aktéři mohou svým zákazníkům nabídnout obsah a služby s přidanou hodnotou.

  • Zavedení i noví provozovatelé vysílání mohou najít více platforem pro šíření svých pořadů, případně je rozšířit a učinit je interaktivními.

K evropským právním předpisům, které by mohly být v návaznosti na tuto zelenou knihu ovlivněny, patří směrnice o audiovizuálních mediálních službách (2010/13/EU), jejímž cílem je zajistit jednotný trh a právní jistotu pro televizní a audiovizuální průmysl v Evropě a vytvořit rovné podmínky pro tradiční audiovizuální mediální služby i pro audiovizuální mediální služby na vyžádání. Vzhledem k tomu, jak se zvyšuje konvergence s internetovými službami, pokládá zelená kniha otázku, zda bude současný přístup vhodný i v budoucnu.

Komise rovněž v nedávné době zahájila veřejnou konzultaci týkající se svobody a plurality sdělovacích prostředků, a především nezávislosti audiovizuálních regulačních orgánů (viz IP/13/267).

Užitečné odkazy

MEMO/13/371 Často kladené otázky

E-mail (CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu) pro zasílání příspěvků k zelené knize o přípravě na plně integrovaný audiovizuální svět: růst, tvorba a hodnoty

Connected TV (Televize s internetem)

Audiovisual Media Services Directive (směrnice o audiovizuálních mediálních službách)

Hashtagy: #connectedTV; #convergence

Digital Agenda (digitální agenda)

Neelie Kroes (internetové stránky Neelie Kroesové)

Neelie Kroesová na Twitteru

Connected TV- The Clikker Family and Neelie connect

Kontaktní osoby:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar