Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска Комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 24 април 2013 г.

Интернет по телевизията, телевизия по интернет: Комисията търси мнения относно бързо интегриращия се аудиовизуален свят

Милиони европейци следят своите любими телевизионни сериали на смартфони по пътя към работата си, гледат онлайн съдържание у дома или публикуват създадено от самите тях съдържание онлайн. В Европа има повече от 40,4 млн. свързани към интернет телевизора, като до 2016 г. в повечето домакинства в ЕС може да има такива. Тези промени заличават традиционните граници между потребители, радио- и телевизионни медии и интернет. Комисията иска да проучи какво значение може да има това сближаване на технология и съдържание за европейския икономически растеж и иновациите, културното многообразие и потребителите (особено за тези, които може да се нуждаят от закрила, например децата).

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия, заяви: „Свързаната към интернет телевизия е следващата голяма стъпка в света на творчеството и в цифровия свят. Сближаването между секторите води до по-голям избор на съдържание, но и до проблеми и предизвикателства. Нуждаем се от цялостен дебат на равнище ЕС, за да се справим с тези промени. За да помогнем на бизнеса да процъфтява, да създадем условия за творчество и да защитим нашите ценности“.

С приета днес от Комисията зелена книга се приканват заинтересованите лица и широката общественост да споделят до края на август 2013 г. вижданията си по въпроси като:

  • Правилата на играта. Създаване на нужните условия, за да могат динамичните предприятия от ЕС да се справят с конкуренцията в международен мащаб (и по-специално от страна на САЩ), особено с оглед на факта, че за конкурентите могат да важат различни правила.

  • Защита на европейските ценности (включително свободата на медиите) и интересите на потребителите (например защита на децата, достъпност за потребителите с увреждания). Наистина ли хората очакват по-добра защита по отношение на телевизионните програми, отколкото по отношение на съдържанието в интернет? А къде е границата?

  • Единен пазар и стандарти. Някои устройства не работят по един и същи начин в различните страни членки. Как можем да насърчаваме подходящата технологична среда?

  • Финансиране. Как сближаването и променящото се поведение на потребителите ще повлияят върху начина на финансиране на филми, телевизионни шоупрограми и друго съдържание? Каква е ролята на различните участници във веригата на стойността?

  • Откритост и медиен плурализъм. Трябва ли предварително определените механизми за филтриране, например в търсачките, да подлежат на публична намеса? Отразяват ли се съществуващите практики на равнище търговия на едро относно най-гледаното съдържание – например важни спортни прояви и успешни нови филми – върху пазарния достъп и устойчивите бизнес операции? Достатъчно отворени ли са платформите?

Тази нова реалност вече се обсъжда в няколко страни от ЕС и в Европейския парламент. Има различни виждания за това как да ѝ отговорим. Някои призовават за незабавни промени в правилата и разпоредбите, други за момента са доволни от сегашното положение, а трети насочват вниманието към саморегулирането и съвместното регулиране. Със зелената книга не се предопределят никакви действия, но като последващо действие Комисията може да проучи възможността за регулаторни и политически отговори, включително и саморегулиране.

Контекст

Сближаването е в ход от много години и бързо набира скорост. То открива редица възможности:

  • Производителите и разработчиците могат да обслужват един разрастващ се пазар с новаторски, лесни за използване и достъпни устройства.

  • Може да се увеличи търсенето на широколентов интернет, което ще накара интернет доставчиците да инвестират във високоскоростни мрежи.

  • Създателите на съдържание могат да изпробват нови начини за създаване и предлагане на съдържание.

  • Радио- и телевизионните оператори и новите участници на пазара могат да предложат съдържание и услуги с добавена стойност на потребителите си.

  • Утвърдени и нови радио- и телевизионни оператори могат да намерят повече платформи за разпространение и повишаване на качеството на своите шоупрограми и да ги направят интерактивни.

Европейското законодателство, което може да бъде засегнато от последващите тази зелена книга мерки, е главно Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (2010/13/ЕС), чиято цел е да гарантира единен пазар и правна сигурност на европейската телевизионна и аудиовизуална индустрия, като създаде условия на равнопоставеност между радио- и телевизионните оператори и аудиовизуалните медии по заявка. С оглед на продължаващото сближаване с онлайн услугите, в зелената книга се задава въпросът дали сегашният подход ще бъде подходящ в бъдеще.

Наскоро Комисията даде старт на свързана с темата публична консултация за медийната свобода и плурализъм, и по-специално за независимостта на органите за регулиране на аудиовизуалния сектор (вж. IP/13/267).

Полезни връзки

MEMO/13/371 — Често задавани въпроси

Изпратете ел. писмо на адрес (CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu) с предложения във връзка със Зелената книга „Подготовка за един напълно интегриран аудиовизуален свят: растеж, твърчество и ценности“

Свързана към интернет телевизия

Директива за аудиовизуалните медийни услуги

Хаш тагове: #connectedTV; #convergence

Програма в областта на цифровите технологии

Нели Крус

Следвайте Нели в Туитър

Свързана с интернет телевизия - Сем. Кликър и Нели

За контакти :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar